Според предложените промени в Закона за местните данъци и такси общините ще имат правото да избират между 3 основни начина за определяне на такса смет.

Първият е чрез индивидуално измерено количество отпадъци, включително чрез торби с определена вместимост. При този метод цената за покупка на торбите всъщност е таксата смет.

Вторият начин е количеството боклук да се определя по вместимостта на контейнерите и по честотата на тяхното извозване.

Третият е според броя ползватели на услугата, т.е. колко хора живеят в жилището.

Експертите твърдят, че първият вариант

ще е най-труден за прилагане в България,

защото изисква много висока отговорност от страна на хората. Иначе той е идеален за въвеждане на разделното събиране, към което се стремим. От 2030 г. 10% от битовите отпадъци ще могат да се возят до депо – всичко останало трябва да се преработва, а това е невъзможно без боклукът да се събира разделно.

Вторият вариант – с контейнерите, и сега се прилага на някои места в страната. Проблемът при него е, че е подходящ само за жилищни зони, в които има еднофамилни жилища и всеки знае своя контейнер. В Свиленград, където от тази година се прилага и за блокове, се получи така, че мнозина ходят малко по-далеч и изхвърлят сметта си в чужди контейнери. Защото всеки е маркиран и такса смет се определя според това колко често се налага сметоизвозващата фирма да отнася и да изпразва съда.

Според Емил Савов вариантът с определяне на такса смет според обема и изпразването на контейнерите изобщо не е приложим у нас, докато общите контейнери продължават да са на улицата и всеки има възможност да хвърля в тях.

Според него боклукът трябва  да се съхранява

в найлонови торби в общи   помещения

в блока, докато не дойде сметоизвозващата фирма. Този вариант не пречи на улиците да има кошчета за боклук, в които да хвърлят отпадъци туристи и случайно преминаващи хора.

Напълно е възможно общините да решат от следващата година в едно и също населено място такса смет да се определя по различен начин, в зависимост от това как е най-удобно. Може би в квартали с къщи таксата ще се определя според контейнера. Това обаче  може да доведе  до поскъпване,

ако новите цени не се изчислят адекватно. Защото в малките селища данъчните оценки на имотите са ниски и там такса смет често е около 10 лв. на година на къща.

Кметът на Бургас се обяви за варианта изчисляването на такса смет да става на база количеството изхвърлен боклук.

„По-справедливо е, а и така хората ще си правят сметката. Досега бизнесът страдаше, защото плащаше по-високи ставки от домакинствата, но по новата методика нещата ще се променят”, заяви Димитър Николов.

В Бургас сега такса смет за граждани и фирми се изчислява според размера на жилищната, офисната, търговската или производствената площ, но общинарите били готови да променят местната наредба.  По думите му,

който и от вариантите да приеме общинският съвет,

неминуемо ще има увеличение на налога

“От една страна разходите за държавни отчисление се вдигат, таксите за депонирането – също. В последните години едва удържаме на сегашния размер”, каза кметът на Пловдив Иван Тотев. Според него Пловдив ще приеме или облагането да е на квадратен метър, или на брой обитатели на жилището. Но леко покачване на размера ще има, предупреди кметът на Пловдив.

Преди дни шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова прогнозира, че по всяка вероятност в Пловдив ще изберат начисляването на налога да бъде на човек. Така се получавали по 30 лева годишно.

Измененията ще влязат в сила от 1 януари 2019 г., уточни Стоянова. Тя допълни, че поправките ще намалят размера на таксата за фирмите, но

ще има увеличение за гражданите.

“Презумпцията е, че замърсителят плаща, и сумата за сметосъбиране, извозване и депониране ще се определя по броя на хората”, каза Стоянова. Според пловдивчани, ако се въведе тази методика, най-големи трябва да бъдат налозите за обитателите на “Столипиново”, защото там най-много мърсят. Жителите на квартала изхвърлят отпадъците директно от балконите и около блоковете периодично се издигат могили от боклук.

 

Фандъкова: Нужен е преходен

период за промените

 

Експертният ни анализ показа, че различните населени места имат специфични особености, които трябва да бъдат отчетени при преминаването от една система към друга. В София, в която има както еднофамилни къщи, така и многофамилни сгради и блокове, в които живеят стотици хора, не може да бъде приложен един и същ метод.

Предложението такса смет да се формира на брой живущи в известна степен е справедливо, но за да се въведе, са нужни реформи в адресната регистрация и по-големи контролни функции на общините. Нужен е преходен период за въвеждане на промените, в който да се изчистят всички нормативни и административни пречки, за да се гарантира събирането на таксата и на ключовата услуга по почистването и третирането на отпадъците. Това заяви пред “24 часа” кметът на София Йорданка Фандъкова.

“Експертите на общината работиха няколко години с Националното сдружение на общините по предложения, които да бъдат включени в промените в методиката за определяне на такса смет, които подготвя Министерство на финансите.

Безспорно трябва да се потърси по-справедлив начин за разпределяне на плащанията, защото сега бизнесът поема по-голямата част от финансовата тежест. Но трябва да се намери и механизъм, който да гарантира социалната поносимост на таксата за гражданите. Общината дава възможност на фирмите да плащат част от таксата според генерирания отпадък, като сключат договор със сметоизвозващи фирми или заявят брой контейнери”, каза още Фандъкова.

Тя напомни, че с приходите от таксата се плащат сметосъбирането, зимното и лятно почистване, миенето на улици, работата на инсталациите за преработка и депонирането на отпадъци.

“В последните години подобрихме почистването в града и не можем да отстъпим от тези резултати заради евентуално влошаване на събираемостта, което може да настъпи при методика, която е трудно приложима”, заяви Фандъкова.

 

Даниел Панов: Важно е

промяната да не доведе

до рязко увеличение

 

Смяната на модела на изчисляване на такса битови отпадъци от години стои на дневен ред пред цялото общество. Безспорно ние като общини подкрепяме въвеждането на принципа “замърсителят плаща”. Считаме обаче, че по законодателен ред трябва справедливо и ясно да бъде определено както кой колко плаща, така и кой понася разходите за управление на отпадъците.

В момента общините управляват и финансират изцяло този процес – организираме сметосъбирането и транспортирането, третирането в съоръжения и инсталации, както и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване в населените места.

Всичко това финансираме със средствата от таксата за битови отпадъци.

В този ред на мисли, за нас е ключово важно промяната в модела на определяне на таксата да не доведе до понижаване на събираемостта поради рязко увеличаване на размера й за гражданите. Това ще застраши силно управлението и финансирането на цялата услуга по поддържане на чистотата. Приемаме за справедливи настояванията на бизнеса, но със сигурност ще бъдем внимателни относно повишаването на тежестта за гражданите.

Що се отнася до трите измерителя, това е въпрос, по който всяка община, чрез нейния общински съвет, трябва да вземе самостоятелно решение. Целта е в максимална степен да бъдат отчетени стопанските, демографските и географските особености на нейната територия.

Дали таксата ще се изчислява чрез торби, чрез количество на имот или на база брой ползватели на имота е въпрос, който ще бъде решен след много задълбочени анализи във всяка община, на база на методиката, която трябва да бъде приета от Министерски съвет, с активното участие на НСОРБ. Важно е да имаме достатъчен преходен период, за да проиграем вариантите с реални цифри.

Опит от Европа

Изчисляват я по  цената на жилището

или на контейнер

В Италия такса смет варира и се плаща от живеещия в даден апартамент, независимо дали е под наем или е собствен.

Таксата се състои от две части – постоянна и променлива. Постоянната се изчислява като се умножат квадратните метри разгъната застроена площ по твърда тарифа, установена за всяка община. Към нея се прибавя 5% провинциален данък.

Променливата част на таксата се изчислява чрез съотношението на присъденото за жилището количество отпадъци и минималното задължително количество.

Не се плаща такса смет, ако помещението не се обитава или използва. Това се установява, след като се види, че не е свързано с електрическите, водоснабдителните и газовите служби. Възможно е да не се плаща и от хора с много ниски доходи.

В Германия такса смет се определя от броя на контейнерите на едно домакинство и тяхната големина. Количеството боклук вътре е без значение – дори те да са празни, такса смет все пак се заплаща. Тя се изчислява различно в отделните федерални провинции и общини. В някои от тях се взима предвид минималният брой пъти на седмица, в които контейнерите се изпразват.

В случай на жилище, отдавано под наем, таксата се поема от наемателя като част от допълнителните разходи. В зависимост от сключения между наемателя и наемодателя договор такса смет се изчислява според големината на жилището или броя на живущите в него.

Според проучване от 2016 г. в Германия съществуват големи регионални разлики в таксите. Във Фленсбург например се плаща най-ниска такса – 111,10 евро, докато в Дюселдорф тя е най-висока – 340,58 евро.

В Австрия таксите също варират според общината. Те зависят от големината на контейнтерите и колко пъти в годината те се изпразват.

В Англия таксата за смет е част от налога, който се плаща към местната община. На повечето места една седмица се събира общият боклук, а следващата – този за рециклиране. На домакинство обикновено се дава по една голяма кофа с капацитет 240 литра. Отпадъкът за рециклиране в деня за събирането се изнася пакетиран на улицата. Кофите са в дворовете на къщите или в специални помещения и се изнасят навън в деня са събиране.

С данъка се финансират услуги като транспорт, магистрали, полиция, пожарна, библиотеки, паркове и развлечения, събиране, извозване  и унищожаване на боклук, поддържане на околната среда.

Всяка община изчислява данъка въз основа на пазарната цена на жилището. Категориите са осем – А е за жилища на стойност до 40 000 лири със среден размер на данъка 850 паунда годишно. Категория H е за домове над 320 000 паунда и средна стойност на данъка – 2500 паунда на година.

Данъкът по принцип се изчислява за двама души живеещи заедно. Има различни намаления на този данък – ако има по-малко от един човек в жилището, ако е инвалид, пенсионер или студент и други.

*Източник: 24 часа

Заглавието е на De Fakto