Последни новини
Home / Законът / Не саботираме Валери Симеонов, спазваме закона, обявиха от административен съд – Бургас

Не саботираме Валери Симеонов, спазваме закона, обявиха от административен съд – Бургас

Defakto.bg

Вицепремиерът се оплаква от спряно запечатване на обекти след акцията му в „Слънчев бряг“

Панайот Генков, и.ф. председател на Административен съд – Бургас

Административните съдии от Бургас не приемат обвиненията на вицепремиера Валери Симеонов за саботаж срещу мерките на властта против нарушителите на закона. Това става ясно от съобщение за резултатите от проведено общо събрание на съда.

Поводът са спрени запечатвания на обекти след акцията на Симеонов в Слънчев бряг, за които  вицепремиерът обвини Панайот Генков, и.ф. председател на съда.

Валери Симеонов, поиска от Инспектората на ВСС проверка за почтеност на Генков, която да се установи и дали той е оказвал пряк или косвен натиск върху съдии да бъдат отменят  заповедите на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП за допускане на предварително изпълнение на актовете по налагане на принудителна административна  мярка „ запечатване на обект “.  И така да е  саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите.  Позицията на Симеонов се базира на доклад  на  директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП  –  Бургас (Пенка Жекова), в който се твърди, че всички предварителни мерки  „запечатване на обект“  са отменявани винаги,  неправилно,  въпреки  явното нарушение на данъчните закони от страна на задължените лица. 

След извършена проверка  общото събрание на съдиите е категорично:    Съдия Панайот Генков, и.ф. председател на Административен съд–Бургас не е оказвал какъвто и да е пряк или косвен натиск или влияние върху съдиите при решаването на делата и не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите на нормативните актове на Република България.

Съдиите ще изпратят становището си на Инспектората на ВСС, а за изводите в  доклада на Общото събрание на съда ще бъдат уведомени Министърът на финансите и Изпълнителният директор на НАП, с предложение да извършат проверка дали „отговорно длъжностно лице от ТД на НАП -Бургас  не се е опитало да  окаже натиск върху работата на съда.

Ето пълното съобщение на  Административен съд-Бургас:

„На Общо събрание на съдиите от Административен съд – Бургас беше разгледан сигнал на Валери Симеонов, заместник министър- председател по икономическата и демографска политика и доклад на Пенка Жекова – директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас относно искането на вицепремиера Инспекторатът на Висшия съден съвет да направи проверка за почтеността на и.ф. председател на Административен съд – Бургас Панайот Генков и да се установи, дали е оказвал пряк или косвен натиск върху съдии за отмяната на заповедите на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП за допускане на предварително изпълнение на актовете за налагане на принудителна административна мярка „ запечатване на обект “, като по този начин е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите на нормативните актове на Република България.

В доклада на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас се съдържат твърдения, че предварителната мярка „запечатване на обект“ е отменяна във всички случаи на обжалване и то неправилно, въпреки че е било установено явно нарушение на данъчните закони от страна на задължените лица, а именно:

-поради липса на задължено лице – т. е. търговският обект работи в сивия сектор; обектът е на сдружение с нестопанска цел, което няма Булстат; задълженото лице не подава декларации, няма трудови договори; в обекта има касов апарат, регистриран на ЕТ, който е заличен от търговския регистър; отчетността в търговския обект се води на тетрадка; задължените лица са „рецидивисти“ с 15-20 акта за установени административни нарушения /АУАН/ и влезли в сила наказателни постановления в рамките на година. Твърди се, че са отменяни заповеди за налагане на принудителната мярка “запечатване на обект“ на лица с огромни задължения към фиска, за които има образувани изпълнителни дела и са предприети действия по изземване на парични средства от касите. Тези твърдения според директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас са били надлежно подкрепени с писмени доказателства от страна на наказващия орган, както и с обосновани писмени становища за това, дали са основателни жалбите на търговците, с които съдът не се е съобразил.

Резултатите от извършената проверка от заместник- председателя на съда на всички коментирани дела и изразените становища от съдиите показват следното:

Съдия Панайот Генков, и.ф председател на Административен съд–Бургас не е оказвал какъвто и да е пряк или косвен натиск или влияние върху съдиите при решаването на делата и не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите на нормативните актове на Република България.

Съдиите са отменили актовете на приходната администрация в 101 от случаите и са ги потвърдили в 9 случая. От делата с отменени актове директорът на дирекция „Контрол“ на ТД на НАП гр. Бургас е обжалвал пред Върховния административен съд само 60 определения на съдиите, а в останалите 41 случая определенията на съдиите не са обжалвани и са влезли в сила, което означава, че в повече от 45 % от случаите наказващият орган се е съгласил с отменителните определения на съда и ги е счел за законосъобразни. От обжалваните пред ВАС дела до настоящия момент по-голямата част – 27 определения на АдмС – Бургас са потвърдени и малка част- 22 са отменени, като по останалите дела ВАС все още не се е произнесъл.

По нито едно от посочените в доклада на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас не е изразено обосновано писмено становище за това, дали са основателни жалбите на търговците срещу предварителното запечатване на обекти. Цитираните в доклада “…примери за задължени лица “рецидивисти“ с по 15-20 АУАН и влезли в сила НП в рамките на една година“ не съществуват в нито едно от проверените дела. Няма и данни за налагане на ПАМ / принудителна административна мярка/ спрямо лица с огромни задължения, срещу които са предприети посочените законни действия.

В мотивите към заповедите за запечатването на обектите в много малка част от делата съществуват твърдения за наличие на публични задължения, но по нито едно от делата не са представени доказателства за действителния размер на непогасените задължения.

В заповедите на ТД на НАП по нито едно от проверените дела няма данни, че обектът е на сдружение с нестопанска цел, което няма Булстат, не подава декларации, няма трудови договори; че в обекта има касов апарат, регистриран на ЕТ, който е заличен от търговския регистър; че става дума за обект, в който отчетността се води на тетрадка. По почти всички дела са представени само заповедите за прилагане на ПАМ и протоколите от извършените проверки, много от които са нечетливо написани на ръка, като само по някои от тях са приложени и доказателства /фискален бон, дневен отчет, опис на парични средства/. Има дела, по които са представени и съставени АУАН, но в по-голямата част от делата липсва съставен АУАН.

Актовете на съда не са били окончателни и законът е позволявал на приходната администрация да затвори проверяваните обекти до потвърждаване или отмяната им от ВАС , което не е било сторено.

Мотивите на постановените съдебни актове не са шаблонни, както се твърди в доклада, за разлика от тези в заповедите за налагане на ПАМ и преобладаващата част от определенията на Административен съд –Бургас са потвърдени от Върховния административен съд.

Твърденията на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас, че съдиите от АдмС – Бургас са отменяли предварителната мярка при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица са голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина.

Резултатите от вътрешната проверка са обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на Инспектората на ВСС. По решение на Общото събрание на съдиите за изводите в доклада ще бъдат уведомени Министърът на финансите и Изпълнителният директор на НАП, с предложение да извършат проверка, има ли опит от страна на държавен служител -отговорно длъжностно лице от ТД на НАП гр.Бургас да окаже натиск върху работата на съда, както и по какви съображения не са обжалвани пред ВАС една голяма част от делата на АдмС – Бургас, по които са отменени заповедите на ТД на НАП гр.Бургас, а друга са обжалвани, както и защо по преписките не са били представени доказателства за твърдяните в сигнала смущаващи факти, ако такива са съществували.

На посочените адресати ще бъдат предоставени и писмените становища на съдиите –докладчици по визираните в сигнала дела, в които магистратите категорично отричат да им е оказван какъвто и да е натиск в работата от страна на председателя на съда и осъждат опитите на изпълнителната власт за посегателство върху независимостта на съдебната власт.“

About De Fakto

Проверете също

Без санкция на Европейската комисия, държавата няма да изкупува дългове на „Топлофикация“ до 1.6 млрд. лв.

Служебното правителство  отмени  решения на кабинета “ Денков“ поради риск мярката да бъде обявена за …

Прокуратурата превзе управлението на МП: Главчев назначи прокурор за зам.- министър в правосъдното ведомство

Прокуратурата заема все по – солидни позиции в управлениеото на Министерството на правосъдието.  След като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.