*The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) е неправителствена организация, основана в защита на човешките права на всички в Европейския съюз (ЕС). Седалището й се намира в Берлин, но има и представителство в Брюксел.  Liberties е изградена от мрежа от национални НПО за граждански свободи в целия ЕС. В момента тя включва организации от Белгия, България, Испания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Унгария, Холандия, Хърватия и Чехия.