Последни новини
Home / Законът / ВКС отмени оправдаването на плевенския прокурор Иво Радев заради незаконен състав

ВКС отмени оправдаването на плевенския прокурор Иво Радев заради незаконен състав

Defakto.bg

Върховният касационен съд отмени оправдателната присъда на бившия окръжен прокурор на Плевен Иво Радев и върна делото за ново разглеждане от столичния апелативен съд.

Основният мотив е, че оправдаването на прокурора е постановено от незаконен състав на САС – във вземането на решението е участвал Алекесй Трифонов, който вече е бил назначен за зам.-министър на правосъдието в служебния кабинет „Герджиков“.

Иначе делото срещу Иво Радев е сред емблематичните процеси, в които дотук в съда се сгромолясваха шумните обвинения срещу магистрати. Според последната инстанция обаче имало нужда от преоценка на някои свидетелски показания.

Ето съобщението на ВКС:

„С Решение № 183/17.07.2017 г. по наказателно дело № 508/2017 г. (срещу Иво Радев – прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, бивш административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен) тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя изцяло Решение № 5 от 22.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС) и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационен протест срещу решението по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на САС. С въззивното решение е потвърдена изцяло присъдата по н.о.х.д. № С-67/2015 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимият Иво Радев е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 289, предл. 2-ро и предл. 3-то във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (склоняване на длъжностни лица от прокурорските и съдебните органи да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването) и оправдан по така повдигнатото обвинение за извършване на престъпление против правосъдието.

В мотивите на решението на ВКС се посочва, че касационният протест е основателен по направените доводи за постановяване на въззивното решение от незаконен съдебен състав. Съдебното заседание по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на САС е приключило на 21.02.2017 г., когато съдебният състав обявил, че ще се произнесе с решение. Въззивният съд заседавал в състав от трима съдии – Надежда Трифонова, Алексей Трифонов и Атанаска Китипова. Съдебното решение е постановено на 22.03.2017 г., като е подписано само от съдиите Трифонова и Китипова. Липсва подписът на съдия Алексей Трифонов. С решение от 07.03.2017 г. Висшият съдебен съвет освободил от длъжност в качеството му на съдия Алексей Трифонов, след като на 02.03.2017 г. бил назначен за заместник-министър на правосъдието. Възстановен е на предишната си длъжност като съдия на 10.05.2017 г. Невъзможността освободеният от длъжност съдия Алексей Трифонов да подпише съдебния акт е отразена във въззивното решение от председателя на състава.

Мнозинството от съдебния състав на ВКС приема, че решението на САС е постановено от незаконен съдебен състав. При изготвяне на въззивния съдебен акт един от членовете на съдебния състав вече не е имал качеството на съдия, защото е бил освободен от тази длъжност и е преминал на работа в изпълнителната власт. В решението на ВКС пише: „Валидността на действията и законосъобразността на решенията на съда са значими при законен съдебен състав, който ги постановява. В правната теория съставът на съда се определя като законен, когато броят на съдиите и съдебните заседатели е съобразен със закона, когато същите са избрани или назначени по съответния ред, спрямо тях не се проявяват основания за отвод и когато всички членове на състава са участвали в постановяване на решението. В разглеждания случай, при постановяване на съдебния акт от въззивната инстанция Алексей Трифонов не е имал качеството на съдия“. Според върховните съдии липсата на длъжностно качество на член от съдебния състав, постановил въззивния съдебен акт, превръща съда в незаконен по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 3 от НПК, независимо от уважителните причини за това. В мотивите на решението на ВКС се подчертава, че пред съдията докладчик по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. е стоял само един вариант на разрешаване на създалата се ситуация – да възобнови съдебното заседание и да насрочи ново разглеждане на въззивното съдебно производство с призоваването на страните и участието на нов съдебен състав. Поради изложените съображения мнозинството от съдебния състав на ВКС приема, че за отстраняване на допуснатото съществено процесуално нарушение съдебният акт следва да бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

По направените доводи за нарушение на процесуалния закон при изготвяне на въззивното решение касационният протест също е основателен според върховните съдии. Софийският апелативен съд се е съгласил с оправдателната теза на първата съдебна инстанция. Съдилищата приели, че повдигнатото обвинение по чл. 289 от НК не е доказано и затова оправдали подсъдимия Иво Радев. „Проверяващият съд не е проявил критичност към съдържанието на първоинстанционните мотиви, допускайки същите процесуални нарушения при изследване на доказателствата и прилагането на материалния закон“ – пише в решението на ВКС.

Предмет на доказателствен анализ основно били показанията на свидетелката Снежана Георгиева – Блажева, прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, показанията на свидетеля Калоян Гергов, съдия от Плевенския окръжен съд, и обясненията на подсъдимия. Обвинението е твърдяло, че спрямо двамата му колеги магистрати подсъдимият Радев, в качеството му на окръжен прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, упражнил престъпно деяние, склонявайки прокурора да не поддържа писменото си искане за прилагане на чл. 24 от НК („когато наложените наказания са от един и същ вид, съдът може да увеличи определеното общо най-тежко наказание най-много с една втора, но така увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид наказание“), а съдията – да не увеличава групираното общо наказание на осъдения Ивайло Ячков. В мотивите на решението на ВКС се подчертава, че разглеждайки отделните доказателствени източници съдилищата отказали да кредитират като достоверни показанията на свидетелката Георгиева – Блажева. Изключили и сведенията, разкриващи се в производни доказателствени средства, защото преразказвали споделеното им от същата свидетелка. Позовали се изцяло на обясненията на подсъдимия Радев, кредитирали и показанията на свидетеля Гергов. Върховните съдии пишат в мотивите си, че не приемат за сериозен аргумента за влошени междуличностни отношения, представящи излаганите от свид. Георгиева – Блажева факти за недостоверни. Според тях показанията на свидетелката са отхвърлени без необходимата задълбоченост на доказателствения анализ, без задължителната съпоставка с други доказателствени източници, поради което е допуснато нарушение на принципа по чл. 14 от НПК за всестранност и пълнота на изследването. Върховните съдии посочват, че са допуснати съществени процесуални нарушения в начина на извършване на доказателствения анализ по делото, поради което въззивното решение следва да бъде отменено, а делото – върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, за повторна доказателствена оценка на събраните доказателства.

Съдът приема касационния протест за основателен и по направените доводи за нарушение на материалния закон по чл. 348, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2 от НПК.“

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

Жалбата срещу решението на Комисията за одобряване на помощта на Румъния за авиокомпания Blue Air …

След близо 70 години членство на страната в ООН, ВАС осъди Министерския съвет да обнародва устава на организацията

  Адвокатът има правен интерес да иска изпълнение на публичноправно задължение в полза на всички …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty + 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.