Последни новини
Home / Законът / Нови декларации за липса на неиздължени заплати ще се подават в Агенцията по вписванията

Нови декларации за липса на неиздължени заплати ще се подават в Агенцията по вписванията

Defakto.bg

Министрите на правосъдието и на социалната политика са одобрили образци на нови декларации, с които пред Агенцията по вписванията (АВ) ще се удостоверява липсата на неизплатени заплати, обезщетения и осигуровки. За това съобщиха от АВ.

Случва се заради промяна в Търговския закон, предвидила забрана за прехвърляне на дружества, дялове и акции при наличието на подобни задължения, което докара поголовни откази за вписвания от страна на АВ. De Fakto вече писа за проблема, както и за становището на авторитетни юристи срещу недообмислените поправки.

В крайна сметка на 16 февруари в „Държавен вестник“ излязоха поправки в Търговския закон (направени в преходни и заключителни разпоредби на новия Закон за пазарите на финансови инструменти).

Съобщението на Агенцията по вписванията гласи:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Във връзка с промените в Закона за Търговския регистър, публикувани в ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., със Заповеди на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика са утвърдени образци на:

Декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон;

Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

Декларациите могат да бъдат изтеглени от следните линкове:

http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/sobshenie-za-potrebitelite-na-trgovskiya16_02_18/

http://brra.bg/ContentManagementView.ra

Обнародваните промени в Търговския закон гласят:

В чл. 16:
а) създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(3) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.
(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 129, ал. 2 накрая се добавя „след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1“ и се създава изречение второ: „Член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно.“
3. В чл. 687, ал. 1 думите „до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър“ се заличават.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът в Страсбург: Българските власти са нарушили ЕКПЧ с прогонването на ромите от Войводиново

  Дори след като Съдът в Страсбург разпореди на българските власти да осигурят подходящо настаняване …

Министър Крум Зарков: Депутатите ще заварят на банките готови законопроекти по Плана за устойчивост и възстановяване

Поисках оставката на Корнелия Нинова, когато бяхме трети – сега сме пети “ Поисках оставката …

2 коментара

  1. Ана Май

    Днес нотариус отказа да завери договор за прехвърляне на дялове, без да е заверил нотариално декларацията по чл. 129, ал. 1. Мисля, че напълно излишно дадох 6 лева за тази заверка. Бихте ли коментирали следва ли подписът под декларацията по чл. 129 от ТЗ следва да е нотариално заверен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.