Последни новини
Home / Законът / ВКС отмени оправдаването на екскмета на Царево Петко Арнаудов

ВКС отмени оправдаването на екскмета на Царево Петко Арнаудов

Defakto.bg

Върховният касационен съд отмени оправдаването на бившия кмет на Царево Петко Арнаудов и върна казуса за ново разглеждане на втората инстанция.

Прокуратурата го бе обвинила за ред сделки с общинско имущество, ощетили Царево. Окръжният и апелативният съд в Бургас обаче четоха „невинен“ за Арнаудов.

Случаят стигна до ВКС по протест на прокуратурата, делото е в списъка за „високата корупция“.

Ето съобщението на ВКС от днес:

„С Решение № 54/27.06.2017 г. по касационно дело № 53/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивно решение № 174/30.11.2016 г. по в.н.о.х.д. № 192/2016 г. на Бургаския апелативен съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по протест срещу въззивното решение на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 28.03.2016 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея подсъдимият Петко Арнаудов е признат за невиновен за това, че в периода 02.08.2005 – 16.09.2005 г. в гр. Царево, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Царево, нарушил служебните си задължения по Закона за устройството на територията, по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение по Протокол № 16/2005 г. на Общинския съвет Царево и по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение по Протокол № 16/2005 г. на Общинския съвет Царево, с цел да набави за „Петров Комерс 99“ ЕООД облага, като от това са настъпили значителни вредни последици за Община Царево в размер на 137 800 лв., представляващи разликата между продажната цена на имота и средна пазарна цена, и престъплението е свързано с продажбата на общинска собственост – престъпление по чл. 283а, т. 1 вр. чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 3 от НК.

Тричленният състав на ВКС приема, че протестът е основателен. Според върховните съдии изложените във въззивното решение аргументи за липса на елементи от обективната страна на престъплението по чл. 283а от НК не могат да бъдат възприети. „Петко Арнаудов е обвинен в извършването на едно престъпление по чл. 283а, т. 1 във вр. с чл. 282, ал. 2 от НК с осъществени две форми на изпълнително деяние – нарушаване на служебни задължения с издаването на предписание за промяна на регулационните граници и превишаване на права със сключването на договор за прехвърляне на право на собственост, от което е настъпила щета. Съдилищата са извършили преценка на съставомерността от обективна страна на всяка от двете форми на изпълнително деяние поотделно в нарушение на закона, тъй като в случая не е повдигнато обвинение за продължавано престъпление. Аргументите в протеста, че по този начин е разкъсана хронологията, връзката и последователността в действията на подсъдимия като част от единна причинно-следствена верига, са основателни“ – категоричен е съставът на ВКС. Издаденото от подсъдимия предписание за изработването на план за промяна на границите между двата парцела не само е дало началото на процедурата, но в него е изразена и воля от името на Община Царево за промяна на границите на имотите, водеща до неправомерното създаване на съсобственост между общината и „Петров Комерс 99“ ЕООД. Даденото предварително съгласие от Общинския експертен съвет по устройство на територията и изразената от собствениците воля за промяна на границите е предпоставило последващото одобрение на издадения проект за изменение на плана със заповед от страна на кмета като сигурен следващ етап от развитието на процедурата по чл. 15 от ЗУТ. Реализирането на отделните стъпки от сложния фактически състав на процедурата има един единствен резултат, а именно придобиването от търговското дружество на имот, публична общинска собственост.

Въззивният съд не е изпълнил задълженията си, произтичащи от нормите на чл. 13 и чл. 14 от НПК за установяването на стойността на процесния имот. „Допуснатото нарушение на процесуални правила е съществено, тъй като въпросът за стойността на продадения имот е останал неизяснен, което обстоятелство е от значение за съставомерността на обвинението от обективна страна. Посоченото обстоятелство предпоставя отмяната на въззивното решение и връщането на делото за ново разглеждане на въззивния съд, при което следва да бъде назначена повторна оценителна експертиза за установяване на пазарната стойност на продадения общински имот, като се вземат предвид и данни от Община Царево за продадените през инкриминирания период общински имоти (приблизително сходни като площ и местоположение)“ – се посочва в решението на ВКС.

Според върховните съдии са основателни и доводите в протеста за игнориране на доказателства и превратното им тълкуване в контекста на субективната страна на престъплението по чл. 283а от НК и наличието на специална цел за набавяне на облага за търговското дружество. В мотивите на решението пише: „Както правилно е посочил подалият протеста прокурор, при преценката на субективната страна на престъплението, което в случая изисква пряк умисъл и специална цел, следва да се вземат предвид не само дадените от подсъдимия обяснения, но и обективно установените му действия“.

 

About De Fakto

Проверете също

Образуваха дисциплинарни производства срещу военни магистрати заради подслушвани разговори с президента

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  образува дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на …

ЕСПЧ: Съдилищата не са зачели правата на жертва на сексуална експлоатация, с чиито пари се е обогатявал трафикантът й

 На 28 ноември Европейският съд постанови решението си по жалба Krachunova v. Bulgariа.  За първи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seven + 9 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.