Последни новини
Home / Избрано / Съдът в Люксембург: След 65 г. летците задължително слизат от търговските полети

Съдът в Люксембург: След 65 г. летците задължително слизат от търговските полети

Defakto.bg

Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на EС за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е легитимна и валидна.  Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа, обяви днес (сряда ) Съдът на ЕС в Люксембург.

Спорът

Решението е по конкретен казус на Werner Fries, който е работел в Lufthansa като капитан на самолет и обучител.  След края на октомври 2013 г. Lufthansa го освобождава от изпълнение на трудовите му функции, тъй като е достигнал задължителната възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза1 за пилоти в търговския въздушен транспорт.  Пилотът е поискал от Lufthansa да му плати трудовото възнаграждение за ноември и декември 2013 г. , тъй като трудовият му договор изтичал в края на годината. А за оставащите два месеца дотогава, той все още имал свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, както и правоспособност за инструктор и проверяващ.  Според летецът въпросната  възрастова граница е  дискриминация, основана на възраст, и нарушава свободата при избор на професия, поради което противоречи на Хартата на основните права на ЕС.
Сезиран с този спор, Bundesarbeitsgericht (Федерален съд по трудови дела, Германия) отправя запитване до Съда относно валидността и обхвата на разглежданата възрастова граница.

Решението

В днешното си решение Съдът отговаря, че тази възрастова граница е правно валидна.
Според Съда действително разглежданата  граница създава различно третиране, основано на възрастта. Това различно третиране обаче е обосновано от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа.  Според съдиите е  неоспоримо е, че с възрастта необходимите за професията пилот физически способности намаляват, а това  увеличава шансовете за произшествия.
В това отношение Съдът посочва, че разглежданото ограничение на възрастта се прилага само за търговския въздушен транспорт, който се характеризира с по-голяма техническа сложност на използваните въздухоплавателни средства и по-голям брой на засегнати лица в сравнение с нетърговския въздушен транспорт. Затова възрастта от 65 години  може да се счита за достатъчно напреднала, за да служи като основание за прекратяване и на разрешението за упражняване на дейност като пилот в търговския въздушен транспорт. Посочената граница е определена след обстойно професионално разискване и експертни познания, казва съдът.

Посочва още, че в този случай не е нужно да се записва ново правило, което да предвижда  вместо възрастова граница,  индивидуална проверка на физическите и психическите способности на всеки притежател на свидетелство за летателна правоспособност, който е на 65 години.

Съдът посочва още, че  въпросната възраст не забранява на летците със свидетелство за летателна правоспособност, да  участват като пилоти в празни полети или полети за пребазиране в рамките на дейността на въздушен превозвач,  при които не се превозват пътници, товари или поща.На 65-годишните авиатори не е забранено да работят и като инструктор и/или проверяващи на борда на въздухоплавателно средство, но при условие че не са  член на летателния екипаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

1 Част FCL.065 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 2011 г., стр. 1).
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

ВКС образува тълкувателно дело за обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

         С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № …

Адв. Лулчева: Завеждаме дело за повдигнато обвинение на Пламен Бобоков без да е извършено престъпление

Тези 32 месеца показват за сетен път, че прокуратурата е безконтролна и че в част …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.