Последни новини
Home / Законът / Комисия на ВСС предлага: Да остане само един военен съд

Комисия на ВСС предлага: Да остане само един военен съд

Defakto.bg

Апелативните военен и спецсъд са излишни

От сегашните четири да остане само един военен и то първоинстанционен съд у нас – това предлага в свой анализ комисията по натовареността на ВСС, чийто председател е Калин Калпакчиев.

Калин Калпакчиев

След първото съкращение на магистратите в пагони от петте първоиинстанционни военни съдилища останаха три – в София, Пловдив и Сливен плюс военноапелативния съд. Ако идеята на комисията се приеме и от законодателя, военното правосъдие няма да има своя втора инстанция, делата ще отиват в цивилните апелативни съдилища. А кадровиците трябва да решат къде да е единственият военен съд – в София, Пловдив или Сливен.

Идеите обаче не свършват дотук. На базата на проучването на натовареността на съдилищата за 2016 г. комисията е установила, че излишен се явява и апелативният спецсъд, който е традиционно слабо натоварен със същински дела и те могат да преминат към общите съдилища. Заличаването на втората инстанция на спецправосъдието обаче също изисква законодателна промяна. А дали депутатите ще склонят, не е сигурно – спецправосъдието си има лоби, нещо повече – приетите вече на първо четене промени в НПК пренасочват към него цялата ВИП-корупция.

Любопитното е, че днес тези изводи на комисията по натовареността бяха приети миролюбиво, почти без обструкции от мнозинството в съдийската колегия на ВСС. А анализът ще бъде публикуван на страницата на съвета.

Спорадични възражения се чуха само към подялбата на съдилищата на ниско, средно и високо натоварени. Имаше и пожелание към законодателя за административните съдилища.

А внимателният прочит на заключенията на комисията откроява още нещо – че пет общи апелативни съдилища също са ни твърде много. И при определянето на новата съдебна карта трябва да се реши дали е целесъобразно оставането им в Бургас и Велико Търново. Другите три са в София, Пловдив и Варна, като последният също не е затрупан с дела.

Иначе трайно се запазва тенденцията столичните съдии да поемат най-много дела на всички нива. За това препоръката е да се открият процедури за преместване на магистрати от страната в София.

Ето някои от заключенията в анализа:

  1. С изключение на Апелативен съд – София, Военно-апелативен съд и Апелативен специализиран наказателен съд за останалите апелативни съдилища – Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив продължава тенденцията от 2015 г. да са с приблизително еднаква натовареност. Открояват се АС – София, който е високо натоварен и двете специализирани съдилища – наказателния и военния, които са изключително ниско натоварени.
  2. В Софийския апелативен съд се разглеждат повече от половината дела, подсъдни въобще на апелативните съдилища. Това обстоятелство не съответства на броя на съдиите, които работят в този съд. Съдиите, които разглеждат над 50% от делата са едва около 1/3 от общия брой на съдиите в апелативните съдилища (общо 166 щатни длъжности за съдии при 64 в АС – София). Особено чувствителна е разликата в натовареността на гражданските и търговските съдии в АС – София. Докато наказателните съдии в АС –София са с близка и по-ниска натовареност от наказателните съдии в останалите апелативни съдилища, гражданските и търговските съдии в АС –София са в пъти по-натоварени от колегите си в другите апелативни съдилища. Високата натовареност на гражданските и търговските съдии в АС–София може да се редуцира чрез увеличаване на щатните длъжности за съдии в тези отделения, както и чрез приемане на изменения в процесуалните закони, които да премахнат свръхконцентрацията на определени граждански и търговски дела в софийските съдилища. Отделно от мерките за регулиране на натовареността на гражданските и търговските съдии в АС–София, следва сериозно да се обмислят в контекста на т.нар. реформа на съдебната карта броят и границите на апелативните съдебни райони. Пет апелативни района за страна с територията и населението на България са много, а това затруднява допълнително администрирането на апелативните съдилища. В системата на общите съдилища апелативните съдилища в Бургас и Велико Търново са най-малките, като брой съдии и натовареност по общ брой дела. Тези обстоятелства водят до системни проблеми в администрирането на двете съдилища, което не им позволява ефективно да изпълняват ролята на специализиран въззивен контрол върху правораздавателната дейност на окръжните съдилища.

Изключително ниската натовареност на двете специализирани апелативни съдилища – наказателния и военния, поставя необходимостта от провеждане на сериозна дискусия за продължаване на съществуването им в този вид и структура. Специализираното наказателно правосъдие съществува вече шеста година, а съдиите в апелативната инстанция разглеждат и решават под три дела на месец, докато съдиите от военно-апелативния съд разглеждат и решават под две дела на месец. Доколкото съществуването на тези съдилища е уредено в устройствените и процесуални закони (ЗСВ и НПК), наложително е провеждане на професионално и обществено обсъждане за промяна в законите, която да позволи цялостно преуреждане на съдебните райони на апелативните съдилища, включително и на специализираните, чиято компетентност може да бъде поета от общите съдилища. В този смисъл следва да се имат предвид и анализите, приети от ОСНК на ВКС за ефективността на военните и специализираните наказателни съдилища.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Президентът поканен да поеме патронажа на 30-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE)

Предстоящият 30-и конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.