Организаторите на митинга настояват работниците да са първи в списъка с кредиторите, когато компанията е в несъстоятелност, както и да се увеличи  срока за подаване на документи във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ до 1 година, да се  забрани на фирмите с дължими заплати да бъдат прехвърляни на трети лица.