Последни новини
Home / Законът / Румен Радев публикува и втората стенограмата от срещата „КТБ“

Румен Радев публикува и втората стенограмата от срещата „КТБ“

Defakto.bg

Вижте какво казват Иван ИСКРОВ и Сотир ЦАЦАРОВ

Президенът  Румен Радев публикува стенограмата от консултациите в президентската институция от 14 юли 2014 г., посветени на финансовото състояние на държавата, след сгромолясването на КТБ.

В  консултативна среща при президента Росен Плевнелиев  участват  парламентарно представените политически партии в 42-то Народно събрание и изпълнителната власт. Поканени са: Михаил Миков – председател на 42-то НС,  Пламен Орешарски – министър-председател Председателите на парламентарно представените партии в 42-то НС:Бойко Борисов – ГЕРБ, Атанас Мерджанов – Коалиция за България, Лютви Местан – ДПС
Присъстват и: Сотир Цацаров – главен прокурор , Зинаида Златанова – зам.-министър-председател, Петър Чобанов – министър на финансите, Иван Искров – управител на БНБ,  Калин Христов – подуправител на БНБ
Димитър Костов – подуправител на БНБ.Като експерти на срещатата са и  Цецка Цачева, Менда Стоянова, Румен Гечев, Йордан Цонев.

Публикуваме без съкращение встъпителните думи  на тогавашния президент Росен Плевнелиев.  Ще прочетете и основните изказвания на  Иван Искров, тогава управител на БНБ и главният прокурор Сотир Цацаров. От изявленията на Искров се разбира, че не е уведомяван за проблеми с КТБ, а Цацаров е категоричен – банката е източвана с фалшиви документи и подписи. Пари с чували от КТБ  не са изнасяни,  каквато версия първоначално бе пусната.

Изреченията, в които ще срещнете многоточия, вместо думи или цифри,  са задължителни заличавания заради забраната да се оповестява класифицирана информация.

Росен Плевнелиев

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Не можем да си спестим нелицеприятната тема за  КТБ

Още веднъж искам да благодаря за това, че в последните няколко седмици текат консултации в различни нива и различни институции с различна представителност. Вярвам, това е добре, защото колкото повече си говорим в един труден за държавата и за българската политика момент, разбира се, толкова повече предпоставка създаваме да не се задълбочават, а да се решават проблемите.
Искам да благодаря на всеки един от вас, че уважихте  президентската институция и идеята за тези консултации. Искам да помоля, както и миналия път, по-скоро да оставим мобилните телефони настрани, да не прибързваме със скритите послания към медиите кой  какво е казал или не е казал, а да благодаря предварително, освен за уважението, което показахте, и разбира се, за  отговорния подход.
Фактите и цифрите на масата, няма вероятност да си спестим и нелицеприятни теми и проблеми, свързани със ситуацията, която е нелека, може би уникална в историята на България вече 24 години
преход. Надявам се да бъдем полезни на нацията на висотата на  очакванията за гарантиране на плавен преход към повече стабилност в държавата, както се договорихме всички.
Немалко отговорни решения се взеха в последния месец, за което  благодаря. Няма да се връщаме обратно и към дати за избори, дати за разпускане, за назначаване на служебни правителства, но има още много проблеми за решаване.
Днешните консултации са посветени на финансовата ситуация в държавата. Ще се фокусираме само върху това. Предполагам две големи теми, които ще дебатираме:
Първо, нека да започнем с първата, която е по-конкретна. Именно тя е свързана със ситуацията в банка КТБ и съответно нейното отражение върху фискалната и финансова стабилност в държавата, което е предпоставка за всякаква друга стабилност, изобщо да имаме работни места, инвестиции и икономика.
Минавайки през темата КТБ, разбира се, да стигнем до втората тема, която е с бюджета: ще се ревизира ли, ако да – защо, ако не – защо?
Всичко това са предпоставките, както се разбрахме, да бъдем  коректни, освен към институциите, но и към три правителства, които до края на годината ще работят в тази държава – отиващото си, служебното и следващото, което ще бъде формирано, но преди всичко към институциите и към държавата като цяло.
Две големи теми – банковата ситуация и бюджетът като такъв.
Предлагам да започнем с банковата, тъй като това неминуемо ще се  отрази и на дебатите по бюджета. Нека започнем с едно изявление, обяснение или изказване на представителите на БНБ, председателят е тук, заедно с двамата зам.-председатели. За това каква е ситуацията към момента.

След това да чуем и главния прокурор, за което съм изключително признателен, че отдели в напрегнатото за него време възможност, за да ни информира каква е ситуацията към момента от гледна точка на предприетите от правозащитните органи действия, след което да тръгнем към въпроси, дебати, надявам се и конкретни и
коректни отговори за това каква е ситуацията и кой е най-добрият вариант за излизане от нея.
Очаквам да се включи и министърът на финансите, разбира се и министър-председателят, за да може  парламентарно представените политически сили да получат максимален обем информация към момента, за да можем да бъдем максимално полезни.
Добре дошли още веднъж на всички!
Г-н Искров, заповядайте!

ИВАН ИСКРОВ:

Иван Искров
Доколкото сме информирани от протокола на Президента на Република България, идеята днес е да участваме на този ваш Консултативен съвет по национална сигурност.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това не е Консултативен съвет по национална сигурност, това са консултации, които се провеждат в различен формат.
ИВАН ИСКРОВ:
Не съм разбрал, извинявам се.
Идеята е да ви запознаем с текущата информация в банковия сектор, в частност в КТБ, и съответните възможни решения. Ние сме обсъждали два варианта като последни, след като са минали всички
политически консултации на ниво БНБ, правителството и водещи икономически експерти на парламентарно представени сили. Преди това, уважаеми г-н Президент, дами и господа, искам да кажа следното:
Гледах внимателно новините от събота и неделя, чух изявленията на някои лидери и съм съгласен с тях. И колкото и да съм бил въздържан в годините, действително в петък в Бюджетната комисия реагирах малко по-остро към един от колегите народни представители.
И тъй като всички вие сте ръководители на парламентарни партии, независимо че това беше колега конкретно от една от тях, искам да се извиня за това нещо, тъй като без вас ние не можем да направим и крачка напред и не искам това да се тълкува като неуважение от наша страна и лично от моя.
Категорично искам да кажа, че Централната банка сама в този момент не би могла да се придвижи напред, без определени законодателни промени, което означава тук да постигнем обща институционална и държавническа воля при президента на политическите сили, на Централната банка в т.ч. И преди да приключа с този увод, искам да кажа също така, че имаме готовност и нямаме никакво притеснение, поне тук присъстващите, да отговорим на всеки един въпрос, който би бил
поставен от уважаемите парламентарни лидери във връзка със ситуацията.
Накратко, тъй като вероятно сте информирани от Вашите представители в Комисията по бюджет и финанси, ние в петък представихме излезлия в сряда, представен в Централната банка в четвъртък доклад за проверка на трите одиторски фирми. Пак накратко  обобщавам, което беше хубавото, че те на практика казаха: в „………… “  се води консервативна политика, има достатъчна степен на провизираност и съответно се произнесоха по ситуацията, че нямат някакви притеснения от тяхна гледна точка.
Второто, което също така обявихме на обществеността, че поради липсата на много документи в голяма част от кредитните файлове в другата голяма банка – Корпоративна търговска банка, на практика те могат да се произнесат върху кредитен портфейл от, закръглявам г-н  Президент …….. млрд., но за кредитния портфейл от ………. не биха могли да изразят квалифицирано становище. Това е точното, което казах и аз, но не знам защо се изтълкува и в медии, и в обществено пространство като откраднати пари или някаква дупка за 3.5 млрд., но това тепърва ще се види за какво става въпрос.
След като започнаха да се събират документи, квесторите вече написаха на съответните фирми да си представят съответните договори за обезпечение, да представят баланси и отчети за приходи, разходи,  все документи, върху които одиторите да могат в бъдеще да се произнесат.
Другото, което обявихме, на което са се натъкнали още първите квестори, знаете, че ги ротирахме на третия ден, са намерили една разписка, в която представляващият „„Бромак”“, мажоритарния собственик на капитала, предоставя на мажоритарния собственик пък на „„Бромак”“ г-н Василев валути, чиято равностойност е грубо 205 млн. лв.. Съответно те са извършили своите действия, изискали са документи от съответното дружество, не са получили, направили са вътрешно разследване, не ми е точна думата, г-н Главен прокурор, вътрешна проверка на квесторите и на 8-ми, след като са приключили това, което са могли да установят, ни изпратиха този доклад на  вниманието на г-н Костов и г-жа Кордовска, която изпълнява длъжността шеф на надзора.
Веднага на 9-ти сутринта, когато започнахме работа, ме уведомиха, и може би някъде по обяд изпратихме доклада на квесторите до главния прокурор г-н Цацаров. Това също ние го оповестихме и е нещото, което сме видели. Потвърждавам го и пред вас колко е вярно, тъй като се появиха информации, междувременно и от  следствието, че били оформени с тази записка суми, които са теглени през годините. Това е друго нещо, но така или иначе се натъкнахме на тези злоупотреби. Оттук нататък с каквото е възможно, ще съдействаме
и на прокуратурата за установяване на точните размери и данни на тази касова липса.
Така или иначе веднага, след като ни стана известно горе-долу как ще излезе резултатът от одиторските фирми, веднага ние, заедно с министъра на финансите и с експертите на парламентарно
представените сили, с които работим вече 4 седмици, вкл. и през уикендите, ни стана ясно, че би било доста рисково да продължим с варианта, който беше обсъден между нас и оповестен от Централната банка на 21-ви – 22-ри юни, събота и неделя, а именно, че за да се предпазят всички вложители, ще се пристъпи към постепенно национализиране на банката чрез ………, съответно Фондът за гарантиране на влоговете. Тъй като при неизвестни документи, пак повтарям, не знаем точно каква ще е дупката. При неизвестни документи за 3.5 млрд. в някаква част в кредитния портфейл трудно би могло да се направи изчисление и трудно би могло и министърът, и вие, и ние да се съгласим да дадем каквито и да е суми, без да има ясна и точна картина.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Неизвестни или непълни?
ИВАН ИСКРОВ:
Непълни, липсващи документи. Така или иначе те имат стандарти, по които работят, и казаха, че не е възможно да се произнесат по този портфейл.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Извинявам се, че Ви прекъсвам. Ние чухме г-н Цветан Василев от Виена да казва, че основният аргумент, на който стъпва управителното тяло на БНБ, всъщност е несъстоятелен. Той твърди, че всички кредитни досиета са изрядни, пълни и не сте ги видели, защото са били в следствието. На това твърдение, основополагащо в защитата му, ние не чухме коментар и това продължава да виси в публичното пространство.
Аз се извинявам, г-н Президент, но това беше един от въпросите,  които мислех да задам, но е добре сега да стъпите на този отговор, г-н Искров.
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Местан, това е изключително важен въпрос.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Иначе няма липса от 3.5 млрд. Тоест, ние се събираме тук да обсъждаме казус, който не съществува.
ИВАН ИСКРОВ:
Аз лично не съм информиран от колегите, които отговаряха за одита, може би г-н Костов ще вземе отношение, но едва ли прокуратурата или следствието ще си позволят да изземат всичките 137 или колкото са там досиета, без да има копие и т.н. Може би тук г-н Цацаров би могъл да каже нещо.
СОТИР ЦАЦАРОВ:
Може би това е продължение на тезата, която  прочетох в медиите непосредствено преди да вляза тук, че одитът е опорочен от прокуратурата, тъй като кредитните досиета са били иззети от нея – теза, която е разпространявана в интервю пред Дарик радио.
Категорично мога да заявя следното: прокуратурата не   изземвала нито едно кредитно досие в оригинал от Корпоративна търговска банка. Нещо повече, по изрично настояване на квесторите и по изрично настояване на трите одитиращи компании, за да могат те да работят, а самите одитори са заявили пред нашите прокурори и  следователи, че отказват да работят с копия, ние сме процедирали по обратен начин, а именно, иззели сме копия на определен брой кредитни досиета, които са съответно заверени от банкови органи. Прокуратурата няма нито едно кредитно досие в оригинал и съвсем съзнателно не сме
ги иззели. Тоест, пълна спекула е, че кредитните досиета се намират в прокуратурата.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Заповядайте, г-н Искров, да Ви чуем изложението, със сигурност ще има много въпроси. По същество и точно.
ИВАН ИСКРОВ: И незнаейки, пак подчертавам, незнаейки всъщност този кредитен портфейл на какъв процент е работещ, какъв процент трябва да бъде провизиран и т.н., дай Боже да е 100%, но ние се съмняваме, тъй като има и свързаност, самите одитори изразиха притеснение, че в значителна степен трябва да бъде провизиран, когато се открият документите. Започнахме да разглеждаме следващ вариант на решение, пак с оглед да се защитят възможно най-бързо всички вложители в КТБ, а именно дали не би могло да се приложи, грубо се изразявам, западноевропейският вариант, който беше използван в много страни от Западна Европа, да се отдели онази част, която е известна, която е прегледана от одиторите, която нарекохме „добри активи на КТБ“,
заедно с допълване на активи, предоставени от правителството и от Министерство на финансите, и активи, предоставени от Фонда за гарантиране на влоговете, да покрие онази част, която би могла да се прехвърли като пасиви или като депозити от КТБ в съществуващата „…………………..“.
Така че през последната седмица сме работили изцяло само върху този вариант, който, разбира се, трябва да се направи, ако се направи, със специален закон, тъй като иначе няма как, нямаме законово основание за това.
Последно като вариант, който искаме да ви докладваме, който обсъждахме вкл. и вчера, в неделя, беше, за да се успокоят хората и  медиите, в следващите дни да се приеме един такъв закон, с който да се прехвърлят всичките депозити от КТБ, без свързаните лица, тъй като не би било справедливо и най-малкото политически приемливо според нас – под свързани лица разбираме г-н Василев и свързаните с него лица, фирми най-вече, които са вложители в КТБ, и съответно ние пък сме предприели през това време с екипите по информационни технологии, счетоводство и други на двете банки вече конкретните срещи, по които те да работят, за да може в един срок от порядъка на 20 дни да може да се прехвърлят тези активи в „…………………“, и дай Боже да можем да се справим, да може да отвори като здрава, чиста българска банка. Това е вариантът, върху който работихме.
Разбира се, винаги може да се приложи вариантът, който е сега действащото законодателство, не мога да пропусна да го кажа и него, още повече, че се чуха варианти и предложения да се придържаме към стандартния вариант, както ние го наричаме, а именно това е както се случи с ……………………………………………………………….., последната банка, ако си спомняте, на която беше с отнет лиценз 2005 г. Тя не направи шум, тъй като беше много малка банка. Да се върви по сега съществуващата законова уредба – изплащане на гарантираните депозити до 196 хил.лв. и след това преминаване към несъстоятелност и ликвидация на банката.
И двата варианта имат плюсове и минуси. За нас традиционният, сегашният вариант е да се платят до 196 хил.лв., който е по-скъпият  вариант. Това означава еднократно да се изпразни ……… …………………………………………………….., в него има ………… млрд., плюс републиканският бюджет, тъй като няма откъде от друго място да се вземе, да извади …………… млрд. и с тези ……….. млрд. лв. да се изплатят гарантираните влогове до 196 хил. лв.
Пак казвам, според нас това е по-скъпият вариант, защото освен тези …. млрд. лв., които така или иначе ще трябва да ги даде бюджетът, и това ще бъде някакъв дългосрочен кредит, който ще се възстановява в продължение на много години, това означава да създадем възможност за всякакви спекулации в медиите, а знаете, че има много желаещи да ходят по медиите и да коментират – празен ли е фондът, има ли за другите банки, ами как ще се попълни…, и т.н. И другото, което е, има   значителен системен риск в тази нестабилна предизборна обстановка, което е нормално. Във всяка страна пред избори медиите са нагнетени, дискусии, да се създадат пак нездрави притеснения във вложителите на другите банки и отново да се стигне до ситуацията, в която се събирахме тук преди две съботи, ако не се лъжа, мисля, че беше неделя, и се наложи да излезем с ясен ангажимент за подкрепа на всяка една банка.  Най-вече ни притеснява системният риск, който би се получил, за да не тръгнат да теглят другите.
Само за ваша информация, тъй като вчера коментирахме с парламентарно представени експерти, дадохме им такава информация – фирмите с над 200 хил. в банковата система като потенциал, който да се притеснява, ако преминем към този вариант, са ………. на брой и държат депозити за …….. млрд. лв., закръглявам до милиарди. Гражданите,  които са с депозити над 200 хил. лв. в системата, са …….., с депозити за …… млрд. лв., или всички депозити, негарантирани на системата, са …..млрд. лв. за общо ……. млрд. Това като Централна банка ни притеснява най-вече.
В допълнение само това ще кажа – тук има колеги, които са водили пряко разговорите и могат вече да влязат в подробности. Г-н Христов, както и финансовият министър по различни причини в различно време са се срещали с висши представители на Европейската комисия от специализираната Дирекция по конкуренцията, които отговарят за нас, държавите, в такива случаи. И те изрично са препоръчали да не се пристъпва към такъв вариант, тъй като имат същите притеснения да не би да се създаде някакво огнище на напрежение, което да прерасне като системна криза към другите банки.
Няма да влизам в подробности, тъй като тук са и двамата колеги, те могат да вземат отношение при интерес от ваша страна, и между другото много е важно какви са препоръките на ЕК, тъй като без тях не можем да  направим нито една крачка.
Другото, което искам да кажа, и на този етап да приключа, г-н Президент, е, че не ни е известно в Западна Европа, използвам тази част, която е на запад от новите страни-членки, където се разрази кризата след 2008, 2009, 2010, 2011, в Гърция 2012 г., 2013 г., не ни е известно някъде да се затваряха системни банки. Навсякъде се процедира така, щото или се национализираха, или със силно участие  на държавата се капитализираха, в т.ч. такива гиганти като „ФОРТИС“, където беше горе-долу същата схема – раздели се на добра и лоша банка, лошата отиде към лошо бъдеще, добрата и до ден днешен съществува като държавна банка. Вероятно след време ще бъде приватизирана. С „ДЕКСА“ се случи същото, един от най-големите гиганти във Франция и Бенелюкс, най-голямата банка в Европа и една от най-големите в света – Банк оф Скотланд в UK, все още със 75% държавно участие, пак от гледна точка да се предпазят системните рискове да не се разпростира върху всички банки.
Така че от това сме се водили, разработвайки варианта за специален закон. И, разбира се, каквото се реши тук, дай Боже с консенсус, ще се присъединим към него и ще прилагаме съответните стъпки.
Това имахме предвид, като казахме политиците са на ход, с което вероятно малко силно се изказахме, но наистина без вас не можем наистина да направим следващата стъпка.
Благодаря.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Уважаеми г-н Искров, ние чухме вашите притеснения, но бъдете сигурен, че хората на тази маса имат своите много обосновани и много сериозни притеснения. Лично аз имам доста въпроси към Вас, но мисля, че ще е по-добре да чуем и уважаемият главен прокурор и да получим още малко база като информация за мислене и след това преминаваме към въпроси и отговори.
Заповядайте, г-н Главен прокурор.
СОТИР ЦАЦАРОВ:
Благодаря, г-н Президент.  Аз ще се постарая да представя съкратена или по-синтезирана  информация за разследването, като, разбира се, след това съм готов да отговарям на въпроси на  присъстващите.
Най-общо казано, досъдебното производство има две основни  направления на разследване. Първото направление, ако мога да го нарека така съвсем условно, е направлението БНБ Банков надзор и предмет на разследване тук е неизпълнение на задължение по осъществяване на банковия надзор по отношение на банката КТБ-АД.
Второто направление на разследване, ако мога условно да го нарека така, е направлението КТБ, където има две поднаправления:

Първото касае кредити, на обща стойност около 3.5 млрд. лв., за които, както и г-н Искров каза, няма информация или по-скоро няма достоверна информация. След малко ще се опитам да ви дам и малко
повече подробности за това понятие.
Второто поднаправление е по отношение на направлението КТБ, което касае т.нар. касова липса в размер на левовата равностойност на 205 887 223 млн. лв.
Бих казал, че направление 1 и направление 2 са взаимно свързани. Те са взаимно свързани, защото неосъществяването на банков надзор или бездействието при изпълнение на служебните задължения е предпоставка, към която, ако прибавим действия, които могат да бъдат  квалифицирани като безстопанственост, действия, които могат да бъдат квалифицирани като сключване на неизгодни договори, разбира се кредитни, и най-вече присвоителни действия на длъжностни лица от банката, в крайна сметка резултатът от това е именно кредити без информация на стойност 3.5 млрд. лв. и посочената касова липса.
Съвсем накратко по отношение на самите направления.
Първото направление, което условно нарекох „банков надзор“ – както казах, предмет на разследване тук е неизпълнение на надзорните задължения, визирани в чл.20, ал.3 от Закона за БНБ, и Глава 11 от Закона за кредитните институции. Най-общо казано, неизпълнение на задълженията по осъществяване на законосъобразен, и ако мога така да се изразя, достоверен и действен банков надзор при извършваните спрямо КТБ надзорни проверки и инспекции при издаването на разрешения и всички други актове от страна на БНБ, които са били необходими за придобиване на „………“, както и всички други елементи на надзорната дейност, като последният надзорен доклад от Надзорна инспекция, известен на нас, е този от м.юли 2013 г., в който, бих казал, и дума няма за проблемите, които са предмет на дискусия сега.
Към настоящия момент по това направление обвиняем е само г-н Цветан Гунев, подуправител на БНБ и ръководител на направление „Банков надзор“. Обвинението е по чл.282 от НК, а именно за длъжностно престъпление. Предстои от страна на прокуратурата внасяне на искане за отстраняване на г-н Гунев от длъжност, тъй като до настоящия момент от момента на повдигане на обвинение той е в отпуск.  Разбира се, ще поискаме отстраняване от длъжност, ако ръководството на БНБ не предприеме някакви други действия спрямо него.
Минималният кръг обвиняеми лица тук би довело до разширяване кръга на обвиняемите с лица, които са осъществявали тази длъжност преди г-н Гунев, който мисля, че е на длъжността година- година и няколко месеца, както и други лица, които лично са извършвали надзорните инспекции в банката.
По отношение на второто направление – направлението КТБ и първото направление, ако мога да използвам тази дума, с ясното съзнание, разбира се, че тя не е какъвто и да е легален термин, това, което придоби гражданственост като „лоши кредити”.
Най-общите резултати от проведените одити на КТБ според мен сочат данни, че 67.2% от всички кредити на приблизителна стойност 3 486 млрд. лв. са били получени от търговци, кредитополучатели, които
попадат в някои от следните категории:
Първо, такива, за каквито няма каквато и да е информация за финансовото им състояние, или наличната информация по копията от кредитни досиета, с които ние разполагаме, е крайно недостатъчна.
Второ, за тях няма информация за целевото усвояване на кредита.
Трето, те са абсолютно новоучредени търговски дружества, буквално дни преди получаване на кредитите.
Четвърто, те са дружества без какъвто и да е опериращ бизнес, без да имат платени никакви данъци, без да имат наето нито едно лице на трудово правоотношение.
Пето, източникът на погасяване на кредита е абсолютно неясен.
Шесто, няма съответствие между цел и размер на кредита, от една страна, и разбира се от друга – състояние и размер на бизнеса.
Ако трябва, без да отегчавам вашето внимание, бих казал, че огромната част от тези кредити, или поне голяма част от тези кредити, защото всъщност 137 кредита съставляват приблизително 95% от актуалния, ако мога така да се изразя, кредитен портфейл на банката, кредитополучатели са дружества, регистрирани на охранители и служители от КТБ, или свързани с нея дружества, които само са подписвали документите, предоставени им от г-н Василев и от негови представители, без реално да са извършвали каквато и да е дейност.
Управители на тези дружества не са усвоявали кредитите, някои от тях дори не са знаели, че дружествата им имат кредити.
Имаме кредити, които са отпуснати на фирми, ръководени от охранители, имаме кредити, които са отпуснати на фирми, ръководени от технически секретари, на архивист в банката и т.н.
Част от управителите на кредитополучатели са хора, като например лицето, чиито разпит ще си позволя да зачета: той има 18 г. стаж като охранител и работи като охрана пост № 1 в сградата на ул.Цар Борис. Служебната му кариера е преминала само като охранител. Трудовото му възнаграждение е в размер на 500 лв. Лицето има участие в три дружества, всичките свързани по някакъв начин с КТБ.  Лицето знае процентите на участие. Подписал е множество договори за цесия, като категорично отговаря, че думата „цесия” не    може да я определи. Заявява, че и трите фирми, които управлява, имат кредити, но категорично не знае техния размер и единственото, което знае, е размерът на личния си потребителски кредит, който е в размер на 3 хил. лв. и е отпуснат от друга банка. Заявява, че обслужва всички кредити, по-точно потребителския – 156 лв. на месец. Другите кредити също ги обслужва, но не знае какъв е размерът на месечната им вноска.
Има лица, които заявяват, че офисът им е личният им автомобил, лица, които заявяват, че просто подписват, както и пенсионер, който е управител на дружество, и заявява, че неговата работа се изразява в това веднъж в месеца да бъде посетен от счетоводител и съответно да подпише документите, които са му били представени.
Именно по отношение на това направление са били извършени още в началото на образуване на досъдебното производство претърсвания и изземвания в офиси на 30 търговци. По едно съвпадение фактическите им адреси или адресите на управление по Търговския регистър са били в сградата, в която е и централата на КТБ.
Масови бяха спекулациите тогава, че едва ли не прокуратурата е извършвала претърсване в банката и това е довело до ситуацията, която се е случила с нея. На онзи етап, пък и сега влизане, в смисъл влизане с принудителни действия по разследването в КТБ, прокуратурата не е извършвала.
Ползвам случая, за да кажа, че взаимодействие и с ръководството на БНБ, а и с двамата квестори е повече от добро. Но по това направление на практика има значителни кредити, които са отпуснати към фактически свързани лица и те реално превишават нормативно установените лимити и това, според нас, е взаимно свързано с първото направление, а именно неупражняването на ефективен банков надзор.
Съвсем накратко по отношение на второто направление – така наречената „касова липса“. Обвиняеми лица са изпълнителният директор Орлин Русев, главният касиер Маргарита Петрова, главният счетоводител Мария Димова и зам.-главният счетоводител Борислава Тренева.

Всички те са обвинени в извършване на длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай в различни форми на съучастие.
Всъщност, на 8 юли квесторите са уведомили г-н Искров за констатираната липса, или това, което те наричат неправомерно теглене на каса на необичайно големи суми, приблизително 206 млн. лв. На 9 юли г-н Искров ни сигнализира и всъщност сумата, за която става дума, е в размер на 93 139 500 млн. евро, 23 657 575 млн. лв. и 45 хил. ЩД – общо сумата, която казах в левова равностойност на 205 887 223 млн. лв.
Към сигнала е приложен протокол разписка, който е подписан от 19 юни. С този протокол разписка „Бромак” – ЕОД, който е основен мажоритарен акционер в КТБ, чиито едноличен собственик на капитала
е г-н Цветан Василев, потвърждава получаването и задължението си към дата 20 юни от КТБ-АД на сумите, които аз ви цитирах, като е записано още, че г-н Цветан Василев, като едноличен собственик на капитала на „Бромак”, оторизира управителя Иван Стойков да подпише този ангажимент срещу възстановяване на сумите в срок до 30 юни. На горния ляв ъгъл на документа има резолюция „Да“ и съответен подпис.
Освен всичко друго има и декларация от главния касиер, която сочи, че е предала в брой посочените по-горе суми, пакетирани в чували на управителя на „Бромак” Иван Стойков. Именно от там дойде и хипотезата на ръководството на БНБ. Друга към онзи момент, според мен, не бе и възможно да бъде изведена, а първоначално и на нас, за изнасянето на сумите в брой. В продължение на 3 дни, при буквално денонощна работа на прокурори и следователи, са разпитани повече от 40 свидетели, извършени са множество експертизи, вкл. и графологични, за да се стигне до извода, че въпреки че главният касиер Маргарита Петрова упорито продължава да твърди, че е предала на Иван Стойков тези пари и че ги е предала в брой, опаковани в чували, това изявление не отговаря на истината.
Нашето становище е, че на посочената дата неправомерно теглене няма – имам предвид теглене на суми в брой. Напротив, има съставяне на неистински документи, документи с невярно съдържание и извършване на счетоводни операции за неизвършени фактически и реално банкови операции, с цел прикриване на липса в главната каса на банката в горния размер. А тази липса, според нас, се дължи на присвоителни действия на обвиняемите за периода края на 2011 г. до 19 юни 2014 г. Имаме свидетелски показания, които твърдят, че в множество случаи са изпълнявани нареждания на г-н Цветан Василев за осигуряване на пари в брой от главната каса на КТБ. След това се установява, че тези пари са изваждани от банката без разходооправдателни документи и така с течение на времето се е натрупала тази касова липса в цитирания размер.
Към настоящия момент продължават действията по разследването, като, за да не ви отегчавам, единственото, което мога да кажа е, че ако за вас представлява интерес, изяснили сме в резултат на множеството разпити, които сме провели, всички действия, извършени от обвиняемите лица, както и от управителните органи на банката за периода 16-20 юни 2014 г.
Въпросният протокол, за който споменах и който е послужил като основание, да го наречем така, прикриване на касовата липса, явно създадено в момент на бързане и невъзможност да се предприеме каквото и да било друго по съвет на една от обвиняемите, орфологичната експертиза, извършена от органите на НИКК при МВР дава отговор, че резолюцията „Да“ в горния ляв ъгъл е изпълнена от обвиняемия Орлин Русев. Подписите обаче на Иван Стойков, управител на „„Бромак””, категорично не са негови, което напълно съответства с твърдението на Стойков, че никога не е изнасял пари в чували от банката.
В настоящия момент свидетелят…, извинявайте, той вече е обвиняем, всъщност е тя – главният касиер, тя продължава да държи на това, че буквално са товарени превозни средства с чували с пари.
Има и още нещо – графологичната експертиза е категорична, че подписът под протокола за задължаване на „„Бромак”” и съответно на Цветан Василев, който е изпълнен на името Цветан Василев, реално не е изпълнен от него.
Предстои извършване на още множество действия по разследването, вкл. претърсвания, изземвания и най-вече назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Днес сме провели разговори с ръководството на „Делойт” – България, за да обсъдим въпроса за това да бъдат назначени за експерти именно лица, които са осъществявали одити, които имат необходимите познания, тъй като не е тайна, че с експерти, които да осъществят подобна експертна дейност, не просто прокуратурата, ние не разполагаме, освен множеството банкови специалисти.

Отделен е въпросът, че нашата институция е била обвинявана във всички смъртни грехове по отношение на КТБ, но моето мнение е, че действителното състояние на банката на практика показва, че това е по-скоро от компетентността на финансистите, че това не е случай типичен за банкова система, това е, бих казал, криминален случай.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви за много точното и конкретно изложение на фактите, от което ние, всеки един от нас, предполагам, сме доста шокирани.

Пълният текст може да бъде намерен на интернет-страницата на президентската институция.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Зарков: Не отива на онзи, който държи Наказателния кодекс в ръцете си да се оплаква от „завладяна“ държава

„Философията на законопроектите, тяхната основна цел и начинът, по който я постигат, остават същите, като …

Адв. Ивайло Дерменджиев за гласуваното недоверие от Общото събрание на адвокатите, за медиацията, правната помощ и ЕПЕП

На 25 февруари, след продължителни дебати, недоволства  и още по-конкретни искания, Общото събрание на адвокатите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fifteen − 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.