Последни новини
Home / Законът / ВКС приключи тълкувателно дело по имотен казус за един „спорен“ ден

ВКС приключи тълкувателно дело по имотен казус за един „спорен“ ден

Defakto.bg

Не се придобива държавен имот по давност, ако давността е спряла дори заради един ден

Гражданската колегия на ВКС приключи тълкувателно дело, започнато по имотен казус за един „спорен“ ден. Макар че отклоняват предложението за постановяване на тълкувателно решение, върховните съдии все пак ясно заявяват как се изчислява давностният срок за придобиване на държавни и общински имоти.

Предисторията

Макар в конкретния случай да става дума само за една гарсониера в София, в него се оглежда лъкатушната държавна политика за частните държавни имоти и тяхното придобиване по давност.

Въпросното дело, предизвикало искане за тълкуване от ВКС, е за гарсониера от 40 кв м в София, частна държавна собственост, владян от ищцата от 24 декември 1994 г. до 30 май 2009 г.  До 1 юни 1996 г. обаче Законът за собствеността забранява придобиване по давност на вещи – държавна или общинска собственост. С промяна, в сила от 1 юни 1996 г., това вето вече важи само за вещите – публична държавна или общинска собственост, сиреч от този момент нататък започва да тече 10-годишната (в случая) придобивна давност. С последваща промяна през 2006 г. обаче е постановено спиране на давностния срок за придобиване на частни държавни и общински имоти. Промяната идва в последния ден от 10-годишния срок за давностно владение на конкретния апартамент – 31 май 2006 г. В началото на тази година със задна дата парламентът удължи въпросния срок до 31 декември 2022 година.

Ищцата завежда дела, в които иска да бъде призната за собственик на жилището по давност. На първа инстанция през 2015 г. Софийският районен съд уважава иска, позовавайки се и на решения на ВКС, че от 1 юни 1996 г. до 1 юни 2006 г. могат да се придобиват частни държавни имоти по давност, ако са били изпълнени всички останали законови изисквания.

Втората инстанция – Софийският градски съд обаче мисли другояче и през 2016 г. постановява, че такова право не може да бъде признато зарад един „липсващ“ ден – придобивната давност е спряна на 31 май 2006 г. И също се е позовал на решения на ВКС.

Какво казва ВКС?

Така казусът стига до Върховния касационен съд, съдебният състав спира производството и отправя искане за тълкуване по въпроса: „Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр. 46/2006 г.) е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 ЗС за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост, който е започнал да тече на 01.06.1996 г., когато влиза в сила изменението на чл. 86 ЗС (ДВ бр. 33/1996 г.), преди този срок да изтече.” Образувано е тълкувателно дело 3 от 2017 г. на Гражданската колегия на ВКС.

С решение от вчера колегията обявява: „Не е налице предвиденото в разпоредбата на чл.292 ГПК основание за постановяване на тълкувателно решение по посочения по-горе правен въпрос – противоречиво разрешаване на същия от Върховния касационен съд“.

Върховните съдии обясняват – посочени са четири решения на различни граждански състави на ВКС от различни години – 2011 г., 2012 г. и две от 2014 г.
В определението за образуване на тълкувателното дело се сочи, чеспоред първите три решения за периода 01.06.1996г. – 01.06.2006г. при осъществяване на всички предпоставки от фактическия състав биха могли да се придобиват имоти – частна държавна/общинска собственост на
основание давностно владение по чл.79, ал.1 ЗС, защото 31.05.2006 г. е последният ден, в който срокът изтича. В последното решение е застъпено обратното разбиране, а именно, че давностният срок за имотите частна общинска или държавна собственост е започнал да тече от 01.06.1996г., когато влиза в сила изменението на чл.86 ЗС/ДВ, бр.33/1996г./, но течението му е спряно на 31.05.2006г. по силата на §1 ДР на ЗС, а това е последният ден, в който срокът изтича.

Едно от посочените решения е неотносимо – касае придобиване по давност при добросъвестно владение, където срокът е 5 г., заявяват сега от ВКС.

А по същество обявяват: „Няма противоречиви разрешения по идентични материалноправни въпроси в тълкувателните части на посочените решения на ВКС. В първите две, както и в
последното се приема, че 31.05.2006 г. е последният ден, с изтичането на който недвижим имот – частна държавна или общинска собственост, може да се придобие по давност на основание чл.79, ал.1 ЗС с 10-годишно владение. На тази дата давността е спряна с §1 ЗР на ЗД на ЗС /ДВ, бр.46/2006г./ Доколкото е налице противоречие, то е в решаващите мотиви по съществото на спора, довели до различен краен резултат. Те обаче според приетото с ТР №1/2010г., ВКС, ОСГТК, не се обхващат от задължителната съдебна практика за постановяване на тълкувателно
решение по чл.292 ГПК. Според трите решения крайният срок за придобиване по давност по реда на чл.79,ал.1 ЗС изтича на 31.05.2006г. Въпросът касае изчисляването срока на владението. В решенията не са изложени конкретни мотиви как следва да се брои този срок – по дни, седмици, или месеци, съобразно чл.72 ЗЗД, или по години.

Следва да се има предвид обаче, че в съдебната практика се счита, че когато срокът се
брои по месеци, а следователно и по години, той изтича на съответното
число и месец от последната година /петата или десетата/, съответстващ
на деня, в който владението е започнало. Оттук следва да се приеме, че
десетгодишният срок, започнал да тече от 01.06.1996г., изтича на
01.06.2006г., а не на 31.05.2006г., откогато е в сила мораториумът,
установен с §1 ЗР на ЗД на ЗС /ДВ, бр.46/2006г./, с който е
постановено спиране на давността за определен период от време,
удължен впоследствие до 31.12.2017 г. (вече до 31 декември 2022 г. – б.р.)“.

 

About De Fakto

Проверете също

ВКС окончателно оправда бившият зам. кмет на София Евгени Крусев за престъпление по ремонта на улица „Граф Игнатиев“

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението …

Гл. прокурор Иван Гешев е против законопроекта за преработка на индустриалния коноп

Главният прокурор е изпратил до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите в 47-ото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.