Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС отхвърля отказите на Eвропарламента за пълен достъп до информация за законодателния процес

Общият съд на ЕС отхвърля отказите на Eвропарламента за пълен достъп до информация за законодателния процес

Defakto.bg

Европейският законодателен орган трябва по принцип да предоставя достъп до документите относно текущите триалози1 въз основа на конкретно искане – това е решение на Общия съд на ЕС  по дело T-540/15 De Capitani/Европейски парламент

Работата на триалозите , в които участват представители на Парламента, на Съвета и на Комисията, е  решаващ етап от законодателния процес и по правило трябва да е публична и прозрачна,  се казва още в решението.

През 2015 г2. г-н Emilio De Capitani подава до Европейския парламент заявление за достъп до документи, които са изготвени от Парламента или са на негово разположение и съдържат информация относно становищата на институциите по текущите процедури за съвместно вземане на решения.  По-конкретно става въпрос за таблици с няколко колони, изготвени в рамките на триалозите.

Тези таблици обикновено имат четири колони: в първата е текстът на законодателното предложение на Комисията, във втората — становището на Парламента и измененията, които предлага, в третата — становището на Съвета и в четвъртата — текстът на предварителния компромис или предварителното становище на председателството на Съвета по предложените от Парламента изменения.

С решение от 8 юли 2015 г. Парламентът дава пълен достъп до пет от седемте таблици с по няколко колони, чието наличие е установил във връзка с подадените заявления.  За другите две таблици Парламентът дава достъп само до първите три колони, като по този начин отказва да оповести тяхната четвърта колона.  Парламентът смята, че в четвъртата колона на спорните документи има текстове на предварителни компромиси и на предварителните предложения на председателството на Съвета, чието оповестяване би засегнало реално, конкретно и сериозно както процеса на вземане на решения от институцията, така и междуинституционалния процес на вземане на решения в контекста на текущата законодателна процедура.

Г-н De Capitani подава до Общия съд на Европейския съюз жалба срещу решението на Парламента, който междувременно през 2016 г. е предоставил достъп до спорните документи, като ги е поставил на разположение на обществеността в регистъра на документите на Парламента, тъй като законодателната процедура, до която се отнасят, е приключила.

В решението си от днес Общият съд първо приема, че дори след като спорните документи са поставени на разположение на обществеността, г-н De Capitani е запазил интереса си да обжалва, поради това че твърдяната от него незаконосъобразност може да се повтори в бъдеще независимо от обстоятелствата по делото, които са му дали основание да подаде жалба.

На следващо място относно достъпа до четвъртата колона от таблиците от триалозите, състоящи се в рамките на текуща законодателна процедура, Общият съд приема, че с оглед на естеството на законодателната процедура не може да съществува никаква обща презумпция за неоповестяване, тъй като, както Общият съд подчертава, принципите на публичност и на прозрачност са присъщи на законодателните процедури на Съюза.

Във връзка с това Общият съд отбелязва, че триалозите се използват много често и самият законодател ги счита за неразделна част от законодателния процес, тъй като те се използват в 70—80 % от законодателните процедури. Освен това срещите в рамките на триалозите се провеждат при закрити врати и постигнатите в хода на преговорите споразумения, отразявани обикновено в четвъртата колона на таблиците от триалозите, след това най-често се приемат без съществени изменения от съзаконодателите. Документите, изготвяни в рамките на триалозите, трябва да са съобразени с току-що припомнените принципи, тъй като именно прозрачността в законодателния процес, която като позволява по различията между няколко гледни точки да се води открит дебат, допринася за придаване на по-голяма легитимност в очите на гражданите на Съюза и за укрепване на доверието им. В действителност по-скоро липсата на информация и на дебат може да породи в съзнанието на гражданите съмнения по отношение не само на законността на конкретен акт, но и на легитимността на целия процес на вземане на решения. Достъп до тези документи следователно трябва да бъде предоставен след конкретно искане, направено въз основа на Регламента относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията3, освен ако съответната институция не докаже, че пълният достъп до исканите документи може да засегне конкретно и действително процеса на вземане на решение от институцията и че тази опасност от засягане е разумно предвидима, а не просто хипотетична.

В тази връзка Общият съд подчертава, че не е достатъчно да се установи вероятност за сериозно засягане на процеса на вземане на решения, тъй като рискът от външен натиск чрез проявите на общественото мнение трябва да е реален. Упражняването от гражданите на техните демократични права предполага възможността да следят в подробности процеса на вземане на решения в институциите, участващи в законодателния процес, и да имат достъп до цялата релевантна информация. Общият съд отбелязва, че в случая спорното законодателно предложение засяга правата на гражданите и че в четвъртата колона има информация, която е типична за класическата законодателна дейност.

Триалозите са решаващ етап от законодателния процес, а това предполага пълно зачитане на правото на достъп на обществеността до документите, изготвени в рамките на триалозите и стриктно прилагане на изключенията, предвидени в Регламента относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Поради това, тъй като счита, че нито един от изложените от Парламента мотиви, поотделно или взети заедно, не показва че пълният достъп до спорните документи е могъл да засегне при припомнените по-горе условия разглеждания процес на вземане на решения, Общият съд отменя решението, с което Парламентът отхвърля искането за достъп до документите.

1 Триалогът е тристранна неформална среща, в която участват представители на Парламента, на Съвета и на Комисията. Целта на тези контакти е да се потърси бързо споразумение по съвкупност от изменения, приемливи за Парламента и за Съвета, споразумение, което впоследствие трябва да бъде одобрено и от тези институции съобразно със съответните им вътрешни процедури.

2 Първоначалното заявление е подадено на 15 април 2015 г. След отказа на Парламента поради прекалено големия брой посочени документи, на 19 юни 2015 г. г-н De Capitani подава потвърждение на заявлението, като ограничава предмета на първоначалното заявление.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Политика на диалог и разумна комуникация, обеща зам.-министър Георги Николов на синдикатите от ГДИН и ГДО

Привърженик съм на политиката на диалог и разумна комуникация, на боравенето с факти и на …

ВАС обяви за нищожно решението на МС, с което оттегля предложение до Президента за издаване на Указ за обособяване на Обзор като самостоятелна община   

Веднъж отправено  предложение до държавиня глава,  само той може да решава отнесения до  него въпрос …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.