Последни новини
Home / Законът / И Асоциацията на прокурорите скочи срещу скандалните поправки в ЗСВ

И Асоциацията на прокурорите скочи срещу скандалните поправки в ЗСВ

Defakto.bg

Отхвърлете спорните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ) – този призив отправя Асоциацията на прокурорите към депутатите от 44-о Народно събрание. Поводът е проектът на петима от ГЕРБ и Обединен патриоти, въвеждащ нови кариерни бонуси за членовете на ВСС и куп рестрикции за съсловните организации на магистратите.

Асоциацията на прокурорите е втората авторитетна съсловна организация, скочила срещу промените – направиха го и от Съюза на съдиите. Проектът да бъде отхвърлен призоваха вече от Съюза на юристите, дарителите и 19 уважавани неправителствени оганизации. Утре проектът ще бъде гледан от правната комисия за първо четене.

Становището на прокурорската асоциация е само за поправките, касаещи съсловното сдружаване на магистратите, не е взето отношение за кариерните бонуси на ВСС.

Ето пълният текст на становището.

 

ДО:        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ     НА

44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

С Т А Н О В И Щ Е

На Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България

Относно:  внесения в Народното събрание законопроект

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Уважаеми г-н Председател,

През миналата седмица се запознахме чрез медиите с внесения законопроект от група народни представители за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Направи ни силно впечатление факта, че внесените изменения не са коментирани и обсъждани предварително с представители на Асоциация на прокурорите в България – една от известните магистратски организации, които функционират в рамките на съдебната власт.

Асоциацията на прокурорите в България  е  сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ и като такова то се числи към нестопанския сектор. По своята правно-организационна форма Асоциацията на прокурорите  се явява сдружение на частното право по смисъла на чл. 44 от Конституцията, на което държавата не е възложила да изпълнява публични функции. Поради това дейността на АПБ, като професионална организация на магистратите, се ръководи и осъществява съобразно  принципи ( в т.ч. и принципите за формиране на бюджета), приложими за всички  сдружения на частното право.

Становището ни е, че с внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ се прави опит да се въведат редица ограничителни и дискриминационни разпоредби, които засягат независимостта и ограничават дейността по същество на магистратските сдружения с нестопанска цел.

На първо място считаме, че съсловните организации на магистратите не изпълняват функциите на т.н. „корпорация  на публичното право”, поради което е некоректно да бъдат въвеждани законодателни ограничения в принципите за формиране на бюджета, създаващи двоен стандарт по отношение на съсловните организации на магистратите спрямо другите сдружения на частното право. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България се  противопоставя категорично на предложението за ограничаване на източниците за формиране на бюджета на професионалните сдружения на магистратите.

Заявяваме, че в дейността си сме били против и не сме приемали дарения,  в които като правен акт може да се търси мотив и да се подозират ангажименти с корупционен компонент.

Призоваваме народните представители при обсъждане на законопроекта да не губят от вниманието си следното:

Нелогично и неприемливо е да се допусне законодателно ограничение за участие в проекти с външно финансиране, които се печелят в конкурсни процедури или партньорство, основани на ясни и прозрачни разпоредби. Предложените изменения ще доведат до забраната за участие в проекти, които се финансират по линия на Европейската комисия и които са официално договорени с правителството на Република България. В реализацията на такива проекти Асоциацията на прокурорите  постигна успехи, които ни дават основание да се гордеем. В контекста на настоящото становище считаме за необходимо да посочим, че в доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016 е дадена висока оценка на дейността на Асоциацията на прокурорите в България по приключилия проект  на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. Същият проект е реализиран с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност”на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

Заслужава да се отбележи, че предложената забрана магистрати да получават възнаграждения за научна или преподавателска дейност, финансирана „изключително от чужда държава или чуждестранно лице” звучи изкуствено и необосновано.

На второ място възразяваме срещу предложената забрана  за участие на магистрати в професионални сдружения на „други юристи”. Вносителите на законопроекта не са отразили в своите мотиви причините за необходимостта от установяване на посочените рестрикции и не са взели отношение за техния последващ ефект в представената „предварителната оценка на въздействието” на законопроекта. Намираме предложените изменения за необосновани и ненужни. Считаме за необходимо да отбележим, че това поставя под въпрос членството на Асоциацията на прокурорите в България в Международната асоциация на прокурорите, на която сме уважаван от ръководството и партньорите ни член. В международен план подобни ограничения ще доведат до необратимо уронване на престижа на България.

Намираме за необходимо да заявим, че остава непроменена  позицията, изразена от нас предходната година по повод измененията в Закона за съдебната власт относно въвеждане на задължение за деклариране на членство в професионални организации за всички магистрати. Считаме, че такова  задължение  пряко ще засегне свободата на магистратите да се сдружават. Конституцията на Република България гарантира на магистратите правото на  сдружаване и правото им на членство в организации за защита на техните професионалните права.  Създаването на задължение да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби права, представлява намеса в тяхното свободното  упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация се вменява в задължение на съответния магистрат да декларира същото и понесе санкция, ако не обяви  принадлежността си към съсловната организация.

Изложените съображения по повод внесения за разглеждане в парламента ЗИДЗСВ ни мотивират да отправим настоящия апел към  народните представители  да проявят мъдрост и отговорност и като съобразят направените възражения да отхвърлят спорните предложения за изменение и допълнение на устройствения Закон на съдебната власт.

Управителен съвет на

Асоциацията на прокурорите в България

About De Fakto

Проверете също

Единственият кандидат за ВСС се зарече да брани независимостта, призивите за бойкот на избора ще имат обратен ефект

Общо четири въпроса отправиха прокурори към Евгени Иванов Единственият кандидат за член на Прокурорската колегия …

Иван Гешев лаконично към Общото събрание: Да изберем във ВСС човек, който да отстоява нашите интереси и независимост (допълнена)

Главният прокурор отказа да отговаря на въпроси на журналисти – не било пресконференция С час …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.