Последни новини
Home / Гостува ни / Важно! От 1 януари 2018 г. влиза в сила нов режим за сумирано изчисляване на работното време  

Важно! От 1 януари 2018 г. влиза в сила нов режим за сумирано изчисляване на работното време  

Defakto.bg

 

Величка Микова

 Автор Величка Микова, юрист

 

От 1 януари 2018 г влизат в сила промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските  (НРВПО) за регулиране на режима на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ).  Те са задължителни за прилагане от работодателите. (ДВ. бр.41 от 23 май 2017г.)

Новите текстове в Наредбата за работното време, почивките и отпуските  са  чл.9 а, чл.9 б,чл. 9 в и чл.9 г.  С тях  са уредени  правилата за изготвяне на графиците и начините на отчитане на положения труд при сумирано изчисляване на работното време ( СИРВ). Наредбата изяснява на работодателите как трябва да определят нормата за продължителност на работното време при сумирано изчисляване за избран от тях период на отчитане, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца в една каледнарна година.

Новият текст на чл.9а, ал.1 от НРВПО  задължава работодателите едновременно с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ да утвърждават поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Ново задължение по чл.9а от НРПВО е работодателят да запознае работниците или служителите с утвърдените поиименни графици преди започване на работа по тях. Какъвто и  начин да избере за информиране ( запознаване) на работниците, работодателят трябва да  докаже, че е изпълнил това изискване при  евентуална проверка от страна на органите на Инспекцията по труда  или по повод на спор с  неговите работниците.

Добре е да се знае, че Наредбата позволява през периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици да се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени.  Тези обстоятелства трябва да бъдат установени от работодателя и едва след това да пристъпва към промяна на графика. Такова обстоятелство, което налага промяна на графика например може да бъде, когато някой работник излезе в продължителен отпуск. Работодателят следва да променя утвърдения график за СИРВ по реда на на неговото  изготвяне и утвърждаване. Корекцията в него  ще е част от документооборота на предприятието и  тя ще представлява нераздлена част от утвърдения предварителен график.

Установено е правилото, че поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, а е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по силата на чл. 9б от НРВПО.

Самата норма часове за установения период  на сумирано отчитане на работно време  се определя в работните часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.

 При въведено СИРВ не трябва да се забравя,  че когато  назначението е на трудов договор само за нощен труд и не е налице подневно отчитане  на работното време за  съответното работно място, то тогава следва при определяне на нормата за отчитане  на работното време да се взима продължителността на  нощния труд за въведения отчетен перод.  В останалите случаи текстът на чл. 9б, ал. 1 урежда нормата на продължителност на работното време за отчитане на работното време.

Нормата на работното време при сумираното му изчисляване  представлява произведение от броя на работните дни по календар и дневната продължителност на работното време.

Независимо, че е уредено като правило в чл. 9а, ал. 3 от наредбата, следва да подчертаем, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б. Това е основно правило при изготвянето на графиците, свързано с нормата на продължителност на работното време.

Важно е да се знае също, че когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.

В Наредбата е предвидено как работодателите могат  да  коригират нормата часове в случай на ползване на отпуск от работника или служителя. Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.

    В случай на ползване на отпуск  от нормата, която по правило се залага в поименните графици като часове се преизчислява така, че от броя работни дни се изваждат работните  дни на отсъствие. С други думи от изготвения поименен график, вместо да се намаляват часове за времето на разрешения отпуск, се вадят дни. Тази промяна е наложена от практиката на Националния осигурителен институт, където е необходимо да се посочат действителено отработените дни от нормата за сумирано отчитане на работното време, за да се зачете правилно  осигурителния стаж.

Новият текст на чл. 9в от Наредбата дава по-голяма яснота как трябва  да се определя действително отработеното от работника работно време при сумирано отчитане. По силата на този текст, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

На практика е възможно действително отработеното време за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, да превишава или да е по-малко от нормалната продължителност на работното време за този период. Принципът е, че когато превишава нормалната продължителност на работното време, е налице полагане на извънреден труд, който следва да се заплати съгласно чл. 262, ал.1КТ.

Нормата на чл.9в създава правила относно изравняването на отработените часове в края на периода. В разпоредбата се визират случаите, когато отработените от работника или служителя часове са по – малко от определените съобразно неговата норма на продължителност на работното време. Поначало в тези случаи се приема, че той е в престой – не по своя вина. Тук се има предвид престой по смисъла на чл. 267, ал. 1 КТ. Разпоредбата изключва случаите на виновно неявяване на работника на работа. От друга страна чл.9в, ал.2  от НРВПО определя, че когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него часове по графика са по-малко от часовете, определени по графика, за периода до датата на прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

С новия текст на чл.9 г от наредбата определя начина на регистрация  в Инспекцията по труда на отработените над установената норма за отчетния перод часове работно време. Принципът, който нормата е възпроизвела е наложен от практиката, а именно, че  в Инспекцията по труда като  извънреден труд се отчитат само действително отработените часове без да се превръщане на нощните часове към дневни.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Наръчник за правна помощ на непридружени деца бежанци ще помага на адвокати

  Националното бюро за правна помощ (НБПП) е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и …

Иван Брегов: Някои кратки бележки относно методическото ръководство върху дейността на прокуратурите

Иван Брегов, Институт пазарна икномика Според предложения Закон за изменение и допълнение на Конституцията една …

Един коментар

  1. Mс.Боичева

    Здравеите.Имаме един въпрос.Трябва ли работещите в спешните отделения към болниците да получават добавка за спешност,интензивен труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.