Последни новини
Home / Избрано / Съдът в Люксембург: След 65 г. летците задължително слизат от търговските полети

Съдът в Люксембург: След 65 г. летците задължително слизат от търговските полети

Defakto.bg

Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на EС за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е легитимна и валидна.  Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа, обяви днес (сряда ) Съдът на ЕС в Люксембург.

Спорът

Решението е по конкретен казус на Werner Fries, който е работел в Lufthansa като капитан на самолет и обучител.  След края на октомври 2013 г. Lufthansa го освобождава от изпълнение на трудовите му функции, тъй като е достигнал задължителната възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза1 за пилоти в търговския въздушен транспорт.  Пилотът е поискал от Lufthansa да му плати трудовото възнаграждение за ноември и декември 2013 г. , тъй като трудовият му договор изтичал в края на годината. А за оставащите два месеца дотогава, той все още имал свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, както и правоспособност за инструктор и проверяващ.  Според летецът въпросната  възрастова граница е  дискриминация, основана на възраст, и нарушава свободата при избор на професия, поради което противоречи на Хартата на основните права на ЕС.
Сезиран с този спор, Bundesarbeitsgericht (Федерален съд по трудови дела, Германия) отправя запитване до Съда относно валидността и обхвата на разглежданата възрастова граница.

Решението

В днешното си решение Съдът отговаря, че тази възрастова граница е правно валидна.
Според Съда действително разглежданата  граница създава различно третиране, основано на възрастта. Това различно третиране обаче е обосновано от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа.  Според съдиите е  неоспоримо е, че с възрастта необходимите за професията пилот физически способности намаляват, а това  увеличава шансовете за произшествия.
В това отношение Съдът посочва, че разглежданото ограничение на възрастта се прилага само за търговския въздушен транспорт, който се характеризира с по-голяма техническа сложност на използваните въздухоплавателни средства и по-голям брой на засегнати лица в сравнение с нетърговския въздушен транспорт. Затова възрастта от 65 години  може да се счита за достатъчно напреднала, за да служи като основание за прекратяване и на разрешението за упражняване на дейност като пилот в търговския въздушен транспорт. Посочената граница е определена след обстойно професионално разискване и експертни познания, казва съдът.

Посочва още, че в този случай не е нужно да се записва ново правило, което да предвижда  вместо възрастова граница,  индивидуална проверка на физическите и психическите способности на всеки притежател на свидетелство за летателна правоспособност, който е на 65 години.

Съдът посочва още, че  въпросната възраст не забранява на летците със свидетелство за летателна правоспособност, да  участват като пилоти в празни полети или полети за пребазиране в рамките на дейността на въздушен превозвач,  при които не се превозват пътници, товари или поща.На 65-годишните авиатори не е забранено да работят и като инструктор и/или проверяващи на борда на въздухоплавателно средство, но при условие че не са  член на летателния екипаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

1 Част FCL.065 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 2011 г., стр. 1).
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Хронология на една предизвестена непроверка

Иван Брегов, ИПИ Множество факти излизат наяве около паралелната българска държава, намерила едно от проявленията …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.