*Авторът е първият адвокат на обвинените  ни медици в Либия (2000 – 2002 г.)  Завършил е френската гимназия в София. Той е дипломат от кариерата със солидно образование по „международно право“ в МГИМО, Москва, и следдипломна квалификация от София, Женева и Вашингтон. Първите му ангажименти като адвокат са свързани с дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.