Последни новини
Home / Законът / ВСС напомня: Избират шеф на националното следствие на 6 декември

ВСС напомня: Избират шеф на националното следствие на 6 декември

Defakto.bg

На 6 декември от от 11.00 часа прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание за изслушване на кандидата и избор на директор на Националната следствена служба, напомнят от съдебния съвет.

Както е известно, кандидадът е един – зам.-главният прокурор Борислав Сарафов. За да бъде избран, се искат минимум 8 „за“ от 11-членната прокурорска колегия.

В пространното съобщение на ВСС се напомнят биографията на Сарафов, изложените от него идеи в концепцията му, получените въпроси и становища.

Ето го:

Прокурор Сарафов е единствен участник в процедурата, а кандидатурата му бе предложена от членовете на Прокурорската колегия Евгени Диков, Пламена Цветанова, Пламен Найденов, Даниела Машева и Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България.

Биография

Борислав Сарафов има над 22 години общ юридически стаж, от който 21 години в органите на съдебната власт като следовател и прокурор. Професионалната му кариера започва като стажант – съдия в Софийски градски съд. В периода ноември 1994 г. – януари 1996 г. е инспектор в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, след което до 18.02.2001 г. е следовател в Окръжен следствен отдел – София. От 19.02.2001 г. до 31.05.2001 г. е заместник районен прокурор в Районна прокуратура – Сливница. Бил е прокурор в Окръжна прокуратура – София от 01.06.2001 г. до 05.11.2016 г., като в периода  06.11.2006 г. –  01.03.2007 г. е командирован във Върховна административна прокуратура, след което до 17.12.2009 г. е командирован във Върховна касационна прокуратура. От 17.12.2009 г. до 22.12.2010 г. е заместник-административен ръководител, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, командирован във ВКП. От 30.06.2011 г. до 17.01.2013 г. е административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. От 18.01.2013 г. до настоящия момент Борислав Сарафов е заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

Награждаван е през 2002 г. от ВСС със служебна благодарност и грамота за високи професионални и нравствени качества и три пъти от главния прокурор на Република България съответно през 2009 г., 2012 г. и 2014 г.

В Становището относно притежаваните нравствени качества от Борислав Сарафов прието от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия с решение по протокол № 33/21.11.2017 г. е посочено, че кандидатът спазва изискванията регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за директор на НСлС.

В доклада относно притежаваните от кандидата за директор на НСлС професионални качества Комисията  по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия с решение по протокол № 36/28.11.2017 г. въз основа на проверените документи и след анализ на данните, съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на информация, счита че липсват данни поставящи под съмнение притежаването на професионални качества от Борислав Сарафов за заемане на длъжността, за която кандидатства.

Концепция

В концепцията си кандидатът заявява решимост натовареността с дела на НСлС да достигне оптимални нива, които да позволят както качествено и срочно разследване по възложените досъдебни производства, така и разумно уплътняване на работното време. Посочена е необходимостта от срочно провеждане на конкурси за запълване на свободните щатни длъжности за следователи; оптимизиране работата на специализираните отдели, разпределяне на досъдебните производства на принципа на случайния подбор отделно от исканията за правна помощ. Предлага се прилагане на принципите за специализация, екипност и взаимодействие на следователите с наблюдаващите прокурори, лица и органи, чиито специални знания, опит или правомощия в определени области са необходими за процеса на доказване в рамките на наказателното производство, както и с представители на други държавни или международни структури. Все по-активно ще се използва съвременната форма на разследване – т.нар. JIT (съвместни екипи за разследване).

В концепцията се акцентира върху дейността по методическото ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и осигуряване на оптимално натоварване на следствените отдели от окръжните прокурори. Предвидени са мерки по отношение на проактивна медийна политика за популяризиране на постигнатите успехи в дейността на НСлС; активно и ефективно използване на инструментите за поощрения и наказания; повишаване професионалната квалификация на следователите.

Предвидени са мерки за активизиране на разследванията в дълбочина, като освен инкриминираното престъпление се установява и проследява генерирания престъпен капитал и неговата трансформация. Подобен подход ще създаде възможност за разкриване на допълнителна престъпна дейност с финансов характер. Обосновава се необходимостта от активна стратегия при разследването и за системно установяване на връзки между престъпленията и пряко или косвено свързаните с тях лица и имущество, на аспекти на организираната престъпност, на икономически, финансови и други престъпления, вкл. изпирането на пари, както и взаимодействие с КОНПИ по вземането на мерки за обезпечаване на незаконно придобито имущество с оглед последващото му отнемане.

В концепцията са представени мерки, предвиждащи подобряване на работата с вещите лица, сред които създаване на механизми за привличане на утвърдени специалисти с високо ниво на експертиза и интегритет в необходимите области; структуриране от НАП и Агенцията за държавна финансова инспекция на звено от експерти, на които да се възлага даването на експертни становища по наказателните производства, касаещи финансови и данъчни престъпления; създаване на централизиран фонд „Съдебни експертизи“ към Министерство на правосъдието.

Подкрепа и въпроси

Становища в подкрепа кандидатурата на Борислав Сарафов са предоставени от Фондация „РискМонитор“ и Камарата на следователите в България, които са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Избор на директор на НСлС“.

В определения срок с Правилата за избор на директор на НСлС са постъпили въпроси към кандидата от Института за пазарна икономикаБългарски институт за правни инициативи и Камара на следователите в България.

Изслушването на кандидата се ръководи от председателстващия заседанието и се излъчва он-лайн чрез интернет страницата на ВСС.

Кандидатът ще защити концепцията си за работа като директор на НСлС и ще отговаря на въпроси на членове на Прокурорската колегия, включително и на постъпили такива от неправителствени и професионални организации.

Прокурорската колегия на ВСС приема решението за избор на директор на НСлС с мнозинство не по-малко от 8 гласа от членовете си.

About De Fakto

Проверете също

ВАС върна частично случаят „Жоси“ за разглеждане от ВСС, ограничи „Йончева и „Баневи“ до избора на Гешев за гл. прокурор

  Частично Върховният административен съд върна за разглеждане на ВСС казуса „Жоси“и  отхвърли като неоснователни …

Организация на прокурорите изразява изненада и тревога от закриването на спецправосъдието у нас

В специална декларация, Постоянната конференция на прокурорите, занимаващи се с организирана корупция и престъпност, в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.