Последни новини
Home / Законът / Кодексът на труда не позволява едностранна промяна на трудовите договори

Кодексът на труда не позволява едностранна промяна на трудовите договори

Defakto.bg

 Въпрос: От началото на тази година работодателят ми предложи да заема друга длъжност в същото предприятие.   Длъжен ли съм да приеме предложението работа или той може сам да направи промяната.?   И.Петров, София

Отговор: Без писменото ви съгласие, преместването  на нова работа, ще е нарушение на закона. 

Добре е да се знае,че  възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено  по всяко време от съществуването му, но по волята и на двете страни.  Става дума за промяна в основните елементи на трудовия договор – характер на работата, т.е. длъжност, трудово възнаграждение, работно време и други.  Законът обаче, е установил забрана за работодателя и за работника или служителя да променят едностранно съдържанието на установеното между тях трудово правоотношение.  По изключение такава промяна е допустима в случаите и по реда, които са изрично установени в закона.

Забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение засяга както неговото законно съдържание (елементите, определени със закона), така и договорното, включващо елементи на правоотношението, свободно договорени между страните.  Кодексът на труда  установява забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение –чл.118, ал.1 КТ, освен в предвидените от закона случай.  От това следва и правилото в чл.119 КТ според което, промяна е възможна “с писмено съгласие” т.е. след ясно изразена и съвпадаща насрещна воля на страните. Под изменение трябва  да се разбира не само промяна в нещо съществуващо и договорено, но и допълнителното договаряне за нещо, което  първоначално не е било договорено между работника и работодателя.  Законът позволява трудовото правоотношение да се изменя с писмено съгласие между страните за определено и неопределено време.

Работодателят може да промени едностранно, т.е. без да е постигнато писмено съгласие между страните по трудовото правоотношение, работното място (§ 1 т.2 от Допълнителни разпоредби на КТ ) в същото предприятие, но  без да се променя мястото на работа, длъжността и размера на трудовото възнаграждение. Законът дава право на работодателя едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя (чл.118, ал.3 КТ). Извън тези изключения, нищо друго от договореното с трудовия договор или споразумението по чл.107 КТ не може да бъде променено едностранно от страна на работодателя.

Много често в съществуващи трудови правоотношения (типично е за трудово правоотношение възникнало от трудов договор, но е приложимо и за  конкурс и избор, особено спрямо споразумението по чл.107 КТ) се налага да бъдат правени някакви изменения във вече договореното между страните по договора  (например –  изменения в договорения размер на трудовото възнаграждение, или установената продължителност на работното време,  длъжност, т.е. характер на работата и други).

Инициативата за промяна може да произлиза и от двете страни по трудовия договор.  В трудовите правоотношение обикновено това става с писмена молба (заявление), свободен образец. Самата промяна, т.е. измененията и допълненията,  става с допълнително споразумение съставено  писмено (изискуемото) от чл.119 КТ “писмено съгласие”). Споразумението не е фиксирано, като образец в КТ. Споразумението поражда правни последици за страните от момента на подписването му, ако друго не е уговорено между страните. И още веднъж – във вашия случай при промяна на заеманата длъжност се изисква писменото ви съгласие и недопустима едностранна промяна.

About De Fakto

Проверете също

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Президентът поканен да поеме патронажа на 30-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE)

Предстоящият 30-и конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.