Последни новини
Home / Законът / Главният прокурор внесе във ВСС доклад за дейността на прокуратурата за 2016 г.

Главният прокурор внесе във ВСС доклад за дейността на прокуратурата за 2016 г.

Defakto.bg

Цялостната дейност на прокуратурата за 2016 г. е представена в национален мащаб и е извършен сравнителен анализ с данните от предходните две години, съобщава държавното обвинение. В  сигнала са очертани основни изводи и тенденции. Ето ги:

 Основни резултати, тенденции и изводи:

За всички наказателни производства

 • Трайно висок е делът на решените спрямо наблюдаваните преписки – 95,6% (при 95,4 % за 2015 г. и 96% за 2014 г.).
 • Отчита се сериозен ръст на бързите (21,3%) и незабавните (41,1%) производства. Нарастват внесените в съда прокурорски актове при известен спад на предадените на съд лица.
 • Намалява броят на прекратените и спрените производства.
 • Устойчива е тенденцията на досъдебни производства, приключили в срок до 7 месеца – 74 % от делата за 2016 г. (при 75 % за 2015 г.)
 • Продължава да намалява делът на върнатите от съд дела (4,9% за 2016 г. при 5,1% за предходната година). Причините за връщане на делата се анализират съгласно указание на главния прокурор, което позволява идентифициране на обективни и субективни фактори.
 • Запазва се високото ниво на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт – 97,5% (97,2% за 2015 г.), респ. намаляват оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица (с 11,8% и 18,3 % спрямо 2015 г. и 2014 г.).
 • Запазва се висок делът на приведените в изпълнение осъдителни присъди и санкционни решения. Намаляват неприведените поради укриване на лицата присъди – 2% от общо получените (2,8%; 2,3%).
 • Намаляват случаите на осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ.

 За делата от особен обществен интерес

 • Отчита се трайна тенденция на нарастване на броя на наблюдаваните производства, на внесените в съд прокурорски актове и на обвиняемите лица.
 • Значително е намалял относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове – 4% (при 6,2%). Положителни са констатациите при върнатите дела за корупционни престъпления – 11,8% от внесените прокурорски актове (при 19,6% за 2015 г. и 18,5 % за 2014 г.).
 • Висок е делът на осъдените лица по тези дела, спрямо лицата с постановен окончателен съдебен акт и намалява относителният дял на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт, спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт – 4,0% (при 4,7% за 2015 г.).

 Необходими мерки и законодателни промени.

Остават актуални значителна част от констатираните от прокуратурите в предходни периоди проблеми – трудности при осигуряване на експерти и тяхното ресурсно обезпечаване; осигуряване на адекватни материални условия на труд на магистратите и служителите; някои дефицити в квалификацията на разследващите органи и др.

За пореден път се отчита, че от важно значение за подобряване качеството на наказателното правораздаване е необходимо усъвършенстване и осъвременяване на наказателното материално и процесуално законодателство. В доклада са посочени необходимите, според прокуратурите, законодателни промени в НК, НПК и други закони. Основните предложения са свързани с преодоляване на прекаления формализъм на наказателния процес и въвеждане на действащи ускорени процедури и средства, както и със създаване на  наказателно-правни норми (особено за корупционните престъпления), които да съответстват на обществено – икономическите и социалните отношения.

 Действия по изпълнение на препоръките в рамките на МСО

В доклада са посочени действията, които прокуратурата е извършила в рамките на своята компетентност: анализ на делата за корупция; анализ на делата, по които заради неефективно разследване са постановени осъдителни решения на ЕСПЧ; анализ и оценка на работата на специализираните прокуратури. Прокуратурата е оказала и пълно съдействие при провеждане от европейски експерти на Независимия анализ на структурния и функционален модел на ПРБ и нейната независимост.

 Приоритети.

Постигнатото през 2016 г. подобряване на качеството на работа, е добра основа и ресурс за по-добри резултати.

Водещи приоритети в дейността на прокуратурата са повишаване на квалификацията на магистратите и служителите, подобряването на качеството и срочността на работа и проактивен подход в противодействие на престъпленията, свързани с организираната престъпност и корупцията сред лица, заемащи публични длъжности и по високите етажи на властта.

Пълният текст на доклада е публикуван на страницата на ПРБ -www. prb.bg 

 

About De Fakto

Проверете също

Зам.-председателят на ЕК Вера Йоурова оценява напредъка на България в съдебната реформа и механизма за разследване на главния прокурор

  Заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова оцени усилията на екипа на  министъра на правосъдието …

Българските граждани без лична карта надхвърлиха 207 000 души, от тях 110 389 живеят в България, лишени от основни права

Въпреки многобройните сигнали и загубени съдебни дела, МВР продължава  да наблюдава безучастно разрастващия се брой …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.