Последни новини
Home / Законът / След промените в НПК: Върховният касационен съд няма да публикува ефективните присъди, докато осъденият не влезе в затвора

След промените в НПК: Върховният касационен съд няма да публикува ефективните присъди, докато осъденият не влезе в затвора

Defakto.bg

Дали “спряната” публичност ще спре бягствата на осъдени, е повече от съмнително

Една ненабрала публичност промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт (ЗСВ) вече роди резултат.

След 6 ноември, откакто влsзоха в сила поправките в НПК, Върховинят касационен съд спира незабавно да публикува част от своите актове, съобщиха оттам. И се позоваха на изпълнение на закона.

Ограничението е за окончателните ефективни присъди, постановени по наказателни дела.

За тях  вече НПК разпорежда: Чл. 416 (7) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Решението, с което присъдата по ал. 2 е влязла в сила, се публикува на интернет страницата на съответния съд след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

А Законът за съдебната власт преповтаря: Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
Подобни ограничения на публичността бяха обсъждани и преди няколко години като мярка срещу “бегълците от правосъдието”, но здравият разум тогава надделя. Ясно е – ако някой иска да се укрие и да “спести” затвора, надали чака да види публикуването на присъдата си на сайта на съда.
И още – ако въпреки тези “мерки” някой осъден все пак се укрие и не бъде открит, присъдата му никога няма да бъде публикувана ли? Въпреки че правосъдието е публично. По-скоро ще се чака прокурорът да каже: в затвора е или “обявих го за издирване”, предположиха магистрати. но на свой ред илюстрираха безполезността на мярката със следния пример: във всички случаи на сайта на съда ще има отбелязване, че е постановено решение. А когато то самото липсва, очевидно присъдата е ефективна. Така че…
Топлата вода отдавна е открита – ефективните мерки срещу “бегълците” минават през ефективен контрол върху изпълнението на постановените им мерки за неотклонение,  сигурността на граничния контрол и т.н. Но…
Ето и съобщението на ВКС:   
“От 6 ноември 2017 г. в страницата на Върховния касационен съд (ВКС) в интернет няма да бъде публикуван незабавно, както се случваше до момента, съдебен акт на състав на Наказателната колегия, с който влиза в сила присъда за признаване на подсъдим за виновен и за налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Заверен препис от окончателния съдебен акт, с който се потвърждава, изменя, налага ефективно наказание „лишаване от свобода“ (което не е отложено по реда на чл. 66 от НК), незабавно след постановяването му ще се изпраща на отдел „Съдебен“ на Върховната касационна прокуратура.

Резултатът по делото и съдебният акт ще се публикуват в интернет сайта на ВКС едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното с присъдата наказание.

Промените, свързани с публикуването на посочените решения в страницата на ВКС в интернет, са в изпълнение на влезлите в сила на 5 ноември 2017 г. изменения и допълнения в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс „Действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията“ – изменение на ал. 2 и нова ал. 7 (ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.), както и измененията и допълненията в чл. 64 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени с § 109 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на НПК (обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.) – изменение на ал. 1, свързано с публикуването на актовете на съдилищата по наказателни дела, и нова ал. 2 на чл. 64 от ЗСВ.”

About De Fakto

Проверете също

Лиляна Деянова търси нови защитници, адвокати не искат да се явяват пред специализираните съдилища

Разпоредителното заседание по делото срещу Лиляна Деянова, нейния съдружник Мартин Димитров, брат й Александър Деянов …

Последно: Четирима съдии ще правят анализ на спецправосъдието. Но имат въпроси към ВСС

Съдийската колегия намали състава на комисията, която трябва да анализира работатта на специализираното правосъдие, откакто …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.