Последни новини
Home / Законът / Сблъсъкът на самолет с птица е извънредно обстоятелство, превозвачът може да не плаща обезщетение за закъснението

Сблъсъкът на самолет с птица е извънредно обстоятелство, превозвачът може да не плаща обезщетение за закъснението

Defakto.bg

Сблъсъкът на самолет с птица представлява извънредно обстоятелство, което може да освободи въздушния превозвач от задължението му при голямо закъснение на полета да плати обезщетение. Ако обаче след сблъсъка на експертно ниво се установи, че съответният самолет е годен да лети, превозвачът не може да обоснове закъснението с необходимост от извършване на повторна проверка.  Това постанови  Съдът на ЕС по дело на сем. Пескови срещу чешката авиокомпания Travel Service.

СЛУЧАЯТ

На 10 август 2013 г. г-жа Marcela Pešková и г-н Jirí Pešká пътуват от Бургас (България) до Острава (Чешка република) с полет на чешката авиокомпания Travel Service. Преди да излети за Острава,  самолетът извършва последователно полетите Прага—Бургас, Бургас— Бърно (Чешка република) и Бърно—Бургас.
По време на полета Прага—Бургас е установен технически проблем в реверсивния механизъм. Отстраняването му налага ремонт, който отнема час и четиридесет и пет минути.  След това според Travel Service, когато каца в Бърно от Бургас, самолетът се сблъсква с птица, което налага проверка на техническото му състояние. Такава проверка се извършва първо от притежаващо разрешение местно дружество. По настояване обаче на собственика на самолета — дружество Sunwing, в Бърно е изпратен от друг чешки град техник на Travel Service, който да провери дали самолетът действително е годен да лети.  В крайна сметка нито една от двете проверки не установява повреда, която би могла да засегне летателната годност на самолета.
Поради двата неочаквани инцидента полетът на г-жа Pešková и г-н Pešká пристига в Острава със закъснение от пет часа и двадесет минути.
Г-жа Pešková и г-н Pešká сезират Obvodní soud pro Prahu 6 (Районен съд Прага 6, Чешка република) с искане да осъди Travel Service да им плати по 6 825 CZK (приблизително 250 EUR). Те смятат,  че Регламентът относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети 1, както го тълкува Съдът 2, им предоставя право на такова обезщетение, тъй като полетът пристига със закъснение от три или повече часа.

ВЪПРОСИ КЪМ СЪДА:

По повод образуваното дело районният съд  6 в Прага спира производството и поставя редица въпроси на Съда.  Чешката юрисдикция иска по-специално да се установи дали сблъсък на самолет с птица е извънредно обстоятелство, чието настъпване освобождава авиокомпанията от задължението ѝ за плащане на обезщетение при закъснение на полета от три или повече часа.  Всъщност според регламента и практиката на Съда,  въздушният превозвач не трябва да плаща обезщетение, ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, които не е могло да бъдат избегнати, дори за целта да са били взети всички необходими мерки.

РЕШЕНИЕТО

В решението си от петък  Съдът напомня, най-напред,  че извънредни обстоятелства по смисъла на посочения регламент са събития, които поради своето естество или произход не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач и се намират извън ефективния му контрол.   Съдът напомня също, че преждевременното излизане от строя на някои самолетни части не представлява извънредно обстоятелство, тъй като такава повреда остава неразривно свързана с операционната система на  самолета.  Всъщност за поддръжката и доброто функциониране на самолета отговорност носи въздушният превозвач.  Съдът обаче приема, че сблъсък на самолет с птица, както и евентуално причинените от това повреди не са неразривно свързани с операционната система на самолета, тъй като поради своето естество или произход този сблъсък не е присъщ на нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач и се намира извън ефективния му контрол.

Следователно сблъсъкът на самолет с птица попада в обхвата  на понятието „извънредни обстоятелства“ по смисъла на регламента. 
В това отношение Съдът казва, че  въздушният превозвач се освобождава от  задължението си за плащане на обезщетение единствено ако може да докаже, от една страна, че отмяната или закъснението от три или повече часа на полета се дължи на извънредно обстоятелство, което не е могло да бъде избегнато, дори да са били взети всички необходими мерки, и от друга страна, че са били взети всички мерки, за да се избегне възможността извънредните обстоятелства  да доведат до отмяната или закъснение от три или повече часа на съответния полет.

По отношение на въпроса дали Travel Service е взело всички необходими мерки след сблъсъка, за да избегне закъснението на полета си, Съдът отбелязва, че съответният самолет изглежда е бил проверен на летището в Бърно от притежаващ разрешение за това местен експерт.  При тези условия Съдът приема, че за установяване на летателната годност на самолета не е било необходимо да се извършва повторна проверка, както и че закъснението в резултат на такава проверка не може да се счита за обосновано с оглед на предвиденото от регламента задължение за плащане на обезщетение.
По  въпроса дали Travel Service е взело всички необходими мерки за предотвратяване на съответния сблъсък, Съдът подчертава,  че превозвачът не може да бъде задължаван да понеся  непоносими жертви с оглед на капацитета на предприятието му.
Накрая, Съдът приема, че в случаите, когато голямо закъснение на полет е причинено не само от извънредно обстоятелство, което не би могло да се избегне със съобразени със ситуацията мерки и по отношение на което въздушният  предприемач е взел всички необходими мерки за предотвратяване на последиците му (сблъсък с птица), но и от друго обстоятелство, за което носи отговорност (технически проблем на самолета),
закъснението поради извънредното обстоятелство трябва да се извади от общата продължителност на закъснението при пристигане на полета. Тогава се преценява дали частта от закъснението, за която превозвачът носи отговорност, е от три или повече часа и дали следователно дължи за него обезщетение.

1 Регламент (ЕО) No 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) No 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

2 Решение на Съда от 19 ноември 2009 г., Sturgeon (C-402/07 и C-432/07), вж. също прессъобщение No 102/09.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор.
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда.
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с
подобен въпрос.

About De Fakto

Проверете също

С кодово има „Жълт паваж“ Европейската прокуратура разследва реставрацията на столичния център за злоупотреби с европари

Европейската прокуратура извършва обиски в София като част от разследване за корупция и злоупотреба с …

Шампионите в международна класация за състезания по право от Софийския университет бяха отличени от министър Зарков

„Успехът е и че представлявате правната ни школа на най-високо ниво. Благодарим ви!“ Студенти от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

10 + 20 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.