Последни новини
Home / Законът / Апелативният съд в Бургас потвърди запорите на Прокопиев, отказа да вниква в казуса „Каолин“

Апелативният съд в Бургас потвърди запорите на Прокопиев, отказа да вниква в казуса „Каолин“

Defakto.bg

Формално искането на КОНПИ e обосновано – с 975 документа в 4 кашона

Достатъчно е искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за налагането на запори и възбрани да изглежда основателно, за да бъде одобрено от съда. Ако КОНПИ твърди, че е установила несъответствие от над 250 000 лева между приходи и разходи на проверявания от нея човек и е изпратила документи за това, съдът налага поисканите обезпечения. А дали при проверката си комисията е надхвърлила своите правомощия е въпрос по същество и не се обсъжда в делата за обезпечения.

Това постановяват Златина Иванова, Румяна Манкова и Албена Зъбова-Кочовска от Бургаския апелативен съд по искането на Иво Прокопиев и съпругата му Галя Прокопиева да се отменят наложените им запори и възбрани. Тримата апелативни съдии категорично отказват да обсъждат основния препъни-камък в този казус – че при регламент на имотните проверки за 10 г. назад всички аргументи на КОНПИ за незаконното богатство на Прокопиев опират до приватизацията на „Каолин“ отпреди близо 20 г. Която дори бе обявена от председателя Пламен Георгиев за незаконна (при налично влязло в сила съдебно решение и актове на контрольори).

Определението на Бургаския апелативен съд от 30 януари е окончателно, запорите и възбраните остават. Полезното е, че повдига завесата върху стандартите за съдебна проверка по „закритите“ дела за обезпечения. Сега, след влизането в сила на новия антикорупционен закон и предстоящото създаване на нов единен антикорупционен орган, в който ще се влее КОНПИ, нищо чудно тези искове и да зачестят.

Предисторията е известна

Иво Прокопиев

Проверката на КОНПИ стартира на 16 януари м.г., след като Иво Пропокиев бе обвинен, че умишлено е улеснил (чрез разяснения) бившия финансов министър Симеон Дянков да извърши длъжностно престъпление при продажбата на държавния дял в ЕВН. На 15 ноември 2017 г. с 4 гласа „за“ и един „против“ комисията дава старт на производство за гражданска конфискация и сезира съда с искане за обезпечения. Мнозинството приема, че е установено несъответствие от над 14 млн. лв. за Иво Прокопиев. Като разминаването идвало от някогашната незаконна приватизация на „Каолин“ (през 1999 г.), която обаче била проверена от КОНПИ заради сделка от 2012 г., при която акции на дружеството са продадени на немско предприятие. Сложната конструкция води до извода: нарушение на законовия регламент няма. На „особено мнение“ остава Лиляна Терзиева от КОНПИ, според която 10-годишният период за проверка е надхвърлен, а за приватизацията на „Каолин“ има решение на ВКС и на Агенцията за приватизация.

Пламен Георгиев

На 21 ноември м.г. Окръжният съд в Бургас изцяло удовлетворява искането на КОНПИ за обезпечения на обща стойност 199 051 065,19 лв. Наложени бяха запори и възбрани върху сметки, дялове във фирми и 32 % идеални части от вила край Созопол. А като ответници по бъдещия иск за отнемане бяха посочени Иво Прокопиев, съпругата му Галя Прокопиева, „Алфа финанс холдинг“ АД, „Соларпро Холдинг“ АД, „Алфа енерджи холдинг“ АД и несъществуващата вече фондация „Граждански медии“. А покрай „Солапро“ под запор попадна и мажоритарният дял от „Икономедия“, издател на „Капитал“ и „Дневник“.

Защитата на Пропокиев е настоявала определението да бъде отменено, а искането на КОНПИ за обезпечения – изцяло отхвърлено. След аргументите, сочени от адвокат Георги Атанасов, е и че самата молба на КОНПИ е нищожна, тъй като извършената от нея проверка в голямата си част е надхвърлила позволената от закона времева граница.

В няколко поредни декларации „Икономедия“ и самият Пропокопиев заявиха, че на прицел са инакомислещите медии.

За „вероятната основателност“

Какво всъщност казва Апелативният съд-Бургас?

Ето какво:

„В контекста на преценката на съда по обезпечението за наличност на изискуемата от закона „вероятна основателност“ на бъдещите претенции, според апелативния съд следва да се съобразят задължителните разяснения, дадени в ТР № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС, съгласно които тази преценка се извършва въз основа на въведените от ищеца твърдения и подкрепящите ги писмени доказателства, но не като се измества задълбочената съдебна проверка, дължима при решаването на спора по същество, доколкото евентуално би се стигнало до недопустимото му пререшаване. Дали искът е действително основателен, е правен въпрос по същество, предшестван от подробното обсъждане в съвкупност на събраните в исковото производство доказателства, представени от двете спорещи страни. При допускане обезпечението на бъдещия иск обаче съдът преценява само неговата вероятна основателност. В този смисъл Апелативен съд Бургас приема, че не е длъжен да обсъжда в конкретика и детайли всяко едно от представените писмени доказателства и намира, че необсъждането им от първата инстанция също не може и не следва да съставлява порок на обжалваното определение, водещ до неговата отмяна“.

За обосновката на КОНПИ

Съдът обяснява и защо намира иска на комисията за обоснован.

Конкретно:

„В случая отправеното до БОС искане за налагане на обезпечителните мерки, състоящо се от 298 листа съдържа пълна обосновка на изводите от проверката на К. и към него под опис са приложени и приети от Окръжен съд Б. 975 документа, опаковани в четири кашона. Именно те обосновават крайния извод на ищеца за значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, възлизащо на 14 191 710,64лв., а оттам и за незаконност на имуществото, към което са насочени обезпечителните мерки, като притежавано и контролирано от И. П.

Комисията образува производство по този закон, респективно прави обосновано искане за налагането на обезпечителни мерки върху наличното имущество на едно физическо лице при следните кумулативни предпоставки: когато това лице е привлечено като обвиняем за някое от престъпленията, визирани в чл.22 от ЗОПДПНИ/отм./ и ако може да се направи обосновано предположение, че имуществото му е незаконно придобито. Обосновано предположение за последното е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. А „значително несъответствие“ представлява онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван десетгодишен период. В конкретния случай данните по делото сочат на обоснованост на искането за обезпечаване на заявените от К. бъдещи искове, защото установяват наличието на законовите предпоставки за това.

С оглед така изразеното становище Апелативен съд Б. приема всички останали оплаквания на жалбоподателите, изнесени в т.1 и т.4 от частната жалба, касаещи съществото на спора, за насочени към проверката на ирелевантни за целите на настоящото обезпечително производство обстоятелства, поради което ги отхвърля като неоснователни“.

Край на цитатите.

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.