Последни новини
Home / Законът / Силовите министерства и чиновниците са сред фаворитите и на бюджет 2018*

Силовите министерства и чиновниците са сред фаворитите и на бюджет 2018*

Defakto.bg

Разходите за пенсии и социални дейности за първи път ще надхвърлят 13 млрд. лева

„За всекиго по нещо“ – така изглежда проектобюджетът за 2018 г. Министерството на финансите най-сетне публикува плана за приходите и разходите на държавата за идната година. На пръв поглед документът следва обещания от правителството приоритетен ръст на средствата за три области – образование, социална политика и сектор „Сигурност“. В планираните увеличения по отделните направления обаче се очертава и още един необявен официално приоритет – заплатите на чиновниците. Разходите за общи държавни служби догодина ще са 2.474 млрд. лв., което е с 311 млн. повече от тази година. Ръстът е 14%, почти колкото е заложеното увеличение и на парите за образование.

„Общи държавни служби“ са министерствата, агенциите, държавните комисии, областните администрации, Народното събрание, президентството. Армията чиновници няма да расте – с две изключения. НАП получава картблаш да назначи още 200 данъчни експерти, за да затегне контрола. Агенцията по вписванията също ще може да увеличи щата си – със 75 бройки.

Според проектобюджета през 2018 г. държавата ще похарчи 39.323 млрд. лв. – близо 4.5 млрд. лв. повече в сравнение с отиващата си година. Процентно най-висок ръст на разходите – 14.6%, има в сектор „Образование“. Догодина по това направление ще бъдат насочени 3.84 млрд. лв., което е с 490 млн. лв. повече. 330 млн. лв. от това увеличение ще са за заплати. Другият голям печеливш е здравеопазването. Предвидените средства за догодина са 4.712 млрд. лв., което е с 11.5% повече. Сектор „Отбрана и сигурност“ ще получи 282 млн. лв., или 6% по-голям бюджет, който догодина ще достигне 4.449 млрд. лв. Както вече е известно, със 100 млн. лв. допълнително ще бъдат увеличени заплатите на военните, а с 55 млн. лв. – на полицаите. Най-голямото перо в разходната част на бюджета – социалното осигуряване, подпомагане и грижи, ще нарасне с 6% догодина и ще достигне 13.071 млрд. лв. Като абсолютна сума увеличението е 744 млн. лв.

Правителството залага голям скок на социалните разходи догодина, но всъщност огромната част от парите отиват в една посока – за пенсии. И тъй като за отделния човек повишенията ще се измерват най-често с няколко левчета, нито пенсионерите ще бъдат доволни, нито другите групи българи, разчитащи на подкрепа от държавата.

Вдигането от 1 октомври на минималната пенсия (на 200 лв.) и на вързаните към нея пенсии увеличава разходите рекордно за последните години – те ще достигнат близо 9.5 млрд. лв., което е с над 519 млн. лв. повече спрямо тази година. Иначе всички пенсии догодина ще се индексират само с 3.8%. В същото време от 1 януари осигуровката за пенсия се вдига с един пункт и ще стане 19.8%. С повишението се очаква догодина приходите от пенсионни вноски да закръглят 6.5 млрд. лв.

Социалните помощи и обезщетения ще стигнат почти 1 млрд. лв. Ще бъде увеличен за първи път от години гарантираният минимален доход от 65 лв. на 75 лв. Това ще доведе до верижно увеличаване на редица социални плащания, както и до разширяване на обхвата на помощите. Например месечните добавки за социална интеграция, които се получават от над 500 хил. хора с увреждания, ще се увеличат с 15%. Това са месечните суми, които хората с увреждания над 18 г. получават за транспорт, образование, комуникации и др.

Ще се увеличи обхватът на помощите за отопление, като се очаква подпомаганите хора и семейства да стигнат 220 000. Това ще струва близо 30 млн. лв. повече на хазната. Личните асистенти ще се финансират вече от хазната, а не през програми и от еврофондовете. Въпреки исканията през годината на родители на деца с увреждания обаче не се предвижда никакво сериозно увеличение за децата, след като навършат 18 г. Дотогава дете с увреждане получава 930 лв. месечно, а след това – инвалидна пенсия, която е в пъти по-ниска. Политиката за хората с увреждания ще струва общо 283 млн. лв., което е ръст с близо 90 млн. лв. повече от тази година. Има намаление обаче по други политики – например за социалната закрила и равни възможности – с около 18 млн. лв.

Увеличават се и детските, като се въвежда диференциран подход за отпускането им. Семейства с доходи около средните за страната също ще имат право на месечните суми, но не в пълен размер, а в 80%. Детските за едно дете ще се увеличат с 3 лв. – до 40 лв. За всяко следващо сумата расте с по 5 лв. – за две деца ще се вземат по 90 лв., за три – 135 лв. и т.н. Тези суми ще получават семействата, в които на човек доходът е до 400 лв. За семейства с доход от над 400 лв. до 500 лв. сумите ще са по 80%. Сега те не получават нищо. Увеличава се подоходният критерий за получаване на еднократната помощ при бременност, за първокласници и месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година. Сега той е 400 лв., а ще стане 450 лв. Увеличение при другите помощи за деца няма.

За субсидирана заетост парите остават същите – 73 млн. лв.

С 490 млн. лв. ще бъдат увеличени парите за образование. При заложени 3.35 млрд. лв. за 2017 г. догодина се предвиждат 3.84 млрд. лв., което прави ръст от 14.6%. Средното образование ще получи 452 млн. лв. повече – 50 млн. лв. от тях ще са за задължения, свързани с еврочленството ни, а останалите 402 млн. лв. (а не 360 млн. лв., както бяха първоначалните очаквания) – за редица нови разходи в родните училища.

С 30 млн. лв. ще се гарантират минималните заплати на непедагозите в резултат на повишението на минималните възнаграждения от януари догодина. С 240 млн. лв. ще се обезпечи 15% увеличение на учителските заплати от 1 септември т.г., което бе първата стъпка от обещания от ГЕРБ двоен скок на педагогическите възнаграждения до 2020 г. Около 90 млн. лв. пък са предвидени за обезпечаване на новата формула, по която ще се разпределят вече делегираните бюджети – не само на брой ученици, а в зависимост от броя на учениците в паралелка, както и според спецификата на училището – дали е в отдалечено и малко населено място, има ли концентрация на уязвими ученици и т.н. В това перо влиза и допълнителното финансиране за приоритетни направления и защитени специалности в професионалните училища. „Новите“ допълнителни 40 млн. лв. за предучилищно и училищно образование са планирани за осигуряване на още училищни психолози (около 500), за стипендии в осми клас, за транспорт на учениците, за националния инспекторат по образование, за частните училища (7 млн. лв. – ако пожелаят държавна субсидия) и други.

В предложения проектобюджет няма заложени средства за втората стъпка на увеличение на учителските заплати, за която се говореше, че може да се случи през септември догодина (с около 20-25%).

Правителството е развързало „чувала с парите“ и за съдебната власт, и за целия сектор „Отбрана и сигурност“. Съставителите на бюджета винаги са благосклонни към тези сфери, но този път има впечатляващи повишения на разходите. На практика и двете силови министерства отново ще имат бюджети мастодонти – МВР и прилежащите му служби ще разполагат с близо 1.3 млрд. лв., а военното ведомство – с 1.2 млрд. лв.

Министерството на отбраната ще получи 113 млн. лв. повече за 2018 г. За тази година за отбрана са планирани 1 080 000 000 лв., а за догодина се предвиждат 1 193 319 000 лв. Сериозна част от повишението ще отиде за заплати, както обеща военният министър Красимир Каракачанов. В актуализираната прогноза за 2018-2020 г. изрично е записано, че са заложени по 100 млн. лв. годишно за вдигане на възнагражденията на личния състав – „за създаване на условия за мотивация и професионален подбор на кадрите в отбраната“.

Още по-голямо е увеличението на бюджета на МВР – 135 млн. лв. спрямо 2017 г. И тук основното увеличение на разходите е за „мотивиране“ на персонала – заложени са 55 млн. лв. За догодина за вътрешното министерство са заложени общо 1 296 400 000 лв. – при 1 161 854 000 лв. за отиващата си година. Разбивката на тези средства по политики изглежда: за борба с престъпността и опазване на обществения ред – над 700 млн. лв., за опазване на границата – 180 млн. лв., за пожарна безопасност – 220 млн. лв., за управление и развитие на системата на МВР – 151 млн. лв.

Повече пари са предвидени и за съдебната власт. При това поисканият от Висшия съдебен съвет бюджет и проектът на кабинета са сравнително близки като суми. ВСС в своите разчети залага 629 млн. лв. разходи за догодина, а Министерството на финансите му „отпуска“ 590 млн. лв. Обикновено разминаването в сметките е от порядъка на 50-100 млн. лв.

Като цяло по перото „отбрана и сигурност“ държавата планира да похарчи близо 4.45 млрд. лв. догодина.

БОЙНА ТЕХНИКА

За 2018-2020 г. са предвидени средства за модернизация на въоръжените сили в размер до 1.191 млрд. лв. 678 млн. лв. ще отидат за замяна на МиГ-29 с нов тип изтребител – по 226 млн. лв. за всяка от трите години. Така ще бъдат осигурени „достатъчно количество самолети, което ще гарантира осигуряване на въздушния суверенитет на България и на дежурството по Air Policing“. Парите щели да са и за „достатъчно изправна авиационна техника“ и за „изпълнението на мисията по оказването на помощ на населението при бедствия и аварии“. Общо 513 млн. лв., или по 171 млн. годишно, ще отиват за покупка на многофункционални патрулни кораби за Военноморските сили – по 171.0 млн. лв. за всяка година от периода – за да станат ВВС оперативно съвмести със силите на НАТО“.

*Източник в. Сега, Мила Кисьова, Десислава Колева, Силвия Георгиева, Александър Георгиев

 

About De Fakto

Проверете също

Зарков: Трябва активно да се включим в дебата за Европейския акт за свобода на медиите, да не чакаме да ни кажат какво да правим

Една от препоръките на ЕК в новия доклад за върховенството на закона за България ще …

Турски гражданин е задържан и привлечен като обвиняем за недекларирана валута на стойност 3 056 698 лева

Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение-Свиленград привлече като обвиняем по бързо производство М.Г.,   на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − nine =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.