Последни новини
Home / Законът / Цацаров в писмо до Борисов: Контролът на язовирите в страната е компрометиран

Цацаров в писмо до Борисов: Контролът на язовирите в страната е компрометиран

Defakto.bg

Стената на яз. „Бели Искър“  и прилежащите й съоръжения,  близо до София, е „частично работоспособна“, се казва в доклад за  състоянието язовира, поискан от Върховна административна прокуратурата. В  същото време  във ВАП е получена кореспонденция, от която се вижда, че  отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община, областна управа и в резултат до настоящия момент не са реализирани действия за гарантиране на безопасността на съоръжението.  Това е малка част от обобщенията, направени във Върховна административна прокуратурата на резултатите от двегодишните й проверки по повод наводненията и последиците от тях в цялата страна – констатирано е още – неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях, масово неизпълнение на издадени предписания, въпреки многобройните констатирани нарушения, не са предприети принудителни административни мерки,  липсват данни за издадени наказателни постановления и т.н. и т. н.

По повод  обезпокоителните изводи за хаос в контрола на язовирните съоръжения, главният прокурор Сотир Цацаров е изпратил съпроводително писмо до премиера  Бойко Борисов, заедно с доклада на завеждащия отдел „Надзор за законност“ при ВАП.

Ето пълният му текст:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От Върховна административна прокуратура /ВАП/ след наводненията на територията на страната през последните години са организирани множество проверки и съобразно констатациите са предприети действия по реда на надзора за законност.

Със ЗИДЗВ – ДВ, бр.58/31.07.2015 г., държавният контрол по поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях е възложен на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Правомощията се упражняват от главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

В началото на 2017 г. от ВАП е възложена, чрез председателя на Агенцията национална проверка относно техническата и безопасна експлоатация на язовирите на територията на цялата страна.

В представената информация се очертават следните моменти:

  1. Изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях не се изпълняват в преобладаващия брой случаи;
  2. Издадените предписания не се съблюдават масово, а спазването им не е обвързвано със срок.

При това положение възможността за санкциониране при неизпълнение на предписание е неприложима, макар че е предвидена от законодателя;

  1. При неизпълнение на предписания се издават нови такива, без да се образуват административнонаказателни производства;
  2. Въпреки многобройните констатирани нарушения, изключително преобладаващият брой съставени актове за установяване им са резултат на ангажирането на председателя на ДАМТН от ВАП.

Подходът, описан дотук компрометира предназначението и резултатността на контролно-санкционната дейност. А последната е изключително важна, както за понасяне на законоустановени санкции от нарушителите, така и за възпиране на други граждани и организации от неправомерно поведение;

  1. Не се предприемат принудителни административни мерки /ПАМ/, при все че в чл.199б от Закона за водите такива права са предвидени.

Отсъствието на ПАМ означава, че не се реализират мероприятията, които имат превантивен и преустановителен характер при нарушения.

На следващо място, в близост и над град София се намира яз. „Бели Искър“.

По искане на ВАП от председателя на ДАМТН е представен доклад, който съдържа негативна оценка и за състоянието на стената на язовира и прилежащите ѝ съоръжения, определено като „неизправно-частично работоспособно“. В такива случаи според Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние се налагат определени действия, вкл. ремонт.

По силата на договора за концесия от 2000 г. предоставяне на В и К услуги на територията на Столична община, поддръжката и експлоатацията на язовира /тогава публична общинска собственост/ са възложени на „Софийска вода“ АД. Включването на обекта в списъка на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост през 2010 г. не засяга задълженията на концесионера да се грижи за състоянието на този актив съгласно §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ /ДВ 103/2013 г./.

Същевременно във ВАП е получена кореспонденция, съгласно която отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община, областна управа и в резултат до настоящия момент не са реализирани действия за гарантиране на безопасността на съоръжението. Декларира се и спазване на въведените ограничения на натоварването при експлоатацията на стената на яз. „Бели Искър“.

В тази зловредна ситуация е налице и становище на независим държавен орган – КЕВР, според което концесионерът не следва да се натоварва с инвестиционните разходи по поддръжката и експлоатацията на язовир „Бели Искър“.  Позицията, цитирана току-що противоречи из основи на §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ.

Сред конкретните действия, които заслужават да се споменат са съставянето на акт за установяване на административно нарушение против министъра на регионалното развитие и благоустройството от органите на ДАМТН за непредприемане на необходимите действия за стартиране на процедура за извършване на ремонт и изготвянето на проект за тристранно споразумение между МРРБ, СО и „Софийска вода“ АД за реда и условията за утвърждаване на технически вариант и извършване на реконструкция /II етап/ на стената на яз. „Бели Искър“. Документът е изпратен за разглеждане и предложения още на 05.05.2017 г. на МРРБ, от което е получена информация единствено за изработване и обсъждане на нов проект от заинтересованите страни, но не и за други действия.

При липсатата им и с цел предотвратяване на възможни опасни последици, на 26.10.2017 г. ВАП ангажира министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на енергетиката, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД и кмета на Столична община, в пределите на правомощията, установени и от закона, и от договора за концесия за предприемане на всички възможни мерки – организационни, контролни, санкционни, превантивни и др., вкл. за практическо осигуряване на конструктивна и технологична сигурност.

Идентифицираните проблеми, първо, поставят въпрос доколко е обосновано възлагането на правата за контрол, санкции и налагане на ПАМ на орган, който е структуриран като една главна дирекция към ДАМТН към министъра на икономиката, вкл. с оглед възможността за справяне с тези задължения, тъй като се касае за широкообхватна дейност относно безопасността на голям брой обекти, чиято експлоатация води до потенциална заплаха в много насоки, вкл. за живота, здравето, имуществото на населението на цялата територия на РБ.

На следващо място, налице е спешна необходимост от организиране на действията, които да обезпечат безопасната експлоатация на стената и съоръженията на яз. „Бели Искър“.

В съответствие с горното, изпращам сигнал от прокурор, завеждащ отдел „Надзор за законност“ при ВАП.

СОТИР ЦАЦАРОВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.