Последни новини
Home / Избрано / Мария Попова, председател на Административен съд София област: Заради добра работа в екип – са добри и резултатите ни

Мария Попова, председател на Административен съд София област: Заради добра работа в екип – са добри и резултатите ни

Defakto.bg

Интервю на Васил Чобанов

Мария Попова е председател на Административен съд София област

Мария Попова е председател на Административен съд София област от декември 2013 година. Преди да заеме поста е била  адвокат на свободна практика, съдия в Адм.съд- Благоевград и съдия в Административен съд- София град. Завършила е „Право” в СУ „ Кл. Охридски“. Владее английски език.  Член на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии.

Г-жо Попова, тази година се навършиха 10 год. от създаването на административните съдилища. Как оценявате конкретно дейността на Административен съд София област ? Каква е натовареността на съда, какви и колко са просрочените дела ?

Десет години от създаването на административните съдилища в страната трябва да се свържат с възстановяването на Върховния административен съд през декември 1996 година. Смятам, че с дейността си успяхме да докажем, че правосъдието може да е бързо и качествено. Още повече това  е възможно в сферата на административното правораздаване.Административното правораздаване в България  практически е на европейско ниво . Този факт беше отбелязан и в мониторинговия доклад на ЕК. Успяхме да изградим добре работещи органи на съдебната власт и разбира се, АССО не прави изключение.

Съдът ни разглежда спорове в най-голямата административна област в страната , която включва 22 общини. Това поражда известни специфики, тъй като всяка една от общините в София област има своите особености в начина на функциониране. Въпреки това в Административен съд София област няма забавени дела извън т.нар. разумен срок. Почти 80 % от делата се разглеждат в тримесечния срок, а 99,9% от решенията се изписват в едномесечния срок, който е инструктивен, а не задължителен. Нямаме забавяния и в периодите, в които се провеждат местни избори и са предвидени по-кратки срокове за насрочване,, разглеждане и приключване на делата.

Нека да уточня, че Административен съд София област е и касационна инстанция по наказателни дела от административен характер на 9-те районни съдилища в Софийска област. Тъй като в последно време доста се изговори за това как АССО е с много ниска натовареност, а същевременно напълно неоправдано се разкриват нови бройки и се назначават нови колеги, за мен е важно да отбележа следното:

В магистратския състав има две нови попълнения от последния ВСС

От самото си създаване, по щат в АССО е имало 8 съдии. Когато започнах като административен ръководител в този съд, по щат бяха 7 съдии, след преместването на съдия в АССГ по реда на чл.194 от ЗСВ.  След успешно издържан конкурс , съдия Любомир Гайдов отиде във ВАС и от октомври 2016г. реално в съда работят шест съдии. Това обстоятелство не се промени и след назначаването на съдиите Каролина Неделчева и Милка Итова , тъй като те встъпиха  на 03.10.2017г., но междувременно зам. председателят на съда беше командирован във ВАС, считано от 02.10.2017г. , а друг колега излезе в дългосрочен отпуск по болест от 10.10.2017г.и така към момента реално на работа сме 6 съдии.

Същевременно статистиката показва, че съдът ни е с натовареност над средната за страната, като тенденцията през последните две години е тази натовареност да се увеличава.  Анализът на данните сочи, че през 2016 г. средномесечно един съдия е разглеждал по 19 дела и е приключвал по 16 дела. За сравнение за периода януари – 9 октомври 2017 г.  всеки от съдиите при нас е разглеждал вече по  29 дела, като имам предвид общо , както първоинстанционни, така и касационни дела. В проценти тази статистика изглежда по следния начин: за 2016г. общо са разгледани 1540 дела/ при седем съдии по щат до м. октомври/,  само за периода от 01.01.2017г. до 20.10.2017г. разгледаните дела са 1305 на брой/ при реално работещи шест съдии/.

На какво се дължи увеличената натовареност през последните години?

Според мен причините са свързани с очевидното активизиране на гражданите и неправителствени организации и промяната на подсъдността, въведена в чл. 133 от АПК. Член съм на работната група за промените в Административно процесуалния кодекс, които предстои да бъдат приети на второ четене от парламента, и мога да кажа, че част от новостите са наистина съществени. Предвижда се с промяната на АПК да се даде възможност гражданите и юридическите лица да подават жалби по адреса на постоянното си местоживеене, съответно по седалище и адресна регистрация на дружествата. Безспорно, това неминуемо ще се отрази на и нашата натовареност, въпрос е на няколко месеца, тъй като става дума за 22 общини в рамките на София област.

Наскоро Пленумът на Върховния административен съд реши да отправи искане до Конституционния съд за тълкувателно решение с цел делата срещу актовете на Министерски съвет и министрите да се гледат на първа инстанция в останалите административни съдилища. Ако Конституционният съд излезе с подобно решение, това как това може да се отрази на работата  на АССО като един от 28-те административни съдилища в страната?

Подобно решение неминуемо ще увеличи нашата натовареност, но мотивите на ВАС са много сериозни, тъй като една такава промяна ще освободи отчасти капацитет   върховните административни съдии да извършват по-активна тълкувателна дейност, каквато е една от важните им функции, а и ще доведе до по равномерна натовареност в системата.

Необходимо е в бъдеще да се мислят варианти за разрешаване на проблема с неравномерната натовареност на 28-те административни съдилища в страната, за да се гарантира още по-високо качество на административното правораздаване в страната. Това е и един от приоритети на и новия председател на Върховния административен съд съдия Георги Чолаков.

Вие отскоро станахте член на УС на Асоциацията на българските административни съдии. Какви са основните цели пред организацията?

Една от най-важните цели пред организацията е да работи да повишаване на доверието на гражданите в административното правосъдие в страната. С колегите от Управителния съвет обсъждаме цялостна програма с конкретни мерки, които включват обучения на членове, подготовка и участие в проекти по европейски програми и проекти, установяване на контакти с европейски организации като нашата и изследване на добри практики от други страни. Планираме също активизиране на работата на асоциацията по изготвянето на различни становища и коментари по теми и законопроекти, които засягат правосъдната система в България. Поставили сме си задачата да продължим и да надградим започнатото от предишния Управителен съвет, да привлечем и повече членове на асоциацията и тя да се доутвърди като една от авторитетните съсловни организации на съдии в страната.

About De Fakto

Проверете също

В Женева България активно участва в дискусиите по международно спортно право

  Адв.Ивайло Дерменджиев коментира  въпроса за допустимостта на изкуствен интелект в  арбитражните производства В Женева …

Омбудсманът Ковачева с инструкция как хората да си потърсят правата за липсата на ток и повреда на уреди

 Във връзка с многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.