Последни новини
Home / Законът / Въпреки обструкции, Димитър Узунов с „положителна“ оценка като кадровик

Въпреки обструкции, Димитър Узунов с „положителна“ оценка като кадровик

Defakto.bg

Действащата методика не оставя избор, всички бивши кадровици ще са „отличници“

Положителна оценка за дейността на Димитър Узунов, бившият представляващ ВСС, за работата му в съдебния съвет, дава Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) с 9 срещу 3 гласа.

Узунов е първият бивш кадровик, който ще бъде оценен за работата му във ВСС по новите правила на съдебния закон. Точката е в дневния ред на съдийската колегия утре. Миналия четвъртък „положителна оценка“ от пленума получи друг бивш кадровик – Ясен Тодоров, но за предшествалата кадровата му дейност работа в Инспектората.

Оценките на членовете на ВСС и на инспекторите се появиха в последните поправки на Закона за съдебната власт, в израз на „справедливост“ и за да не спъват кадровото израстване на магистратите, избрани за членове на ВСС и на Инспектората. Тези оценки влизат в атестацииите за тяхната работа като съдии, прокурори и следователи – периодични или извънредни, заради участие в конкурс за повишение.

Димитър Узунов, който след приключването на мандата във ВСС през октомври миналата година се върна в районния съд в Сандански, е достатъчно известен. Запомниха се споменаванията му като „чоека на Бойко“ (от скандла „Яневагейт“), собствените му реплики за „рахата“ във ВСС, няколко проверки, които го обявиха за „невинен“ и какво ли още не.

Узунов бе и сред спряганите претенденти за председател на Върховния административен съд, но сам обяви: Връщам се в Сандански! Засега, додадоха кулоарните мълви.

В тази връзка разсъжденията на съдийската КАК са преинтересни и показателни.

Ето част от протокола от заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите, проведено на 19 февруари (излязъл днес).

1.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, приемането на „положителна“ крайна оценка на Димитър Костадинов Узунов – съдия в Районен съд – Сандански, за периода от 03.10.2012 г. – 03.12.2017 г., в който е заемал  длъжността „изборен член на ВСС“.

Мотиви: Комисията предлага „положителна“ оценка при следните съображения:

В чл. 1 от Методиката за оценка дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, е предвидено, че оценката на съдия, прокурор или следовател за времето, в което същият е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, има за цел да отчете участието му в изпълнение на компетентностите, възложени на ВСС с КРБ и ЗСВ, както и за постигане на целите и задачите, поставени пред ВСС в други актове и документи със стратегическо и оперативно значение. Чл. 2 и чл. 3 от Методиката касаят компетентностите на ВСС като колективен орган, както и документите със стратегическо и оперативно значение, на които се базира оценката на ВСС. В чл. 4 на Методиката са описани актове, които се явяват източници на информация за дейността на Висшия съдебен съвет в цялост, отново като колективен орган. Горното дава основание на Комисията да счете, че не би могло да бъде индивидуализирано конкретното участие на всеки един от членовете  на  ВСС в общата дейност на Висшия съдебен съвет. Според Методиката, в действащата редакция, би могло да се отчете дейността на ВСС като колективен орган, но не и да бъде направен анализ на индивидуалната дейност на всеки един от членовете на кадровия орган. В чл. 4 от Методиката са описани/посочени източниците за оценка на дейността на ВСС, които сами по себе си са резултат или отразяват решения, взети от колективния орган, а не еднолично от всеки един от членовете на този орган. В подкрепа на горното се явяват и следващите разпоредби на Методиката – например чл. 5 от Методиката, съгласно който би следвало да бъде дадена оценка на ВСС като цяло, съобразно изпълнението на компетенциите на колективния орган. Изложеното дотук дава основание на Комисията да счете, че трудно би могла да бъде обособена дейността на всеки един от членовете на ВСС, тъй като индивидуалната воля е инкорпорирана в общата воля на колективния орган. Индивидуална оценка по чл. 28, ал. 2 ЗСВ не би могла да бъде постигната, тъй като става дума за дейност на колективен орган, в която дейност е невъзможно да бъде отграничено и оценявано  конкретното участие при вземане на решения на всеки един от членовете на ВСС, и доколкото формирането на тези решения се явява резултат от свободно изявената воля на всеки един от членовете на кадровия орган.

Допълнително КАК счита, че нормата на чл. 28, ал. 2 ЗСВ е самоцелна и неефективна, но доколкото към настоящия момент тя, както и разпоредбите на приетата Методика са действащи, а КАК е само подпомагащ орган, счита че оценката следва да отразява  единствено в количествено отношение активностите на всеки един от членовете в изпълнение компетентностите на ВСС, възложени от КРБ и ЗСВ. С оглед изразените по-горе съображения КАК предлага настоящата „положителна“ оценка на съдия Димитър Узунов при излагане и съобразяване само на статистическите данни и количествените показатели, изведени от дейността му като член на ВСС.

Тримата несъгласни

С „особено мнение“ са Красимир Шекерджиев, Вероника Имова (членове на ВСС) и Виолета Главинова, съдия от ВАС, член на комисията.

Според тях:

Не следва да се ангажираме с положителна или отрицателна оценка за дейността на членовете на ВСС. Оценката би трябвало да е само количествен израз на активностите на всеки един от тях. Член 28, ал. 2 на ЗСВ изисква единствено приемането на оценка на членовете на ВСС с изтекъл мандат. Методиката недопустимо разширява законовата регламентация, въвеждайки „положителната“ или „отрицателна“ оценка за дейността на членовете на ВСС. В допълнение, Комисията към настоящия момент не би могла да оцени по друг начин дейността на членовете на ВСС, тъй като Методиката не предоставя възможност за избор.

 

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Ковачева с инструкция как хората да си потърсят правата за липсата на ток и повреда на уреди

 Във връзка с многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток …

Делото за касиране на изборите за кмет на София – отложено, следващият тур през януари догодина

Състав на АССГ отложи заседание по делото, заведено от кандидата за кмет на столицата  Ваня …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.