Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: За споразумения, уреждащи спорове между инвеститор и държава, е нужно съгласие на държавата

Съдът на ЕС: За споразумения, уреждащи спорове между инвеститор и държава, е нужно съгласие на държавата

Defakto.bg

Споразумения, свързани с непреки чуждестранни инвестиции и уреждащи спорове между инвеститор и държава не са от изключителната компетентност на ЕС и могат да се сключват само съвместно с държавите-членки.

Това постановява Съдът на ЕС в Люксембург по повод Споразумението за свободна търговия със Сингапур. Изведените там принципи трябва да се приложат и спрямо други подобни търговски споразумения като СЕТА, позволяващи на чужди инвеститори да съдят правителства в благоприятни за тях трибунали, твърдят наблюдатели.

В някои държави от ЕС предстоят референдуми за Споразумението за свободна търговия между Евросъюза и Канада (СЕТА), одобрено от Европейския парламент. А българският президент Румен Радев заяви, че то противоречи на нашия основен закон и ще сезира КС.

Ето съобщението за становището на Съда на ЕС:

„На 20 септември 2013 г. Европейският съюз и Сингапур парафират текста на споразумение за свободна търговия. Това е едно от първите т. нар. двустранни споразумения за свободна търговия от „ново поколение“, тоест търговско споразумение, съдържащо освен традиционни разпоредби относно намаляването на митата и нетарифните пречки в областта на търговията със стоки и услуги, и разпоредби в различни свързани с търговията области, например защита на интелектуалната собственост, инвестиции, обществени поръчки, конкуренция и устойчиво развитие. Комисията сезира Съда с искане за становище, за да установи дали Съюзът разполага с изключителна компетентност да подпише и сключи самостоятелно предвиденото споразумение. Комисията и Парламентът твърдят, че това е така. Съветът и правителствата на всички държави членки, представили становища пред Съда, считат, че Съюзът не може да сключи споразумението самостоятелно, тъй като части от него попадат в обхвата на споделената между Съюза и държавите членки компетентност, ако не и в изключителната компетентност на последните.

В становището си от 16 май, след като уточнява, че то разглежда единствено въпроса за наличието на изключителна компетентност на Съюза, но не и за съвместимостта на съдържанието на споразумението с правото на Съюза, Съдът счита, че в сегашния си вид споразумението за свободна търговия със Сингапур не може да бъде сключено самостоятелно от Съюза, тъй като част от предвидените разпоредби попадат в обхвата на споделената между Съюза и държавите членки компетентност. Оттук следва, че в този си вид споразумението за свободна търговия със Сингапур може да бъде сключено само със съвместните действия на Съюза и държавите членки.

По-конкретно Съдът обявява, че Съюзът разполага с изключителна компетентност относно частите от споразумението, свързани с:

  • достъпа до пазара на Съюза и до пазара на Сингапур за стоки и услуги (включително всички транспортни услуги), както и със секторите на обществените поръчки и производството на енергия от устойчиви неизкопаеми източници
  • разпоредбите относно защитата на преките чуждестранни инвестиции на граждани на Сингапур в Съюза (и обратно),
  • разпоредбите относно правата върху интелектуална собственост,
  • разпоредбите за борба срещу антиконкурентните действия и относно концентрациите, монополите и субсидиите,
  • разпоредбите относно устойчивото развитие (Съдът констатира, че целта за устойчиво развитие вече е неразривна част от общата търговска политика на Съюза и предвиденото споразумение има за цел да постави либерализирането на търговския обмен между Съюза и Сингапур в зависимост от условието страните да изпълняват международните си задължения в областта на социалната закрила на работниците и опазването на околната среда),
  • правилата относно обмена на информация и задълженията за уведомление, проверка, сътрудничество, медиация, прозрачност и уреждане на спорове между страните, освен ако тези правила се отнасят до чуждестранните инвестиции, които не са преки (вж. по- долу).
  • В заключение, според Съда Съюзът не разполага с изключителна компетентност само по две направления в рамките на споразумението, а именно в областта на чуждестранните инвестиции, които не са преки („портфейлни“ инвестиции, които се извършват без намерение да се влияе върху управлението и контрола на предприятието), и във връзка с режима за уреждане на спорове между инвеститор и държава. За да има Съюзът изключителна компетентност в областта на чуждестранните инвестиции, които не са преки, би било необходимо сключването на споразумението да е в състояние да засегне актове на Съюза или да промени техния обхват. Тъй като в случая това не е така, Съдът стига до извода, че Съюзът не разполага с изключителна компетентност. За сметка на това Съюзът има споделена с държавите членки компетентност. Този извод се отнася и за правилата относно обмена на информация и задълженията за уведомление, проверка, сътрудничество, медиация, прозрачност и уреждане на спорове между страните във връзка с чуждестранни инвестиции, които не са преки (вж. по-горе). Режимът за уреждане на спорове между инвеститор и държава също попада в обхвата на споделената между Съюза и държавите членки компетентност. Действително подобен режим, който извежда споровете от съдебната компетентност на държавите членки, не би могъл да бъде въведен без тяхно съгласие. Оттук следва, че в този си вид споразумението за свободна търговия със Сингапур може да бъде сключено само съвместно от Съюза и държавите членки.“

About De Fakto

Проверете също

Правителството прие нова наредба за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността …

Увеличават щата на СГП с пет длъжности от спецпрокуратурата, в страната подсилват прокурорските шефове със заместници

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.