Последни новини
Home / Законът / Омбудсманът атакува в КС норма от Закона за енергетиката, която пречи на гражданите да съдят КЕВР

Омбудсманът атакува в КС норма от Закона за енергетиката, която пречи на гражданите да съдят КЕВР

Defakto.bg

 Манолова настоява и хората да имат право да дават на съд цената на тока, водата и топлото

 

Омбудсманът Мая Манолова сезира Конституционния съд (КС) с текст от Закона за енергетиката, който не дава възможност на гражданите да обжалват в съда решенията на КЕВР за пределните цени за доставка на топло и електрическа енергия, природен газ и вода.  Манолова оспорва  чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), който определя решения на КЕВР за цените на тока, парното, природния газ и водата –  като индивидуални административни актове.   Омбудсманът се е обърнал и с писмо до председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, в което препоръчва и законодателни промени в тази насока (виж по-долу ).  „В резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията“, казва Манолова.

Омбудсманът подчертава още, че действащата разпоредба противоречи и на вропейската директива 2009/72/ЕО, според която държавите-членки на ЕС трябва да въведат на национално ниво механизми, които да гарантират на всяка засегната страна възможност за обжалване на такива решения пред независим орган.

„Макар чл. 13, ал. 9 от ЗЕ да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност“, пише омбудсманът.

Общественият защитник посочва, че е нарушен принципът на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от Основния закон).

В писмото си до председателя на НС, националният обществен защитник припомня също, че институцията на омбудсмана е помогнала на потребителски организации при обжалването на решения на КЕВР, с които се увеличава цената на природния газ, топлинната и електрическата енергия, но не е даден ход на делата.

„В същото време, тъй като адресати са само дружествата лицензианти, които нямат интерес от обжалване, някои от решенията на КЕВР, дори и незаконосъобразни, влизат в сила. А, както омбудсманът вече се убеди, има случаи, в които решенията на регулатора са приети при неспазване на законовите правила. Това се потвърждава и от действията на прокуратурата, която, сезирана от омбудсмана през декември 2017 г., внесе 16 броя протести срещу решение на КЕВР относно цената на ВиК услугите“, аргументира позицията си Манолова.

Препоръка на Омбудсмана  до председателя на 44-то Народно събрание   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

Обръщам се към Вас по повод на проблема с обжалваемостта на решенията на
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за утвърждаване на цените,
които подлежат на регулиране, съгласно чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.
Тези решения, според ал. 2 от същата разпоредба, са индивидуални административни
актове. Макар че се отнасят за цените, по които енергийните предприятия –
лицензианти доставят услуга, същите засягат пряко и непосредствено права и
законни интереси на неопределен брой граждани-потребители на съответната услуга.
Определяйки тези решения като индивидуални административни актове,
законодателят лишава от възможност гражданите, в качеството им на потребители,
да ги оспорват пред съда с довод, че не са адресати на административния акт и
затова нямат правен интерес от оспорването. В този смисъл е и съдебната практика.
През 2017 г. институцията на омбудсмана подпомогна потребителски организации
при обжалването на решения на КЕВР относно увеличението на цената на природния
газ, топлинната и електрическата енергия като и този път не бе даден ход на делата
по същество. В същото време, тъй като адресати са само дружествата лицензианти,
които нямат интерес от обжалване, някои от решенията на КЕВР, дори и
незаконосъобразни, влизат в сила. А, както омбудсманът вече се убеди, има случаи, в
които решенията на регулатора са приети при неспазване на законовите правила.
Това се потвърждава и от действията на прокуратурата, която, сезирана от
омбудсмана, внесе 16 броя протести срещу решение на КЕВР от 2017 г. относно
цената на ВиК услугите.
В резултат от възприетото законодателно решение на практика се прегражда
пътят на гражданите за защита на техни права и законни интереси. В тази връзка
искам да подчертая, че разпоредбата на чл. 37, §17 от Директива 2009/72/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за
вътрешния пазар на електроенергия, изисква гаранции, че на национално равнище
съществуват подходящи механизми, съгласно които всяка страна, засегната от
решение на регулаторния орган, има право да обжалва пред орган, който е независим
от заинтересованите страни и от което и да е правителство. Такива механизми
законодателят не е предоставил на гражданите.
Както вече е посочил Конституционния съд съществува необходимост от
установяване на ефективен механизъм за противодействие на посегателствата върху
правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Достъпът до съда
като самостоятелно основно право може да бъде стеснен само когато накърнява

висш, признат от Конституцията публичен интерес, какъвто в случая не е посочен от
законодателя при приемането на разпоредбата.
В правовата държава законодателят трябва да търси решения, които да
задоволяват справедливия интерес в рамките на зададената конституционна уредба
(Решение No 1 от 2005 г. по к.д. No 8 от 2004 г.; Решение No 10 от 2009 г. по к.д. No 12
от 2009 г.).
С оглед на изложеното, и като се има предвид, че в Народното събрание е
внесен законопроект No 854-01-17 от 08.03.2018г. за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката в насока разширяване на правомощията на КЕВР, се обръщам
към Вас на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана и чл. 42 от
Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, с молба да поставите
проблема на вниманието на народните представители за обсъждане и евентуално
включване в законопроекта на изменение на чл.36а,ал. 2 от ЗЕ, което да позволи на 

гражданите да обжалват решенията на КЕВР.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Ковачева с инструкция как хората да си потърсят правата за липсата на ток и повреда на уреди

 Във връзка с многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток …

Делото за касиране на изборите за кмет на София – отложено, следващият тур през януари догодина

Състав на АССГ отложи заседание по делото, заведено от кандидата за кмет на столицата  Ваня …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 − 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.