Последни новини
Home / Избрано / Съдия Красимира Милачкова: За таксите по спорове за европейско финансиране

Съдия Красимира Милачкова: За таксите по спорове за европейско финансиране

Defakto.bg

 

Красимира Милачкова

Красимира Милачкова – съдия в Административен съд София-град, кандидат за изборен член на ВСС от професионалната квота

На скорошна среща, на която бяха обсъдени различни аспекти на законодателството и противоречивата съдебна практика, говорихме с колеги за прилагането на чл.27, ал.6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). В първоначалната си редакция от ДВ бр.101/2015г. тя гласеше: „При оспорването на индивидуалните административни актове държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и се определят като процент върху материалния интерес“. Доколкото нямаше изрично друго правило, държавната такса в тези случаи беше определяна аналогично на случаите по чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), а именно – 4 %.

Материалният интерес по смисъла на чл.27, ал.6 ЗУСЕСИФ породи спорове, дали това да е сумата, която кандидатът е поискал за финансиране на проекта, или сумата, която е била отказана, тъй като спорът се отнася по същество до последната. Въпросът за съдържанието на понятието „материален интерес“ в случая е разгледан подробно в скорошно определение № 3690/27.03.2017 г. по адм. д. № 2802/2017 г. на Върховния административен съд, VII отделение.

С изменение от ДВ бр.74/2016 г. текстът на чл.27, ал.6 ЗУСЕСИФ придоби настоящия си вид: „При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в размер 4500 лв. За производства по частни жалби пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв.“ По висящите към този момент дела бяха направени искания за връщане на държавната такса в размера на разликата между платената първоначална такса и въведения с изменението съответен праг.

Първоначално частните жалби против постановените по този вид искания бяха оставяни без разглеждане, но актуалната практика се ориентира към разглеждането им по същество и възприемане на виждането, че тези искания са основателни. В този смисъл е например определение № 12070/09.11.2016 г. по адм. д. № 12193/2016 г. на Върховния административен съд, VIII отделение.

Интересен е и друг въпрос при настоящата редакция – уредена е хипотезата на такса общо „за съдебните производства“, както и частните жалби – това означава ли, че по касационните жалби не се дължи отделно държавна такса?

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Андрей Янкулов: Адмирации за инициативата на правосъдния министър Зарков да пита КС за обхвата на т.нар. надзор за законност, осъществяван от прокуратурата

Адмирации за инициативата на правосъдния министър Крум Зарков за питане до Конституционния съд относно обхвата …

В началото на септември министър Зарков ще поиска тълкуване от КС за правомощията на гл. прокурор да държи под контрол цялата администрация

Адресът на Европейската  прокуратура у нас в следващите дни ще  е ул. „Г.С. Раковски“ 134 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.