Последни новини
Home / Законът / Нови правила за разглеждането на делата от Съда по човешките права в Страсбург

Нови правила за разглеждането на делата от Съда по човешките права в Страсбург

Defakto.bg

Автор Светла Маргаритова, Права на човека, com

Политиката, съгласно която Европейският съд сам започна да определя  поредността на разглеждането на жалбите не по реда на постъпването им, а по тяхната степен на важност и спешност, бе въведена през 2009 г. Тогава бяха разработени 7 категории,    в които  жалбите биваха разпределяни – от най-тежките и сериозните, отнасяни в първа категория, до явно недопустимите, обособявани в последната, седма категория. Тази политика според направената равносметка за изминалия период явно е дала своите позитивни резултати, поради което Съдът е взел решение да осъществи някои промени в отделните категории , които  са в сила от 22 май 2017 г. Той е публикувал нова таблица, в която са определени критериите за категоризация на делата, от която зависи и редът за тяхното разглеждане.

Относно делата, образувани от една срещу друга държава

До сега всички  дела (по чл. 33 от Конвенцията) бяха отнасяни в категория II. Вземайки предвид тяхната специфика, която изисква при всички случаи  един по-специален подход от процесуално естество, Съдът отсега нататък няма да ги класира в тази група, само защото са междудържавни.

По отношение на лицата, лишени от свобода

Съдът разширява обхвата  на дефинираните дела, отнасяни към категория I по такъв начин, че в нея влизат отсега нататък случаите на „лишаване от свобода на жалбоподателя като директна последица от претендирано нарушение на правата, защитени от Конвенцията“.

Ето как изглежда новата таблица на различните категории дела, подредени по приоритети:

Категория дела с приоритет I Спешни случаи (включително при наличието на риск за живота или здравето на жалбоподателя, лишаване от свобода на жалбоподателя като пряк резултат от твърдяното нарушение на правата, залегнали в Конвенцията, други обстоятелства, свързани с лични или семейни обстоятелства на жалбоподателя, в частност, когато благосъстоянието на децата е заложено на карта,   в случаите когато се налага да се предприемат привременни мерки по  член 39 от Правилата на Съда).
Категория дела с приоритет II Дела, повдигащи въпроси, които биха могли да повлияят на ефективността на системата на Конвенцията (включително касаещи структурен проблем или ситуация, по която Съдът все още не е имал възможност да се произнесе с процедура на пилотно решение, но която е свързана с продължителното нерешаване на повтарящи се проблеми ) или случаи, пораждащи важен въпрос от общ интерес (особено сериозен въпрос, който може да окаже голямо влияние върху националните правни системи или върхуЕвропейската система.
Категория дела с приоритет III Повтарящи се или не дела, които съдържат  prima facie убедителни на пръв поглед) принципни оплаквания по чл.  2, 3, 4 или 5 § 1 на Конвенцията  (по-фундментални, основополагащи  права  « core rights ») и които водят до директни заплахи за физическата цялост и достойнството на човешката личност
Категория дела с приоритет IV Дела, потенциално добре обосновани, в които се повдигат оплаквания по други текстове на Конвенцията.
Категория дела с приоритет V Жалби, повдигащи въпроси, които вече са били разглеждани в рамките на пилотно решение/или принципно решение (дела, отнасящи се до добре установена практика на Съда).
Категория дела с приоритет VI Жалби, по отношение на които е решено, че се повдига въпрос относно  допустимостта.
Категория дела с приоритет VII Явно необосновани жалби.

 

About De Fakto

Проверете също

Защитен свидетел по материали на СРП, свързани с Борислав Сарафов, е бил осветен и заплашван

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за закани с убийство срещу магистрати   Един от …

Общото събрание на адвокатите реши: без пълномощни на изборите, удължена дисциплинарна давност и никакво вписване в адвокатурата без изпит

Общото събрание на адвокатите в страната приключи с решения, които засягат цялата адвокатска общност. За …

Един коментар

  1. НИКОЛАЙ СТАТКОВ

    правилата за работа на съда са развити в самата конвенция, но не се спазват: няма мотивите по обявените за недопустими и определенията са преразказ от секретар

    на какъв адрес може да се намерат тези промени?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.