Последни новини
Home / Законът / Синдикатите и Омбудсмана внесоха законопроект срещу привилегията на бизнеса да плаща орязани заплати

Синдикатите и Омбудсмана внесоха законопроект срещу привилегията на бизнеса да плаща орязани заплати

Defakto.bg
В понеделник  Мая Манолова и Пламен Димитров се срещнаха с протестиращите работнички от обувна фирма „А. М. shoes” в гр. Дупница, които от два месеца не са получавали заплати. Двамата на място разясниха какви действия трябва да предприемат жените, за да си получат трудовите си възнаграждения от фонда. На срещата присъства и директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил

Двата  синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“ и Омбудсмана Мая Манолова вече са внесли в парламента законодателни промени на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, който дава право на работодателите, при добросъвестно изпълнение на задълженията на работника, да изплаща едва 60% от полагащото му се трудовото възнаграждение. Причина за законопроекта е несформираното мнозинство от седем гласа  в Конституционния съд на 16 януари т.г. и запазването поради това на скандалния текст в закона, който лишава от заработеното възнаграждение работници и служители.

„Присъединявам се към твърдението на Димитров, че с решението си  Конституционния съд узакони неплащането на работни заплати. На практика
Съдът  конституционализира трудовата експлоатация. Такова чудо няма никъде по света. За добросъвестно поведение да се предвижда санкционна норма“, заяви Мая Манолова, която бе инициатор на искането на съда.
Омбудсманът и синдикатите настояват депутатите да внесат, обсъдят и приемат законодателни промени в Кодекса на труда, които или да отменят чл. 245 от закона, или да ограничат във времето възможността при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения да се плащат до 60% от заплатата.  Те предлагат това да се случва само в рамките на 1 месец от календарна година и само при определени обстоятелства, свързани с временни затруднения на работодателя, които да се декларират своевременно пред териториалното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ .
„Надяваме се, че това, което не беше направено от Конституционния съд, да бъде поправено от народните представители, които да застанат на страната на хората на труда и да защитят достойнството на българските граждани“, казват вносителите.  В писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева синдикатите и Омбудсмана мотивират два варианта на предложението за промяна.  Еденият вариант предлага пълно отпадане на текста, а вторият – да се запише липсващата сега аргументация в закона-  временни затруднения, които обаче не могат да са причина повече от един месец в годината да са причина за орязване на  пълното  възнаграждение. Ето и вариантите на законопроекта:

З А К О Н
за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г… изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)
Вариант I
§1. Чл. 245, ал. 1 и ал. 2 се отменят.

Вариант II
§ 1. 1. В чл. 245, ал. 1 след думите „или служителя” се добавя „ и временни
затруднения на работодателя”, а накрая се добавя: „за не повече от един
месец в рамките на една календарна година“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелствата, свързани с временните затруднения по ал. 1, се
декларират от работодателя в териториалното поделение на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ най-малко 10 дни преди уговорената
или определена по друг ред дата на плащане на възнаграждението.“

ІІІ. Текстът в момента, който КС остави в сила –  една позволена от закона възможност за работодателя в свой интерес и по субективна преценка,  да не заплаща изцяло уговореното възнаграждение за неопределен период от време, напълно безконтролно и безнаказано по административен ред.

Чл. 245, ал.1:   При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.–––––

В писмото до Караянчева е напоменено, че ако разпоредбата на чл.245, ал.1 от КТ  остане в настоящата си редакция, тя ще бъде в противоречие с вече приетото изменение на Търговския закон, с което се даде възможност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да инициира производство по несъстоятелност за работодатели, които не са изплатили за повече от 2 месеца трудовите възнаграждения на най-малко една трета от работниците или служителите.

 

 

 

Писмото: Премахнете една драстична несправедливост от Кодекса на труда

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
Обръщаме се към Вас поради невъзможността на Конституционния съд да се произнесе по искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност
на част от разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда /Решение No1 от 16.01.2018г. по к.д. No3/2017г./ и с убеждението, че законодателят е този, който може
и трябва да защити правото на работещите на заплащане за добросъвестно положен труд.
Чл. 245, ал. 1 от КТ, като предпоставя, че работникът или служителят добросъвестно е изпълнил трудовите си задължения, предвижда, че му се гарантира
изплащането на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Нормата на практика установява
неблагоприятни правни последици, изразяващи се в сериозно намаляване на трудовото възнаграждение, за работника или служителя при негово изрядно
поведение.  Това право, което е предоставено на работодателя, би следвало да бъде най-малкото обосновано и да се посочат предпоставките за упражняването му.
Вместо това чл. 245, ал. 1 посочва единствено добросъвестното изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя.
Освен че разпоредбата нарушава принципите на справедливост и на пропорционалност между извършената работа и заплащането й, тя създава и правна
несигурност в сферата на добросъвестния работник или служител. Трудовото възнаграждение е основният, а често пъти и единственият, източник на доходи на
работника или служителя, на който разчита цялото му семейство и в тази връзка има ясно изразено алиментно предназначение: доход за издръжка на членовете на цялото семейство, като се започне от тяхното биологично съществуване и се стигне до издръжката на децата и разходите по тяхното отглеждане, здраве и образование.
Като омбудсман и защитник на правата на гражданите и лидери на национално представени синдикални организации, сме категорични, че не следва законодателят
да допуска този източник на доходи за работещите да може да бъде намаляван драстично и без ограничение във времето от страна на работодателя. Като
потвърждение за тази позиция приемаме и посланието на Конституционния съд, който отхвърли искането на омбудсмана само поради липса на необходимото
конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви, а четирима конституционни съдии гласуваха за уважаването му.
Следва да се отчете също, че ако разпоредбата остане в настоящата си редакция, тя ще бъде в противоречие с вече приетото изменение на Търговския
закон, с което се даде възможност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да инициира производство по несъстоятелност за работодатели, които не са

изплатили за повече от 2 месеца трудовите възнаграждения на най-малко една трета от работниците или служителите.
Предвид изложеното, смятаме, че разпоредбата на чл. 245 от КТ следва да бъде или отменена изцяло, или да бъде прецизирана като се обосноват
предпоставките, при които работодателят може да намали трудовото възнаграждение на работниците или служителите и се предвиди времево ограничение за
упражняването на това право.
Във връзка с горното и на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана и чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, Ви представяме
предложение за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Моля да предоставите предложението на народните представители за обсъждане и евентуално внасяне в
Народното събрание. Прилагаме проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Желаещите да участват в конкурс за назначение на 20 прокурори във ВАП и апелативните прокуратури, могат да подават заявления

В „Държавен вестник“, бр. 78 от 30 септември 2022 г., са обнародвани решенията на Прокурорската …

В София започва двудневна конференция за достъпа до правосъдие на лица с увреждания

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“  (ГИП-София), съвместно със Съюза на съдиите в България …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.