Последни новини
Home / Законът / След промените в НПК: Върховният касационен съд няма да публикува ефективните присъди, докато осъденият не влезе в затвора

След промените в НПК: Върховният касационен съд няма да публикува ефективните присъди, докато осъденият не влезе в затвора

Defakto.bg

Дали „спряната“ публичност ще спре бягствата на осъдени, е повече от съмнително

Една ненабрала публичност промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт (ЗСВ) вече роди резултат.

След 6 ноември, откакто влsзоха в сила поправките в НПК, Върховинят касационен съд спира незабавно да публикува част от своите актове, съобщиха оттам. И се позоваха на изпълнение на закона.

Ограничението е за окончателните ефективни присъди, постановени по наказателни дела.

За тях  вече НПК разпорежда: Чл. 416 (7) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Решението, с което присъдата по ал. 2 е влязла в сила, се публикува на интернет страницата на съответния съд след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

А Законът за съдебната власт преповтаря: Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
Подобни ограничения на публичността бяха обсъждани и преди няколко години като мярка срещу „бегълците от правосъдието“, но здравият разум тогава надделя. Ясно е – ако някой иска да се укрие и да „спести“ затвора, надали чака да види публикуването на присъдата си на сайта на съда.
И още – ако въпреки тези „мерки“ някой осъден все пак се укрие и не бъде открит, присъдата му никога няма да бъде публикувана ли? Въпреки че правосъдието е публично. По-скоро ще се чака прокурорът да каже: в затвора е или „обявих го за издирване“, предположиха магистрати. но на свой ред илюстрираха безполезността на мярката със следния пример: във всички случаи на сайта на съда ще има отбелязване, че е постановено решение. А когато то самото липсва, очевидно присъдата е ефективна. Така че…
Топлата вода отдавна е открита – ефективните мерки срещу „бегълците“ минават през ефективен контрол върху изпълнението на постановените им мерки за неотклонение,  сигурността на граничния контрол и т.н. Но…
Ето и съобщението на ВКС:   
„От 6 ноември 2017 г. в страницата на Върховния касационен съд (ВКС) в интернет няма да бъде публикуван незабавно, както се случваше до момента, съдебен акт на състав на Наказателната колегия, с който влиза в сила присъда за признаване на подсъдим за виновен и за налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Заверен препис от окончателния съдебен акт, с който се потвърждава, изменя, налага ефективно наказание „лишаване от свобода“ (което не е отложено по реда на чл. 66 от НК), незабавно след постановяването му ще се изпраща на отдел „Съдебен“ на Върховната касационна прокуратура.

Резултатът по делото и съдебният акт ще се публикуват в интернет сайта на ВКС едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното с присъдата наказание.

Промените, свързани с публикуването на посочените решения в страницата на ВКС в интернет, са в изпълнение на влезлите в сила на 5 ноември 2017 г. изменения и допълнения в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс „Действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията“ – изменение на ал. 2 и нова ал. 7 (ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.), както и измененията и допълненията в чл. 64 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени с § 109 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на НПК (обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.) – изменение на ал. 1, свързано с публикуването на актовете на съдилищата по наказателни дела, и нова ал. 2 на чл. 64 от ЗСВ.“

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Министър Зарков: На действащия парламент му остава една седмица живот и едно важно изпитание – НПК

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който е на визита в  САЩ, следи ставащото със …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.