Последни новини
Home / Законът / Окончателно: По 6 г. и 3 г. затвор в дело за организирана престъпност

Окончателно: По 6 г. и 3 г. затвор в дело за организирана престъпност

Defakto.bg

Процес срещу организирана престъпна група приключи на последна инстанция. А ВКС потвърди наложените наказания за нейните участници – по 6 г., 3,5 г. и 3 г. затвор.

В съобщението си Върховният касационен съд проследява историята на делото, става ясно какви точно ОПГ се изправят пред правосъдието и защо наказанията са такива.

Ето съобщението:

„С Решение № 177/08.08.2017 г. по наказателно дело № 114/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решение № 31/2016 г. по в.н.о.х.д. № 87/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото във ВКС е образувано по жалби на Любомир Асенов, Лукас Пиеручи, Георги Георгиев, Красимир Митов и Ивайло Петров срещу решението на АСНС, с което е изменена присъда от 24.04.2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС). С присъдата на СНС подсъдимите са признати за виновни, както следва: Ивайло Петров – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група (ОПГ), чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК (маловажен случай на държане на високорискови наркотични вещества), чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК (изготвяне и прокарване в обръщение на неистински платежни инструменти) и по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2 от НК (изготвяне на материали за подправка на платежни инструменти), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим; Георги Георгиев – за участие в организирана престъпна група (престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание от три години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; Красимир Митов – за участие в ОПГ, за което му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; Любомир Асенов – за участие в ОПГ, за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; Лукас Пиеручи – за участие в ОПГ, за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим.

С решението на АСНС извършеното от Ивайло Петров деяние е преквалифицирано от такова по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на ОПГ) в такова по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ); Митов, Георгиев, Асенов и Пиеручи са оправдани да са участвали в организирана престъпна група с ръководител Ивайло Петров, както и за времето от началото на м. януари 2011 г. до края на м. септември 2011 г. Присъдата е изменена и в частта по наложените наказания, намалени както следва: Ивайло Петров – общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години при първоначален строг режим; Георги Георгиев – „лишаване от свобода“ за срок от три години; Любомир Асенов – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца; Лукас Пиеручи – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца.

Тричленният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни. По отношение на оплакванията за допуснати съществени процесуални нарушения върховните съдии са категорични, че АСНС е изпълнил в пълен обем задълженията си за обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото, относими към предмета на доказване в процеса. „Доказателствените материали не са анализирани едностранчиво, превратно или в разрез с правилата на формалната логика, а тъкмо обратното – много внимателно и въпреки сложността и спецификата на престъпленията – предмет на делото, благодарение на прецизния анализ на доказателствената съвкупност е успял да пресъздаде максимално подробно фактологията на събитията и така да даде отговор на въпроса дали подсъдимите са извършили престъпленията, за които са привлечени да отговарят“ – пише в решението на ВКС. Възраженията на защитниците по отношение доказателствената дейност на състава на АСНС се свеждат до несъгласие с оценката, която той е дал на съвкупността от преобладаващите косвени доказателства като система от факти, които, свързани помежду си и в единство с преките доказателства, изясняват предмета на доказване по чл. 102 от НПК – характера и вида на престъпленията, за извършване на които е създадена ОПГ, мащаба на дейността й, яснотата у подсъдимите за участие на повече от две лица в същата независимо от личното им познанство, мястото и ролята на всеки един от тях в конкретната ОПГ. Тричленният състав на ВКС изцяло споделя изводите на въззивния съд за наличието на достатъчно събрани по надлежния процесуален ред доказателствени източници, годни да мотивират крайните осъдителни изводи. Върховните съдии пишат в мотивите си, че преди всичко внимание заслужават обясненията на подсъдимия Митов, дадени на досъдебното производство. Като източник на преки доказателства това доказателствено средство изяснява в максимална степен характера на престъпната дейност на организираната престъпна група, периода на действието й и участниците в нея, с изключение това на подсъдимия Георгиев. Съставът на ВКС констатира, че проверяваната инстанция е подходила прецизно при анализа на придобитата по този процесуален ред доказателствена информация. Обясненията на Митов са съпоставени с останалите източници на доказателства, което е довело до извода, че истинността им се потвърждава от показанията на свидетели, от веществените доказателства (компютри, флашпамети, пластики), от заключенията на техническите експертизи, както и от веществените доказателствени средства (ВДС), придобити чрез специални разузнавателни средства (СРС).

Според състава на ВКС не може да бъде споделена и тезата на защитата, че поради липса на гаранция за това кой точно използва телефон, включен на контрол при използвания оперативен способ „подслушване“, не могат да имат доказателствена стойност данните, придобити чрез СРС, без да има заключение на фоноскопска експертиза: „Идентичността на лицата, участвали в контролираните разговори се установява не само въз основа на отразеното в искането за експлоатиране на СРС, а и от съдържанието на самите разговори, възпроизведени във ВДС, които категорично потвърждават, че същите са провеждани с участието на подсъдимите така, както е записано в конкретните протоколи за изготвяне на ВДС“.

Въззивният съд е упрекнат в необективна и дори превратна оценка на заключенията на техническите експертизи. В мотивите на решението на ВКС пише, че АСНС е направил прецизен анализ на всички експертни заключения и разясненията към тях на вещите лица, като с оглед преодоляване неяснотата, свързана с компютърните комуникации, е възложил по своя инициатива писмен превод на цялата Skype комуникация. Въз основа на комплексния анализ на писмените заключения на техническите експертизи в едно с устните разяснения на вещите лица и информацията от извършения превод, съставът на АСНС е стигнал до верния извод за наличие на безспорни доказателства за връзка между подсъдимите в различни комбинации при осъществяване на организираната престъпна дейност.

Върховните съдии приемат за неоснователни и оплакванията за нарушение на материалния закон. В мотивите си те обръщат внимание на тезата в касационните жалби за несъставомерност на инкриминираните деяния по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК поради липса на познанство между всички подсъдими, което обуславяло липса на съзнание за организираност и структуриране на сдружението им, за участието на повече от две лица в него и съгласуваност на дейността им за постигане на целите – извършване на престъпленията по чл. 243, чл. 244 и чл. 246 от НК, за които се твърди че е създадена конкретната ОПГ. Според състава на ВКС няма спор, че всеки един от подсъдимите е бил наясно със самоличността на поне още един член от тяхното сдружение (най-малко всеки е познавал лично подсъдимия Петров), комуникирали са в различни комбинации помежду си, което се установява от разчетената Skype комуникация и информацията във ВДС, придобити чрез СРС, от които се установява и синхронът в дейността им. Категоричността, с която тези обстоятелства са изяснени, определя възражението за несъставомерност на това престъпление като несъстоятелно.

Според състава на ВКС са неоснователни и оплакванията за явна несправедливост на наложените наказания. При индивидуализацията им АСНС е съобразил твърдените смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства, като е отчел и отегчаващите, сред които са високата степен на обществена опасност на извършените престъпления, характерът на престъпната дейност и естеството на засегнатите обществени отношения. Съдът е отчел и продължителността на наказателното производство, като е приел за неразумен срока от пет години, поради което и с оглед компенсиране нарушението по чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е намалил размера на наложените наказания от първата инстанция.“

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

Общото събрание на адвокатите поиска спешни законодателни промени за адвокатските възнаграждения За мен е привилегия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.