Последни новини
Home / Законът / Топ- юристи поискаха незабавно оставката на Цецка Цачева като министър на правосъдието

Топ- юристи поискаха незабавно оставката на Цецка Цачева като министър на правосъдието

Defakto.bg

Изявлението на Цецка Цачева, министър на правосъдието,  че „ако иска промени, г-н Панов следва да се кандидатира за депутат”, както и ред нейни позиции за съдебната реформа,  възмути група  квалитетни юристи, които поискаха оставката й незабавно.  Казаното от министър Цачева бе по повод предложението на Лозан Панов за правосъдна реформа и идеята за свикване на Велико народно събрание, което да промени конституцията. Както и идеята му  прокуратурата да напусне съдебната власт и да стане независим орган. Правосъдната министърка видя и „умисъл“ в това, че за Велико народно събрание  и ремонт на конституцията се говори точно в момента, в който в България „пристигат наблюдатели по механизма за сътрудничество и проверка, който ни тежи, защото е пречка и пред влизането ни в Шенген“.

В отворено писмо до Цачева, професионалните адвокати и преподаватели,  излагат доводи и аргументи,  с които един министър на правосъдието би трябвало да е запознат априори и да държи сметка за тях в  публичните си изказвания. 

Ето пълният текст на писмото:  

До г-жа Цецка Цачева – Министър на правосъдието   и Председателстващ Висшия съдебен съвет

                                                              ОТВОРЕНО ПИСМО  

Уважаема госпожо Цачева,

Всеки от подписалите настоящото искане е юрист с професионални познания, продължителен опит и определено мнение по необходимостта от реформа на българското правосъдие. Каква следва да е тази реформа, за да се осигури справедлив съдебен процес за гражданите в съответствие с приетата от Народното събрание концепция, е експертна тема. От публичните Ви изказвания за състоянието и бъдещето на реформата на съдебната система и коментарите Ви за опитите на председателя на Върховния касационен съд да предизвика сериозното им обсъждане на най-високо равнище, оставаме с впечатлението, че възгледите Ви за разделението на властите и тяхното взаимно възпиране, за върховенството на закона и независимостта на съда изглежда не съответстват в пълна степен на смисъла, който съвременното демократично общество придава на тези понятия.

Изненадани сме от факта, че изразените от Вас позиции по необходимостта от съдебна реформа са противоположни на застъпваните в чужбина мнения на г-жа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно стремежа на страната да извърши препоръчаните в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от ЕК на ЕС промени. Считаме, че реформата на съдебната система е преди всичко вътрешен обществен въпрос, който засяга всички български граждани. Осигуряването на справедлив съдебен процес и върховенство на закона в Република България е процес, който не следва и не може да бъде политизиран или ограничен до мандата на определени лица, или управлението на една, или друга партия, защото гражданите на демократичните общества следва всякога да имат достъп до независим съд и закони, пред които всички са равни. Справедливостта, от която всички се нуждаем, няма политически цвят и не може да бъде осигурена само от законодателя в рамките на мандата на една или друга партия.

Припомняме Ви, че според българския Закон за нормативните актове, законопроектите подлежат на задължително обществено обсъждане. Независимо от това дали споделяме конкретните предложения за промени, ние не виждаме кой друг, ако не съдиите, са компетентни да формират мнение и предлагат промени в тази област, както и да участват активно в обсъждането им. Намираме за крайно неуместно изказването Ви, че „ако иска промени, г-н Панов следва да се кандидатира за депутат”.

По този повод Ви припомняме, че през 2016 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Унгария за нарушение на свободата на изразяване на бившия председател на унгарския Върховен съд – г-н Андраш Бака, поради реакцията на властите по изразени от него критики към предприетите законодателни реформи.

В това решение ЕСПЧ подчерта, че „темата за функционирането на съдебната система е от обществен интерес и че дебатът по нея е защитен от чл. 10 от ЕКПЧ. Дори даден проблем да има политическа окраска, това само по себе си не е достатъчно, за да бъде обезкуражен съдия да прави изявления по въпроса. Нещо повече, предсрочното прекратяване на мандата на г-н Бака е имало безспорен „смразяващ ефект“ и е можело да обезкуражи съдиите да участват в общественото обсъждане на законопроекти и да изразяват становище по въпроси, свързани с независимостта на съда”. В резолюцията си от 17 май 2017 г. Европейският парламент се позова на това решение и изрази опасение за системна заплаха за принципите на правовата държава в Унгария, като призова Съвета да задейства чл. 7 от Договора за ЕС. Със съжаление констатираме, че тези обстоятелства като че ли не са били напълно осмислени.

По наше убеждение, ролята на министър на правосъдието е да свързва изпълнителната и съдебната власт, а не да ги противопоставя, или да злепоставя представители на коя да е от тях, а ролята на Висшия съдебен съвет, който Вие председателствате, е да осигурява и брани независимостта на съдебната власт, а не да пренебрегва мнението и достойнството на нейните представители.

Като считаме, че публичните Ви изявления са несъвместими с тези функции,

                         НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНАТА ВИ ОСТАВКА.   

Подписи:

1. Здравка Калайджиева – адвокат (1980 – 2007 г.), съдия в ЕСПЧ (2008 – 2015 г.);

2. Станислав Костов – адвокат от 2007 г. и преподавател по право на Европейския съюз;

3. доц. Кристиян Таков – преподавател по гражданско право;

4. Ина Лулчева – адвокат от 1986 г.;

5. Емилия Недева – адвокат от 1986 г.;

6. София Разбойникова – адвокат от 1999 г.;

7. Николай Руневски – адвокат  от 1997 г.;

8.  Георги Атанасов – адвокат от 1992 г. , председател на Пети районен съд – гр. София (1985 – 1989 г.), заместник-председател на Софийски градски съд (1989 – 1992 г.);

9. Йорданка Бекирска – адвокат от 2009 г.;

10. Динко Кънчев – адвокат от 1994 г.;

11. Ивайло Костов – адвокат от 2007 г. и преподавател по Граждански процес;

12. Симеон Стойчев – адвокат от 2011 г.;

13. Петя Косева – адвокат от 2011 г.;

14. Анна Гаврилова-Анчева – адвокат от 1981 г.;

15. Даниела Екимова – юрист;

16. Маргаргарита Калайджиева – адвокат

About Лилия Христовска

Проверете също

Адв. Ивайло Дерменджиев за гласуваното недоверие от Общото събрание на адвокатите, за медиацията, правната помощ и ЕПЕП

На 25 февруари, след продължителни дебати, недоволства  и още по-конкретни искания, Общото събрание на адвокатите …

Българин е сред задържаните в Белгия по разследване за подготвян атентат

Българският гражданин Сергей Р., роден през 2003 г., е сред седемте задържани в понеделник за …

6 коментара

 1. ангел марков

  „Справедливостта, от която всички се нуждаем, няма политически цвят и не може да бъде осигурена само от законодателя в рамките на мандата на една или друга партия“.
  Справедливостта в Република България е обругана от самото „Народно“ събрание още през 2001 год.
  Общите условия за продажба, към Закона за енергетиката са акт по прилагане на закона, който може да се изготвя и удостоверява единствено от компетентен държавен ОРГАН.
  Поради това, че Топлофикация отказва да прилага закона и да продава топлинната енергия, царския парламент прехвърли компетентността са изготвяне на общите условия от КЕВР, на търговските дружества в енергетиката, с който акт са разрушени държавността, законността, пазарните принципи и пазарните условия, с което се създадоха условията за тотална корупция и нарушаване на човешките права.
  За да не изпълнява задълженията си определени със Закона за енергетиката и за да не продава топлинната енергия, Топлофикация си записва по престъпен начин в общите условия „да доставя в абонатната станция, с което „доставката е въздигната над Закона за енергетиката и над Конституцията
  Сега, корумпираната до мозъка на костите си власт отказва да признае престъпния характер на „доставката“ и иска нова Конституция, с която да се уреди материята доставка, което по същество ще бъде установяване чрез Конституцията на робски отношения при топлоснабдяването.
  С прилагането на „доставката“ е наложено тотално беззаконие при парното: не съществуват облигационни отношения при парното; Топлофикация не притежава качеството Кредитор; гражданите не притежават качеството Длъжник; Топлофикация без наличие на облигационни отношения изготвя и представя в съда Заявление за издаване на заповед за изпълнение; съдът издава Заповед за изпълнение без наличие на облигационно отношение; Топлофикация изготвя искова молба, която не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 2- не са представени отчетни данни с които да докаже, че е снабдявала потребителите при равни и недискриминационни условия – чл. 130 ЗЕ; че е поддържала баланса между производство и потребление – чл. 132; че е изпълнила условията за качеството на топлоснабдяването – раздел V от общите условия; че е продавала топлинната енергия?
  При така осъществения съдебен процес всички Решения на съда са без правно основание.

 2. Кристина Колева

  Тази другарка не трябваше въобще да е в Парламента,а за министър на правосъдието да не говорим!Вън от Парламента и да не ти виждаме вече наглата мутра!

  • Христо

   Посочете ми един от Гербаджиите , който да е за Парламента ни, камо ли пък Цецо Цачев траверс?!

 3. Огнян Стамболиев

  Че не харесвам Цачева и не смятам да притежава т.нар.“експертиза“ е отделен въпрос. Но заглавието „Топ юристи“ е подвеждащо. Не видях имена на такива. А в България има известни имена в гилдията. Но нейсе.

 4. д-р Иванов

  Членовете на българското правителство, съставено изключително от кадри на ГЕРБ, съответства напълно на днешното духовно и културно ниво на огромната част от българите.Което,не е тайна, е също на изключително ниско ниво! Оттук и изводът-“ какъвто народът , такива и управниците му“! С други думи, тиквите е нормално да бъдат управлявани от тикви!?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten + twelve =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.