Последни новини
Home / Законът / С 20 срещу 4: Новият ВСС повторно избра Георги Чолаков за шеф на ВАС, президентът трябва да го назначи (допълнена)

С 20 срещу 4: Новият ВСС повторно избра Георги Чолаков за шеф на ВАС, президентът трябва да го назначи (допълнена)

Defakto.bg

Георги Чолаков очевидно ще е новият председател на Върховния административен съд за идните 7 години. Днес с 20 „за“ срещу 4 „против“ новият ВСС потвърди избора на предшествениците си и повторно предлага на президента да издаде указ за назначението на Чолаков.

По Конституция държавният глава не може да откаже повторно направеното предложение.

Против бяха само Лозан Панов, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева – все върховни съдии.

Така днес новите от ВСС препотвърдиха вота на „старите“ със същото мнозинство от 20 „за“. От заседанието отсъстваше единствено Даниела Марчева, затова кадровиците бяха 24 на брой, в пълен състав са 25.

Георги Чолаков даде заявки за всяка своя стъпка да се допитва до колегите си и до пленума на ВАС, да „отвори“ съда и да направи дейността му абсолютно публична и прозрачна, с което да върне и общественото доверие в него.

Несъгласните пък заявиха, че само едно изслушване не е могло да ги убеди в качествата на единствения кандидат и да разсее публичните съмнения около негови сделки (Цветинка Пашкунова), че той не е опровергал съмненията, че ще повтори досегашния управленски модел във ВАС (Атанаска Дишева). Лозан Панов, на свой ред, бе лаконичен – предишния път не е подкрепил Чолаков, не вижда основания да промени позицията си.

Днес новият ВСС се събра в почти пълен състав, отсъстваше само 1.

След гласуването Чолаков и представляващият Боян Магдалинчев дадоха кратък брифинг.

„Дължа на колегите си онова, което те очакват от мен“, заяви Георги Чолаков.

Боян Магдалинчев (доскоро зам.-председател на ВАС), който не се обади по време на изслушването, каза: „Доскоро бях ръководител на колегията, в която Георги Чолаков оглавяваше отделение. Кабинетите ни бяха през два, той има много добри организационни качества, а пленумът на ВАС достойно ги оцени“. За връщането на кандидатурата от президента, Магдалинчев коментира: „Не можем да имаме претенции към президента, той упражни свое право, поиска потвърдена легитимност на този избор и я получи“.

Днешното изслушване се разви във формат въпроси-отговори.

Ще се допитвам за всичко!

Боян Новански откри „блицконтрола“ с питания за съдийското самоуправление, подбора на екип, командироването.

„Няма да си позволя да внеса предложение за заместници, докато не получа санкцията на пленума на ВАС, независимо от моята преценка дали мога да работя с тях. Изцяло съм привърженик на съдийското самоуправление и съм готов да съгласувам дори заповеди и актове, които са от изключителната компетентност на председателя“, отговори Чолаков.

За командироването коментира, че се отива от една крайност в друга и се обяви за това да има срок за командироването, но и да се позволи по този начин временно да се заемат и свободни щатни бройки, за които се обявява конкурс.

Вероника Имова зададе „разширен“ въпрос: „Получихте широка подкрепа, доверието на колектива на ВАС, което се измери с факта, че 2/3 от вашите колеги ви издигнаха за председател, после получихте максимална степен на доверие от пленума при изслушването на номинираните кандидати, накрая и от пленума на стария ВСС – 20 на 5 гласа. Как си обяснявате това три пъти „да“ при условията на съдийско самоуправление?“ Поинтересува се също как Чолаков ще организира работата на ВАС, така че да отстоява независимостта на съда и на всеки един магистрат.

Отговорът: „Благодаря на колегите, които повярваха в мен, издигнаха ме, гласуваха, подкрепиха концепцията ми. Дълго преди това при мен идваха колеги да споделят, че е време съдия от ВАС да заеме поста. Може би са видели в мен професионални качества, комуникация, начина по който организирах работата във Второ отделение, са им повлияли да повярват, че мога да ръководя и съда като цяло. Що се отнася до независимостта, ако бъда избран ще я отстоявам във всичките й форми, включително и като член по право на ВСС“.

Какви са тези ваши сделки със земи?

Въпросът, мимоходом засегнат при изслушването му от предния ВСС, днес бе повдигнат от Олга Керелска.

„Излезе информация за 10 броя цесии, на които сте концесионер, дайте разяснения. Не ми е ясно какви са фактическите обстоятелства, свързани с тези сделки. Доколкото съм разбрала съдържанието на предварителните договори, не смятате ли, че с тях се нарушава Законът за собствеността?“, изреди Керелска.

Историята на 10-те предварителни договора за продажба на земеделски земи край Балчик, цедирани на Чолаков през 2011 г., днес бе припомнена от „Капитал“, включително с нови детайли – става дума за парцели (общо около 90 дка) от държавния и общински фонд, с които са били оземлявани нуждаещи се семейства и върху които има 10-годишно вето за продажба.

По този интересен сюжет днес Георги Чолаков заяви: „За 10-те цесии има три важни неща. Първо, времето – 2011 г., когато съм бил нотариус. В началото на годината (2011 г.) съм предоставил заем от 50 000 лв. на приятел с уговорка за връщане в края на годината. Той ми предложи да прехвърли вземанията си по сключени 10 предварителни договора, това стана чрез цесия. Договарял съм само и единствено с него. С цесията встъпих като кредитор в сключените преди това договори – става дума за земеделски земи, получени на преференциални цени от общинския поземлен фонд, като има изрична забрана за отчуждаването им в срок от 10 г. За това падежът по предварителните договори е 2021 г. Не са ли нищожни тези договори? ВКС многократно се е произнасял по този въпрос безпротиворечиво по дела за предварителни договори по приватизация на части от държавни и общински предприятия, за които също има такива забрани. ВКС казва, че такъв договор има облигационен характер, няма констативен ефект, поради което не нарушава закона. Смятам, че със сключването на тези договори не съм нарушил закона, нито морални норми“.

После поясни, че в момента получава рента от тези земеделски земи, част от които били включени в кооперации.

Не трябваше ли ВСС да провери сделките?

„Защо ту влизате, ту излизате от системата – като адвокат, после като нотариус? Смятате ли, че ВСС трябваше да извърши проверка по въпросните цесии?“, бяха въпросите на Цветинка Пашкунова.

Чолаков отговори: „Винаги съм искал да работя като съдия. Първото ми напускане, на Районен съд – Сливен бе поради тежки противоречия с ръководството на окръжния съд, тогава едновременно напуснахме 6 съдии. Станах адвокат, имах успешна практика, но при първа възможност се върнах като съдия в Административен съд-Сливен. После исках по лични причини да живея в София, но поради некласирането ми на конкурс за областния административен съд-София, станах нотариус (в Балчик), а после се явих на конкурс за ВАС. Не крия нищо, не съм крил тези сделки, те не подлежат на деклариране, защото нямам още право на собственост върху тях, но при встъпването ги декларирах.“. За проверката не каза нищо.

По същата тема Атанаска Дишева попита какво точно се обезпечава с тези договорни ипотеки?

„Договорната ипотека е за обезпечаване на бъдещо вземане при неизпълнение на договора за връщане на продажната цена. Това събитие не е настъпило“, каза Чолаков.

А главният инспектор Теодора Точкова докладва, че проверката за съответствие на имуществената декларация на съдия Чолаков (очевидно за миналата година) не е приключила, защото се чака още информация от банките.

Идея за данъчна колегия във ВАС

Севдалин Мавров попита: „Как ще работите със съдия Соня Янкулова (конкурентът за председател на ВАС – б.р.)?

„Изключително я уважавам, проведохме изключително коректна кампания без удари под кръста, тя е изключителен професионалист и няма да има никаква промяна в отношението ми след приключването на тази процедура, без значение как ще приключи тя“, каза Чолаков.

Както в предния, така и в този ВСС Лозан Панов и Сотир Цацаров седят един до друг.

Гергана Мутафова се поинтересува как кандидатът вижда решението на проблема с различната натовареност на административинте съдилища в страната?

„Данъчните производства да се развиват не само в пет, а във всички административни съдилища“, каза Чолаков. По-натататък додаде, че има най-обща идея за създаване на специална трета данъчна колегия във ВАС. Която в никакъв случай няма да е извънредна и само касационна колегия, а просто ще е специализирана по данъчната материя.

Накрая Атанаска Дишева (доскоро съдия във ВАС) го атакува с въпроса кой е писал правилата за номиниране на председател от пленума на съда, предвидили явно гласуване. „Не съм аз“, каза Чолаков.

Сотир Цацаров не пита и не коментира нищо.

Дебатът

„Повечето от въпросите на колежката Дишева всъщност бяха поставени към мен, доколкото разбирам. Не искам да влизам в тази тематика. Надявам се колегата Чолаков наистина да успее да реализира тези амбициозни цели и задачи, които си е поставил, много от тях – включително нова колегия, няма как да ги изпълни сам, без подкрепа от ваша страна. Естествено, аз лично ще го подкрепя„, откри дебата Георги Колев.

Георги Колев дойде с усмивка

Няма да подкрепя предложението за назначаването на Георги Чолаков. Действаме в нарушение на законовата процедура, съображенията си изразих на предното заседание на пленума. Няма да го подкрепя за председател на ВАС и защото той е част от досегашния управленски екип, в който имаше съществени проблеми. А отговорите не бяха достатъчно конкретни и не успяха да ме убедят в неговата решимост да промени модела на ръководство на съда“, обяви Атанаска Дишева.

„Процедурата е законосъобразна. Ние в момента не избираме кандидат, а сме в процедура на предлагане на избран кандидат„, каза Вероника Имова.

„Няма никакъв спор, че голяма част от съдиите от ВАС са подкрепили и издигнали този кандидат. За първи път го виждам днес, внимателно го слушах и, общо взето, съм удовлетворен. Всякога бих подкрепил решение на общо събрание, а когато не го правя, много ясно трябва да кажа защо, този път нямам такива причини. Ще го подкрепя, силно надявайки се колегите да са направили верен избор„, заяви Красимир Шекерджиев.

Аз нямам основание да променя позицията си. За процедурата няма да говоря, казал съм мнението си. А иначе всяко човешко действие трябва да е продиктувано от ясни мотиви“, бе позицията на Лозан Панов.

Съображенията ми да не мога да подкрепя повторното предложение до президента са предопределени от избраната днес процедура. Смятам, че едно предложение трябва да се основава на информация, която е проверена обективно и задълбочено, особено за председател на една от най-висшите съдебни инстанции и при наличието на информации, внушаващи съмнение в репутацията на кандидата. Именно ВСС е органът, който трябва да проведе прозрачна и обективна процедура, в която всяко обстоятелство, разколебаващо доверието, да е внимателно проверено. Ние изключихме възможността за проверка. За да не стават недоразумения – изключително уважавам съдийското самоуправление, но подкрепата на колегите трябва да бъде ценена ведно с всички останали обстоятелства, включително качествата на кандидата“, обяви Цветинка Пашкунова.

Последва гласуване.

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.