Последни новини
Home / Законът / 18 години, 2 месеца и 21 дни е продължило дело за имоти в центъра на София

18 години, 2 месеца и 21 дни е продължило дело за имоти в центъра на София

Defakto.bg

18 години, 2 месеца и 21 дни е продължило дело за собственост на недвижими имоти в идеалния център на София, намиращи се на една от преките на бул. „Витошка”.  Това констатира Инспекторатът към ВСС при проверка за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

То е сред 52-те основателни заявления за забавени граждански, търговски и административни дела, установени от Инспектората към ВСС при проверки, извършени в периода 1 януари – 31 март 2017 г.  Имена на отговорните за изключителните съдебни чудеса, не се посочват.

На 18 януари 1996 г. девет граждани подават в Софийски градски съд (СГС) искове с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС) –„собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или

държи без да има основание за това”. Те искат да им се предаде владението на бивши гаражи в сутерена и партера на сграда, представляващи магазин за мебели и включващ изложбена зала, магазин, два склада и два гаража.

Производството се е развило на три съдебни инстанции и е приключило с окончателно решение на 28 юни 2016 г.

Констатирани са забавяния при разглеждането на делото пред първоинстанционния и пред въззивния съд, свързани основно с многократното отлагане на съдебните заседания поради нередовности при призоваването на страните, както и с големите интервали, през които те са насрочвани .

Производството пред СГС е продължило 6 години, 9 месеца и 15 дни. Проведени са общо 14 заседания, насрочвани през периоди от 3 до 7 месеца.

Въззивното производство пред Софийски апелативен съд (САС) е продължило приблизително 6 години, като са проведени 13 заседания, също насрочвани през интервали от 3 до 7 месеца.

Освен това с решение от 2011 г. по реда на отмяната ВКС е отменил друго свое влязло в сила решение от 2009 г. и потвърденото с него въззивно решение, като делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на САС. Това е забавило производството с близо 5 години, тъй като разглеждането на делото тепърва е започнало пред въззивната инстанция

При проверките, извършени в периода 1 януари – 31 март 2017 г., на заявления за забавени производства, Инспекторатът към ВСС установи още три дела за собственост, решени извън разумния срок.

13 години, 9 месеца и 27 дни е продължило производство по иск с правно основание чл. 108 от ЗС – за възстановяване на собствеността върху 32 дка     ниви, градини, цветарници и 10 сгради и съоръжения в спортен парк „Дианабад” в София, отчуждени през 1948 г.

При разглеждането на делото са констатирани забавяния, свързани с многократното отлагане на съдебните заседания и продължителността на интервалите между тях. Първоинстанционното производство пред Софийски районен съд (СРС) е продължило 6 години, 2 месеца и 22 дни, проведени са общо 10 заседания. Във въззивното производство пред СГС, продължило 6 години, 1 месец и 24 дни, са проведени общо 12 заседания, насрочвани през големи периоди от време – от 5 до 7 месеца.

И в първоинстанционното, и във въззивното производство основната причина за многократното отлагане на делото е безкритичното допускане на доказателства от съда без да бъдат предприети дисциплиниращи мерки по отношение на страните и вещите лица за своевременно изчерпване на доказателствените искания, формулиране на ясни и точни задачи на експертизите и изготвяне на заключенията в срок.

11 години, 3 месеца и 4 дни е продължило друго производство по искове с правно основание чл. 108 от ЗСВ, предявени от петима ищци срещу седем ответници за два имота с площ от 834 кв. м. и 886 кв. м. във вилна зона в полите на Витоша.

Установени са много забавяния при разглеждането на делото пред първоинстанционния и пред въззивния съд. Производството пред СРС е продължило близо 4 години и 10 месеца. Проведени са общо 15 съдебни заседания, като на първите четири не е даден ход на делото поради нередовно призоваване. След обявяването на делото за решаване съдът е констатирал нередовности по исковата молба, отменил е определението за даване на ход по

същество и е оставил без движение исковата молба. След отстраняване на нередовностите е проведено съдебно заседание, в което делото отново е било обявено за решаване. Този пропуск е удължил производството с близо 6 месеца.

Въззивното производство пред СГС е продължило приблизително 3 години и 10 месеца, като са проведени 6 съдебни заседания през интервали от 5 до 10 месеца. Постановеното в това производство решение е отменено от ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, което на практика е обезсмислило голяма част от продължителността на делото до този момент.

Друго производство по искове с правно основание чл. 26 и 59 от Закона за задълженията и договорите и чл. 108 от ЗС е продължило 10 години, 6 месеца и 21 дни. Делото – за възстановяване на владението върху апартамент в

софийския кв. „Младост” и за заплащане на 4000 лв. обезщетение за незаконното му ползване, е разглеждано на три съдебни инстанции, като във въззивната и касационната по два пъти от различни състави.

Забавянията по делото се допуснати пред въззивната инстанция, като те се състоят основно в големия брой проведени съдебни заседания и интервалите между тях. Първото производство пред въззивния съд (СГС), образувано през 2003 г., е продължило 2 години, 3 месеца и 9 дни. Проведени са 5 съдебни заседания, насрочвани през периоди от 5 до 7 месеца. Второто производството пред СГС, образувано през 2010 г., е продължило 3 години и 4 месеца –проведени са 6 заседания, насрочвани пред интервали от 5 до 6 месеца.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от ЗСВ  (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 януари – 31 март 2017 г. може да се прочете  прочете на интернет

страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.