Последни новини
Home / Актуално / Промените в ГПК : Запори и възбрани – само до размера на дълга, повече права за длъжника и отговорност за съдебните изпълнители

Промените в ГПК : Запори и възбрани – само до размера на дълга, повече права за длъжника и отговорност за съдебните изпълнители

Defakto.bg

Нови електронни търгове и изпълнение върху права за марки, патенти и други предвиждат окончателно приетите поправки

Парламентът приключи второто четене на амбициозните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), сега остава да видим ефекта от тях.

След като вчера депутатите окончателно записаха в закона нови правила за касацията, призоваването, размера на таксите, днес се отдадоха основно на промени, свързани със съдебното изпълнение. Гласувани бяха и изцяло нови глави в ГПК.

Както вече е известно, парламентът се отказа от една същностна промяна – въвеждането на абсолютна 10-годишна давност върху задълженията на физическите лица. А омбудсманът Мая Манолова, която също активно настояваше за премахването на „вечните длъжници“ обяви, че внесените промени са били „нещо като удар в празно пространство“, защото са се отнасяли само за изключване по давност на необезпечените дългове. Омбудсманът се обяви за изцяло нов Закон за частния фалит, който да балансира интересите и на длъжника, но и на кредитора. Такъв закон бе подготвен от екипа на Зинаида Златанова в кабинета „Орешарски“, но – дотам.

Иначе, както и вчера Манолова поздрави депутатите за поправките, обеща да следи под лупа тяхното действие, особено спрямо частните изпълнители и декларира готовност да внесе нови промени, ако види „пробойни“. „ГПК не е свещена крава“, заключи омбудсманът.

Какво бе гласувано днес?

Въвежда се изискване за съразмерност

В закона изрично се записва изискване за съразмерност между принудата, от една страна, и размера на дълга, от друга. А неизпълнението му води до последици за съдебния изпълнител – независимо дали е частен или държавен.

Така когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, явно несъразмерни с размера на задължението, е налице незаконосъобразно изпълнение (чл. 441 от ГПК).

Въвежда се задължение за съразмерност на обезпечението и изпълнението, като се държи сметка и за процесуалното поведение на длъжника. Ако длъжникът направи възражение за несъразмерност, то се изпраща за становище на взискателя, който след това на свой ред ще отговаря, ако се стигне дотам, за непозволено увреждане по Закона за задълженията и договорите (чл. 442а от ГПК).

При запор на банкова сметка също изрично се записва, че той може да е само до размера на дълга по изпълнителното дело, а при допусната явна несъразмерност съдебният изпълнител носи отговорност по Закона за задълженията и договорите (за непозволеното увреждане, което се компенсира с обезщетение).

Длъжникът с повече права да обжалва

Промените в ГПК разширяват полето за обжалване от страна на длъжника на действията на съдебния изпълнител.

Взискателят (кредитор) може да обжалва: отказа да се извърши изпълнителното действие, да се извърши нова оценка, както и спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

Длъжникът получава повече от досегашните си права. Той може да обжалва: постановлението за глобата; за насочване на изпълнението към вещи, които смята за несеквестируеми; отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот с мотив, че не е бил уведомен надлежно за изпъленнието; постановлението за разноски, както и досега. Но и още: отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на движима вещ и на недвижим имот, както и отказа на изпълнителя да спре, прекрати или приключи изпълнението (чл. 435 от ГПК).

Несеквестируемият минимум се обвързва с минималната заплата

По предложение на „Воля“ депутатите обвързаха неприкосновения и не подлежащ на принудително изпълнение (несеквестируем) доход с минималната работна заплата (чл. 446 от ГПК). В момента той е определен в абсолютни числа.

Така ако изпълнението е насочено към трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

Ако осъденият получава месечно възнаграждение до размера на минималната работна заплата (МРЗ)  – 1/4 част, ако е без деца и 1/5, ако е с деца, които издържа;

Ако осъденият получава на месец между минималната заплата и нейния двукратен размер – 1/3, ако е без деца и 1/4, ако е с деца, които издържа;

Ако осъденият получава между двукратния и четирикратния размер на МРЗ – 1/2, ако е без деца и 1/3, ако има деца и ги издържа;

Ако осъденият получава над четирикратния размер на МРЗ – горницата над двукратния размер, ако е без деца и горницата над два пъти и половина размера на МРЗ, ако има деца и ги издържа.

Този размер на несеквестируемост на доходи се запазва и ако са постъпили по банкова сметка.

И още – за времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение, както и върху пенсия (чл. 432 от ГПК). Правилото не се отнася до вземания за издръжка или за непозволено увреждане.

Оспорване на продажната цена

Разширяват се възможностите за оспорване на продажната цена на движими и недвижими вещи в процеса на изпълнението.

За оценката на изнесените на продан движими вещи съдебният изпълнител вече е длъжен да назначи вещо лице, като продажната цена не може да е по-ниска от застрахователната, ако има такава, а началната цена трябва да е поне 85 на сто от стойността на вещта В първото обявление за продажба всяка от страните може да оспори цената на вещта към определянето й от съдебния изпълнител и да поиска нова оценка с определяне на вещо лице, като внася разноските. Определената нова цена не може да се оспорва.

За недвижимите имоти също задължително се назначава вещо лице и то от вписаните в регистъра на независимите оценители или от списъка на утвърдените вещи лица по ЗСВ. Страните могат да оспорят заключението на вещото лице, като поискат ново, внасяйки разноските. При две и повече оценки стойността на имота се определя като средноаритметично между тях. Началната цена не по-ниска от 80 на сто от стойността, а при първата публична продан не по-ниска от данъчната оценка, ако има такава.

Има промяна и при въвода във владение на купувача (чл. 498 от ГПК). Той вече се извършва и спрямо лицата, подписали договор за наем и аренда, след първата ипотека, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на имота.

Изцяло нови

Създава се нов раздел за електронните публични търгове, като се целта се създава и онлайн платформа за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието.

Електронният търг се провежда по писмено искане на страна, както и служебно по преценка на съдебния изпълнител. Началната цена се определя по горните правила, наддаването продължава 7 дни, наддавачите се регистрират с електронен подпис или в канцеларията на изпълнителя, като внасят и задатък. Регистрирането продължава 1 месец, като изпълнителят оторизира наддавачите или отказва оторизация. Наддаването се извършва по стъпки, определени като процент от началната цена.

Създава се и нова глава „Изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост на длъжника“. Става дума за насочване на изпълнението върху право върху марка, патент, промишлен дизайн, сортове растения и породи животни.

В преходните и заключителни разпоредби на ГПК депутатите записаха задължение на правосъдното ведомство да създаде онлайн платформата за електронни търгове в 18-месечен срок от влизането в сила на промените.

И още – започналите публични продажби се довършват по досегашния ред. По стария ред се разглеждат и висящите производства по касационни жалби.

Отстраняване завинаги на ЧСИ

Отново чрез заключителните разпоредби бяха гласувани и промени в други закони, включително в Закона за частните съдебни изпълнители (ЧСИ).

Там се предвижда, че частните изпълнители, по разпореждане на съда вече могат да връчват и призовки.

Вниманието прикова друга промяна. Въвежда се ново, най-строго наказание за ЧСИ „лишаване от правоспособност завинаги“. За да се стигне до крайнат мярка обаче на сметката на частния изпълнител трябва да има поне 3 предходни наказания, едно от които е било лишаване от правоспособност.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Софийският районен съд не е обвързан от указанията на горестоящата инстанция, ако противоречат на правото на Съюза

Съдилищата имат право служебно да проверят договорите потребителски кредити за неравноправни клаузи в тях Софийският …

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

4 коментара

 1. Диана Петрова

  „Aĸo ocъдeният пoлyчaвa мeceчнo възнaгpaждeниe дo paзмepa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa (MPЗ) – 1/4 чacт, aĸo e бeз дeцa и 1/5, aĸo e c дeцa, ĸoитo издъpжa;“

  Този, пък текст – къде го прочетохте…!!??

 2. СПОРЕД-МЕН-НАЙ-ДОБРЕ-Е-ДА-ЗАБРЪНЪТ-С-ЗАКОН-БЪРЗИТЕ-КРЕДИТИ-И-АГЕНЦИЙТЕ-ЗА-ВЗИМАНИЯ

 3. Катя Топалова

  а когато имаш сума 2400 лв.в банка от пенсии 226 лв може ли ЧСИ да ти изтегли парите защото при мен се случи това на 10.10./2018 год. Моля помогнете в борбата с/у тоя гад

 4. Емил Йонов

  Как и кого да сезираме за нарушения срещу конституционните права на гражданите от страна на съдебната система?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.