Последни новини
Home / Законът / Цацаров с 8 въпроса към ВКС за реабилитацията

Цацаров с 8 въпроса към ВКС за реабилитацията

Defakto.bg

Двама бивши главни прокурори и председател на ВКС поканени за становища

Осем въпроса, свързани с настъпването на реабилитация, е задал главният прокурор Сотир Цацаров на Върховния касационен съд.

В Наказателната колегия на ВКС е образувано Тълкувателно дело №2 за 2017 г. с докладчик Петя Шишкова.

Питанията на Цацаров са за две основни групи случаи. Първата – допустима ли е и кога настъпва реабилитацията при неизтърпяно наказание, което обаче е погасено по давност. Втората – допустима ли е и кога настъпва реабилитация при присъдена и неиздължена глоба? Тълкувателното решение се налага заради противоречивата съдебна практика по тези проблеми, изтъква главният прокурор.

Споровете са дали изобщо при неизпълнено наказание, погасено по давност, реабилитацията е възможна. Както и кои давностни срокове трябва да се отчитат – абсолютната давност или другите, различни в зависимост от размера на присъдата.

За присъдената, несъбрана и погасена по давност глоба също се пита кои срокове (2 години, 3 години, 5 години, 10 години) и по кои закони (НК, Закон за административинте нарушения и наказания, ДОПК) се прилагат. Има ли значение дали за събирането на глобата е било образувано изпълнително производство, както и дали е допустимо повторното прилагане на освобождаване от наказателна отговорност срещу глоба по чл. 78а от НК в тези случаи.

Плеяда професори

Да дадат своите становища са поканени председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, председателят на СГС и на шефовете на окръжните и на административните съдилища, както и изпълнителният директор на НАП.

Поканени са също главният инспектор Теодора Точкова, омбудсманът Мая Манолова, както и плеяда професори: проф.Никола Филчев (УНСС); проф.Пламен Панайотов, проф.Борис Велчев, проф.Лазар Груев, доц.Ралица Илкова от СУ; проф.Никола Манев и проф.Антон Гиргинов от Пловдивския университет, проф.Румен Владимиров (Нов български университет), проф.Румен Марков (Варненски свободен университет), проф.Румяна Гунева (Бургаски свободен университет).

Въпросите:

  1. Налице ли са основания за реабилитация по право, респ. за съдебна реабилитация, по отношение на осъден, неизтърпял (неизпълнил) наложеното му наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност?
  2.  Реабилитацията на осъден, неизтърпял (неизпълнил) наложено му наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност настъпва:

а)  с изтичане на абсолютния давностен срок по чл. 82, ал. 4 НК

б) с изтичане на давностния срок по чл. 82, ал. 1 НК

в) с изтичане не само на давностния срок, но и на срока по  чл. 86–88а НК?

  1. Допустима ли е реабилитация, когато не е образувано изпълнително производство и наложеното наказание глоба по чл. 37 ал. 1, т. 4 НК не е изпълнено и кога настъпва:

а) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

б) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 4 вр. с ал. 1, т. 5 НК

в) с изтичане срока по чл. 171, ал. 1, респ. ал. 2 ДОПК?

  1. Допустима ли е реабилитация когато е образувано изпълнително производство, но наложеното наказание глоба по чл. 37 ал. 1 т. 4 НК не е изпълнено и кога настъпва:

а) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

б) с изтичане на срока по чл.82, ал.4 вр. с ал.1, т.5 НК

в)с изтичане срока по чл.171, ал. 2 ДОПК и срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК или и срока по чл. 86 –

88а НК?

  1. Следва ли в производството по чл. 435 НПК съдът служебно да събира доказателства за изпълнение на наложеното наказание респ. за предприетите действия за изпълнението му, както и за предприетите действия по възстановяване или обезпечаване на причинените от престъплението вреди?
  2. При настъпила реабилитация по право, съдът в производството по чл. 434, ал. 1 НПК се произнася само по допустимостта на молбата за съдебна реабилитация или е длъжен да разгледа и нейната основателност по реда на чл. 435 НПК?
  1. Приложим ли е повторно институтът на чл. 78а НК по отношение на освобождавано от наказателна отговорност лице, което не е изпълнило (не е изтърпяло) наложено му административно наказание глоба, когато за събиране на глобата е образувано изпълнително производство?

С изтичане на кой от регламентираните давностни срокове:

а) по чл. 82, ал. 4 ЗАНН

б) по чл. 82, ал. 4 вр. ал. 1, т. 5 НК

в) по чл.171, ал. 2 ДОПК

отпада отрицателната предпоставка по чл. 78а, ал. 1, б. „б“ предложение второ НК?

Необходимо ли е след изтичане на давностния срок да изтече и предвидения в чл. 86, ал. 1, т. 3 НК едногодишен срок?

  1. Приложим ли е повторно институтът на чл. 78а НК по отношение на освобождаването от наказателна отговорност на лице, което не е изпълнило (не е изтърпяло) наложено му административно наказание глоба, когато за събиране на глобата не е образувано изпълнително производство?

С изтичане на кой от давностните срокове:

а) по чл. 82, ал. 1, б. „а“ ЗАНН

б) по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

в) по чл. 82, ал. 4 вр. с ал. 1, т. 5 НК

г) по чл.171, ал. 2 ДОПК

отпада отрицателната предпоставка по чл.78а, ал.1, б. „б“ предложение второ НК?

Необходимо ли е след изтичане на давностния срок да изтече и предвиденият в чл.86, ал.1, т.3 НК едногодишен срок?

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

Жалбата срещу решението на Комисията за одобряване на помощта на Румъния за авиокомпания Blue Air …

След близо 70 години членство на страната в ООН, ВАС осъди Министерския съвет да обнародва устава на организацията

  Адвокатът има правен интерес да иска изпълнение на публичноправно задължение в полза на всички …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 + 12 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.