Последни новини
Home / Законът / ВКС пита Съда на ЕС за казус „баба-внуче“

ВКС пита Съда на ЕС за казус „баба-внуче“

Defakto.bg

Съдът в коя държава е компетентен да разгледа спор за отношенията между баби и дядовци с техните внуци – по местопребиваването  на детето или на ищците?

Запитване в този смисъл е отправил ВКС съм Съда на ЕС в Люксембург. Там е образувано дело № C-335/17 г. („Вълчева“), съобщиха от Върховния касационен съд.

Преюдициалното запитване до Съда на ЕС гласи:

Следва ли понятието „право на лични отношения“, използвано в чл. 1, § 2, б. а) и чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 г. на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, да се тълкува като приложимо не само за отношенията родители –деца, но и за отношенията с други близки, различни от родителите, а именно баба и дядо?

Конкретният повод е дело във ВКС по жалба на българска баба, поискала родното правосъдие да определи режим на лични отношения с внучето й, което живее в Гърция. Жалбата стига до последната инстанция, след като районен съд прекратява делото по чл. 128 от Семейния кодекс поради ипса на компетентност. А окръжен съд потвърждава определението.

Ето какво още съобщават от ВКС:

„Според подадената пред районния съд искова молба, дъщерята на ищцата е майка на дете, което живее в Гърция след прекратяването на брака между родителите му, като бащата е гръцки гражданин. С решение на компетентния гръцки съд бракът е прекратен, а упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата. Със същото решение гръцкият съд е определил приложимия режим на лични отношения между майката и детето. С исковата молба Н. В. моли българския съд да постанови решение, с което на основание чл. 128 от СК да определи режим на лични отношения между нея и непълнолетния й внук. С определение районният съд е приел, че е налице дело с международен елемент. Тъй като обичайното местопребиваване на детето е в Република Гърция, съдът е достигнал до извод, че не е компетентен да разгледа предявеното искане, тъй като същото според чл. 85, ал. 2 от Кодекса на международното частно право (КМЧП) е подсъдно на гръцкия съд.

Ищцата е подала частна жалба срещу това определение. По образуваното пред окръжния съд дело е прието, че определението на първоинстанционния съд е правилно като краен резултат и е потвърдено. Според съда е налице правен спор относно частноправни отношения с международен елемент и тъй като той засяга лични отношения с непълнолетно дете между лица, които са граждани на държави – членки на ЕС, то при преценката за компетентността на българския съд да разгледа правния спор намира приложение Регламент (ЕО) № 2201/2003 г. на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Като е съобразил разпоредбите на регламента, съдът е тълкувал термина „право на лични отношения“ и е достигнал до извода, че правото на лични отношения според регламента не е ограничено само до родителите, поради което същият намира приложение и по отношение на гражданските дела, отнасящи се до правото на лични отношения на детето и с неговия разширен семеен кръг, в т.ч. баба и дядо. При извод за приложимостта на регламента, съдът е посочил, че съгласно чл. 8 компетентна да разгледа дело за лични отношения между родители и деца е юрисдикцията на държавата членка по обичайното местопребиваване на детето към момента на сезирането й.

В мотивите на преюдициалното запитване, отправено от ВКС, е посочено, че в своята дейност по главното производство и с оглед на етапа, до който е достигнало то, съдебният състав на ВКС има задължението да отговори на въпроса приложим ли е Регламент (ЕО) № 2201/2003 г. на Съвета от 27.11.2003 г. в случаите, в които предмет на исковото производство не е определянето на режим на лични отношения между родител и дете, а за хипотези на лични отношения между детето и други негови близки – баба и дядо. „Разрешаването на този проблем е от основно значение за настоящото производство по разглеждане на частната касационна жалба. Това е така, защото от тълкуването на разпоредбата на чл. 1, § 2, б. а), вр. § 1, б. б), вр. чл. 2, т. 10 от регламента ще се определи дали по отношение на компетентността на българския съд по делото се прилага регламентът или националното право, намерило израз в Кодекса за международно частно право. По тези съображения и доколкото спорът, с който е сезиран, не може да бъде решен от настоящия съд без тълкуване на понятието „право на лични отношения“ по смисъла на Регламент 2201/2003, налице е обоснована причина за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС“ – пишат върховните съдии.

Според съдебния състав на поставения в преюдициалното запитване въпрос следва да се отговори положително – понятието „право на лични отношения“ по смисъла на чл. 1, § 2, б. а) и чл. 2, т. 10 от регламента включва и отношенията с други близки, различни от родителите, а именно баба и дядо. „Макар изводът да не произтича пряко от текста на регламента, и конкретно от този на посочените разпоредби, той може да бъде извлечен от общата структура, съдържание и цел на регламента. Тълкуването на съответните разпоредби на регламента следва да се извърши в светлината на най-добрия интерес на детето като водещ принцип на нормативния акт, намерил място както в преамбюла, така и в конкретните му разпоредби“ – се посочва в преюдициалното запитване“.

About De Fakto

Проверете също

СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

Жалбата срещу решението на Комисията за одобряване на помощта на Румъния за авиокомпания Blue Air …

След близо 70 години членство на страната в ООН, ВАС осъди Министерския съвет да обнародва устава на организацията

  Адвокатът има правен интерес да иска изпълнение на публичноправно задължение в полза на всички …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.