Последни новини
Home / Гостува ни / Адвокатурата отчита 2017-а

Адвокатурата отчита 2017-а

Defakto.bg

В събота и неделя  ( 24 и 25 февруари) Общото събрание на адвокатската гилдия се събира за годишен отчет на Висшия адвокатски съвет за работата му през 2017 г. Форумът е висшият орган на адвокатурата, който представлява близо 14 000 адвоката от страната. Участие ще вземат представителите на адвокатските колегии,  председателите и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на адвокатурата.  Всеки  делегат представлява  40 адвокати от 27-те адвокатски колегии в страната.

Ралица Негенцова, втори мандат председател на ВАдС

Предстоящото ОС ще отчете и първата година от мандата на  Висшия адвокатски съвет в нов състав, доклади са подготвили  председателят на ВАдС Ралица Негенцова,  шефът на  Висшия дисциплинарен съд Добринка Гърневска  и главният секретар Стефка Въжарова.

Колко са адвокатите у нас?

Към 1 януари 2017 година адвокатите в България са 13 720, от тях 563 –  младши, научаваме от доклада на Ралица Негенцова.

Традиционно най-голяма е Софийската адвокатска колегия с 5965 адвокати, втора е пловдивската – 1219 адвокати, а третото място е за Варненската колегия с 1128 защитници.  През миналата година броят на адвокатите в сравнение с предходната е  увеличен с  220 души.

В Единния регистър на чуждестранните адвокати са вписани общо 80 души от 14 държави –членки на ЕС, а именно: Германия – 18, Гърция – 19, Чехия – 10, Австрия – 4, Обединеното кралство – 6 , Румъние – 3, Италия – 6,, Испания – 4, Дания – 1, Люксембург – 1, Кипър – 1, Полша – 1, Франция -4, Белгия  – 2.

За отчетния период са отписани двама защитници от Словакия и Германия.

Конституционна дейност

Адвокатската професия е единствената, на която Конституцията е възложила да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица пред съда и другите държавни органи и институции.  Така логично, след промените в Конституцията от 2015 година, в основния закон намери място правото на Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд за „нарушени  права и свободи на гражданите” (чл. 150, ал.4 К)

BAдC вeчe мoжe дa ce пoxвaли и c пъpвитe двe дeлa, oбpaзyвaни oт  KC cлeд нaмeca нa гилдиятa –   тoвa ca иcĸaниятa нa aдвoĸaтитe за пoпpaвĸи в Зaĸoнa зa coбcтвeнocттa, c ĸoитo ce въвeждa oбpaтнo дeйcтвиe нa paзпopeдбитe, както и пpoмeнитe в HΠK, в ĸoитo ce нacтoявa дa бъдaт oбявeни зa пpoтивoĸoнcтитyциoнни  нaд 20 нoви тeĸcтa.

Πъpвoтo иcĸaнe e пoдгoтвeнo oт aдвoĸaтитe Eмил Ядĸoв, Aлбeнa Πиcĸoвa и Дaнaил Kaлинчeв, а второто от Дaниeлa Дoĸoвcĸa, Eмилия Heдeвa и Mилeн Paлчeв c ĸoнcyлтaции oт пpoф. Дoнчo Xpycaнoв.

“Можем да се похвали с двете допуснати дела, надявам се, че и при разглеждането им по същество, исканията ни ще бъдат уважени”, казва  Ралица Негенцова.

ВАдС заседава всеки последен петък от месеца, а темите и дневния ред предварително се публикуват на сайта му. Така се изпълнява и поетото задължение при избора на съвета за публичност на дейността му.  Отделно, може да се отбележи добра активност в работата на новия ВАдС, подплатена с факти.

В отговор на новите правомощия на съвета, през отчетния период,  новост в работата на ВАдС е Комисията по правни въпроси. През нея  минават десетките становища до КС, мнения по законопроекти и искания за тълкуване от върховните съдилища.  Особено ценни са становищата на представителите на ВАдвС по тълкувателните  дела пред  Гражданската и Търговската колегии на ВКС.

Именно правната комисия се произнася и по поискани становища от КС  по вече образувани дела. В отчетния доклад Ралица Негенцова изказва  благодарност на адвокатите Милен Ралчев, Наско Станев, д-р Сибила Игнатова, Снежана Василева, Тодор Табаков и Адвокатска колегия Хасково за високия професионализъм при изготвянето на становищата, давани от ВАдС по конституционни дела”.

Широкият спектър от проблеми, които се решават от правната комисия  са наложили тя да има да има 7 секции –   „Конституционно право (ръководител Сибила Игнатова), ”Наказателно право и процес (Милен Ралчев), „Гражданско право и процес” (Валя Гигова),  „Търговско право и процес (Любомир Денев), „Администрйативно право и процес”(проф. Дончо Хрусанов), „Финансово, данъчно право и процес” (Тодор Табаков) и „Международно и европейско право”(Боряна Мусева).

Общият брой на предложенията до правната комисия през изминалата година е 38.  Именнно едно от тях е станало причина за образуваното дело по земеделския закон в  КС, друго предложение пък е дало повод за тълкувателно дело във ВКС.

Прави обаче впечатление взискателното отношение към предложенията на адвокатите –  една не малка  част от исканията за тълкуване или обръщане към КС, са отклонявани. Своеобразен отговор за причините, четем в доклада на Негенцова:  „ Законодателят работи, не за да приема  закони, които противоречат на Конституцията. Основното обаче е, че в голямата си част в исканията, с които сме сезирани, се касае не до противоконституционност на правни норми, а до неправилното им приложение“. За жалост, казва Негенцова, има и случаи, в които се иска обявяване на противоконституционност или търсене на „празнота в Конституцията или законодателството”, без да се отчете наличието на изрична нормативна уредба или решение на КС”.

Активност по съдебната реформа

Адвокатите отчитат засилена активност  към съдебната реформа – гилдията е неразделна част от съдебната система, без която е невъзможно да се осъществи и съдебната реформа, категорична е Негенцова. Участието на представители на  ВАдС в Съвета за прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата, становища и мнения по законопроекти,  очертават активни позиции на адвокатското съсловие по съдебното законотворчество.  Забележимо е представителството на адвокатурата в работата по законопроектите на  ГПК,  НПК,  ЗСВ,  нормотворечството за  вещите лица,  също при подготовката на национално законодателство  за създаване на процедура за Европейска заповед за запор на банкови сметки за улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела и прочие.

Председателят на Съда на ЕС Кун Ленартс, гост на конференция на адвокатите в София Червена точка за ВАдвС е организираната със съдействието на Българската асоциацията за европейско право ключова конференция в навечерието на българското европредседателство, чиито  гост-лектор бе председателят на съда на Европейския съюз  Кун Ленартс.  В конференцията  участваха и  съдиите от Съда на ЕС  Александър Арабаджиев и доц. Александър Корнезов, депутати, магистрати, адвокати и научни работници. Важна беше  и организираната  научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения“, а в резултат много от конфликтните въпроси намериха решения и място сред промените в  Гражданския процесуален кодекс.

Законът за адвокатурата трябва да стане реалност! 

Адвокатската гилдия се е зарекла през 2018 година да се поздрави с променен  Закон за адвокатурата.

След 12 заседания работна група по законопроекта, който не видя бял свят в 43-то Народно събрание, е преработила първоначалния вариант,  като са взети предвид направените забележки от цялата адвокатура.  Обсъжданията продължават, но адвокатите са решени тази година да доведат до успешен финал проекта си.

Baжнa зaдaчa зa гилдиятa ocъщecтвявa cпeциaлнa paбoтнa гpyпa c пpeдceдaтeл Атанас Стоянов и членове Cтeфĸa Bъжapoвa, Веселка Коева, Красимир Краев, Милен Ралчев, Стефан Ботев и Красимир Недев.  Нейната задача е да oбcлeдвa  cлyчaитe  нa нeлoялнa ĸoнĸypeнция oт acoциaции и дpyги юpидичecĸи и физически лицa, ĸoитo извъpшвaт „нeзaĸoннa aдвoĸaтcĸa  дeйнocт пo зaщитaтa нa гpaждaнитe“.

Защита на защитниците

Сред множеството мерките за професионална защита на адвокатската гилдия, са  усилията на ВАдС срещу косвената намеса на други професии в работата на защитниците.  Съветът остро реагира на досъдебни производства на прокуратурата, образувани за безстопанственост срещу ръководители на държавни, общински предприятия и търговски дружества, задето са ангажирали адвокати по конкретни дела, при наличие на юрисконсулти в преприятията, които управляват. „Абсурдно е да се  инкриминира договарянето на защита с адвокат и да се пречи на правото на избор на юридическите лица да изберат на кого да възложат защитата  си”, заяви в остра декларация ВАдС.

Макар и трудно, с професионалните усилия на ВАдС бяха туширани и опитите на някои ЧСИ да допускат адовокати до изпълнителните дела на клиентите им само с изрично пълномощно.  След серия от срещи на ръководствата на Висшия адвокатски съвет и Съвета на Камарата на ЧСИ, съдебните изпълнители приеха позицията на адвокатите, че е достатъчно да удостоверяват само качеството си на адвокат по реда на чл. 31, ал.1  от ЗА, отчита Негенцова.  В духа на добро сътрудничество ВАдС пък напомни, че задължение на адвокатите е да  упражняват правата си добросъвестно и в съответствие с изискванията на закона и Етичния  кодекс на адвоката.

По подобен начин бе туширано и напрежението между адвокатите и съда, след заповед на бившия председател на СГС Калоян Топалов, която ограничи достъпа на адвокатите само до дела, за които имат изрично пълномощно.  По въпроса ВАдС получи подкрепата на ВСС и в новия Правилник за администрация на съдилищата бе  записсано, че чл.31 от ЗА се прилага еднакво от всички съдилища.

Амбицията „Е- адвокатура” !

Като цяло Висшият адвокатски съвет прави заявка за амбициозната програма в дейността си за  2018 г., и за следващите години, сред тях са както активизиране на  дейността по  сезиране на Конституционния съд, така и  повишаване на квалификацията.  Факт е, че ВАдС е единствената общност, която осигурява безплатно обучение за своите членове и разширява обхвата на социалната си дейност.

Caйтът нa cъвeтa пpeтъpпя cepиoзнo oбнoвлeниe, като негова амбиционза цел е свързана със cпeциaлнaтa ceĸция „E-aдвoĸaтypa”. Зacлyгитe зa тoвa ca нa cъздaдeнaтa paбoтнa гpyпa в cъcтaв проф. Георги Димитров, Стефка Въжарова, Емил Ядков и Красимир Недев. 

Безхартиен обмен на документи, включително и преписки по дисциплинарни дела между  органите на адвокатурата и заинтересованите лица

Както и:  Eлектронен подпис и електронно удостоверяване на време, електронно разплащане, електорнна правна помощ и интегрирана връзка между всички сайтове на адвокатските колегии и ВАдС.  С  оглед въвеждането на  цялостно електронно правосъдие, през 2018 година ВАдвС  е заложил задачата да бъдат изработени нови сайтове на всички адвокатски колегии, в които да бъде интегриран модула „E- адвокатура”, за да могат те да се превърнат в основен източник на информация и връзки на адвокатските  съвети и Висшия адвокатски съвет с останалите държавни и общински органи, граждани и юридически лица.

Висш дисциплинарен съд

Дисциплинарните дела – неразделна част от работата

За периода  1 януари 2017 г.- 23 февруари 2018 г. Висшият дисциплинарен съд (ВДС) към  Висшия адвокатски съвет е разгледал общо 79 дисциплинарни дела –  14 от тях са завещани от предходния ВДС,  12 са производства за реабилитация на дисциплинарно наказани адвокати.  Това посочва  Добринка Гърневска, председател на Висшия  дисциплинарен съд.  По същество ВДС е решил  67 дела по  жалби на наказани адвокати срещу решения на първата инстанция,  на адвокатски съвет или на заинтересовани страни. Не е имал нито едно дело като първа инстанция.

Най-много жалби ВДС е получавал срещу решенията на дисциплинарните съдилища в София и Варна  – по 25,  показва отчетът.  Три са обжалваните решения  на дисциплинарните съдилища в  Стара Загора и  Благоевград, по две от  Пловдив, Русе и Шумен и по една жалба от Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана и  Смолян.

Безспорен фаворит по образувани и разгледани дисциплинарни дела за  2017 година е Дисциплинарният съд на Софийска адвокатска колегия, който се е произнесъл по  314 дела.  Второто място заема Варненската адвокатска колегия с 42 дисциплинарки, а доста зад тях се нареждат:  Благоевглад (7 дела), Бургас (9), Добрич (5), В.Търново, Хасково, Русе, Монтdна (по 4), Стара Загора (3),  Враца, Ловеч, Пловдив, Плевен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол (по 1)

За отчетния период не са имали дисциплинарни дела във Видин, Габрово, Пазарджик, Перник, Разград,  Сливен, Силистра,  Кърджали и  Кюстендил.

В момента пред Висшия дисциплинарен съд са висящи 9 дисциплинарни дела, 2 от които са производства по реабилитация.

В доклада е обобщено,  че  извън производствата по реабилитация, делата бележат все по-усложняваща се фактическа и правна сложност.  Повечето от тях са свързани със сериозни нарушения на Закона за адвокатурата и етичните правила, посочва председателят на ВДС Добринка Гърневска.   Значително е намалял обаче броят на делата за неплатен членски внос към адвокатските колегии и  Висшия адвокатски съвет, е друг извод на отчета.

Впечатляващ е и финансовия отчет на главния секретар Стефка Въжарова.

„Усилията на Висшият адвокатски съвет са насочени към стратегически важни за адвокатурата проекти , както и към гарантирането на финансовата независимост на адвокатурата, като независима, самоуправляваща се и самоиздържаща се институция”, уверява в доклада си Стефка Въжарова.

 ––––––-

 

About Лилия Христовска

Проверете също

ВАС отмени наредбата за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за …

ВСС пита „Сиела – Норма“ за пазарната стойност на машините, ако бъдат одобрени за избора на нов съдебен съвет

ВСС гласува да се отправи запитване за прогнозната  пазарната  стойност на машините,  ако се приеме, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.