Последни новини
Home / Законът / Цацаров с 8 въпроса към ВКС за реабилитацията

Цацаров с 8 въпроса към ВКС за реабилитацията

Defakto.bg

Двама бивши главни прокурори и председател на ВКС поканени за становища

Осем въпроса, свързани с настъпването на реабилитация, е задал главният прокурор Сотир Цацаров на Върховния касационен съд.

В Наказателната колегия на ВКС е образувано Тълкувателно дело №2 за 2017 г. с докладчик Петя Шишкова.

Питанията на Цацаров са за две основни групи случаи. Първата – допустима ли е и кога настъпва реабилитацията при неизтърпяно наказание, което обаче е погасено по давност. Втората – допустима ли е и кога настъпва реабилитация при присъдена и неиздължена глоба? Тълкувателното решение се налага заради противоречивата съдебна практика по тези проблеми, изтъква главният прокурор.

Споровете са дали изобщо при неизпълнено наказание, погасено по давност, реабилитацията е възможна. Както и кои давностни срокове трябва да се отчитат – абсолютната давност или другите, различни в зависимост от размера на присъдата.

За присъдената, несъбрана и погасена по давност глоба също се пита кои срокове (2 години, 3 години, 5 години, 10 години) и по кои закони (НК, Закон за административинте нарушения и наказания, ДОПК) се прилагат. Има ли значение дали за събирането на глобата е било образувано изпълнително производство, както и дали е допустимо повторното прилагане на освобождаване от наказателна отговорност срещу глоба по чл. 78а от НК в тези случаи.

Плеяда професори

Да дадат своите становища са поканени председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, председателят на СГС и на шефовете на окръжните и на административните съдилища, както и изпълнителният директор на НАП.

Поканени са също главният инспектор Теодора Точкова, омбудсманът Мая Манолова, както и плеяда професори: проф.Никола Филчев (УНСС); проф.Пламен Панайотов, проф.Борис Велчев, проф.Лазар Груев, доц.Ралица Илкова от СУ; проф.Никола Манев и проф.Антон Гиргинов от Пловдивския университет, проф.Румен Владимиров (Нов български университет), проф.Румен Марков (Варненски свободен университет), проф.Румяна Гунева (Бургаски свободен университет).

Въпросите:

  1. Налице ли са основания за реабилитация по право, респ. за съдебна реабилитация, по отношение на осъден, неизтърпял (неизпълнил) наложеното му наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност?
  2.  Реабилитацията на осъден, неизтърпял (неизпълнил) наложено му наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност настъпва:

а)  с изтичане на абсолютния давностен срок по чл. 82, ал. 4 НК

б) с изтичане на давностния срок по чл. 82, ал. 1 НК

в) с изтичане не само на давностния срок, но и на срока по  чл. 86–88а НК?

  1. Допустима ли е реабилитация, когато не е образувано изпълнително производство и наложеното наказание глоба по чл. 37 ал. 1, т. 4 НК не е изпълнено и кога настъпва:

а) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

б) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 4 вр. с ал. 1, т. 5 НК

в) с изтичане срока по чл. 171, ал. 1, респ. ал. 2 ДОПК?

  1. Допустима ли е реабилитация когато е образувано изпълнително производство, но наложеното наказание глоба по чл. 37 ал. 1 т. 4 НК не е изпълнено и кога настъпва:

а) с изтичане на срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

б) с изтичане на срока по чл.82, ал.4 вр. с ал.1, т.5 НК

в)с изтичане срока по чл.171, ал. 2 ДОПК и срока по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК или и срока по чл. 86 –

88а НК?

  1. Следва ли в производството по чл. 435 НПК съдът служебно да събира доказателства за изпълнение на наложеното наказание респ. за предприетите действия за изпълнението му, както и за предприетите действия по възстановяване или обезпечаване на причинените от престъплението вреди?
  2. При настъпила реабилитация по право, съдът в производството по чл. 434, ал. 1 НПК се произнася само по допустимостта на молбата за съдебна реабилитация или е длъжен да разгледа и нейната основателност по реда на чл. 435 НПК?
  1. Приложим ли е повторно институтът на чл. 78а НК по отношение на освобождавано от наказателна отговорност лице, което не е изпълнило (не е изтърпяло) наложено му административно наказание глоба, когато за събиране на глобата е образувано изпълнително производство?

С изтичане на кой от регламентираните давностни срокове:

а) по чл. 82, ал. 4 ЗАНН

б) по чл. 82, ал. 4 вр. ал. 1, т. 5 НК

в) по чл.171, ал. 2 ДОПК

отпада отрицателната предпоставка по чл. 78а, ал. 1, б. „б“ предложение второ НК?

Необходимо ли е след изтичане на давностния срок да изтече и предвидения в чл. 86, ал. 1, т. 3 НК едногодишен срок?

  1. Приложим ли е повторно институтът на чл. 78а НК по отношение на освобождаването от наказателна отговорност на лице, което не е изпълнило (не е изтърпяло) наложено му административно наказание глоба, когато за събиране на глобата не е образувано изпълнително производство?

С изтичане на кой от давностните срокове:

а) по чл. 82, ал. 1, б. „а“ ЗАНН

б) по чл. 82, ал. 1, т. 5 НК

в) по чл. 82, ал. 4 вр. с ал. 1, т. 5 НК

г) по чл.171, ал. 2 ДОПК

отпада отрицателната предпоставка по чл.78а, ал.1, б. „б“ предложение второ НК?

Необходимо ли е след изтичане на давностния срок да изтече и предвиденият в чл.86, ал.1, т.3 НК едногодишен срок?

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.