Последни новини
Home / Законът / Равносметка: През 2017 г. образуваните дела пред Съда на ЕС надвишават границата от 1 600

Равносметка: През 2017 г. образуваните дела пред Съда на ЕС надвишават границата от 1 600

Defakto.bg

Съдът е затвърдил добрите резултати от последните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с  чувствително намалената продължителност на производствата.  За втора поредна година е прескочена границата от 1 600 дела, образувани от Съда и Общия съд на ЕС. През 2017 г. пред двете юрисдикции са заведени общо 1 656 дела, съобщава пресцентърът на Съда.  През 2017 г. броят на приключените дела от  двете юрисдикции, остава близък до броя на образуваните дела –  1 594.  Това е равносметката за дейността на европейското правораздаване в Люксембург за 2017 г. 

Ето и пълният текст на съобщението на пресцентъра на Съда на ЕС:

Съд 

Статистическите данни за 2017 г. се отличават първо с броя на образуваните от Съда дела:  през тази година бяха заведени 739 дела — нов рекорд в историята на институцията, който надмина този от 2015 г. (713). Този рекорд се дължи най-вече на увеличения брой преюдициални запитвания (533, или + 13 % в сравнение с предишния рекорд, поставен през 2016 г.), който до голяма степен се обяснява с образуването на поредица сходни дела (43), отнасящи се до тълкуване на Регламента за обезщетяване на пътниците във въздушния транспорт1.  В същото време се затвърди възходящата тенденция при броя на исковете за установяване на неизпълнение на задължения от държави (41 през 2017 г., срещу 31 през 2016 г.). От своя страна броят на жалбите срещу актове на Общия съд, подадени пред Съда
през 2017 г. (141), намаля в сравнение с този от предходните две години (206 през 2015 г. и 168 през 2016 г.).
Общият брой на приключените от Съда дела през 2017 г. е 699.  Продуктивността на Съда е на практика същата като предходната година (704). Като се изключат посочените по-горе около четиридесет дела относно правата на пътниците във въздушния транспорт, които по същество са свързани с един и същ проблем, през 2017 г. образуваните дела са колкото приключените.
Що се отнася до средната продължителност на производствата пред Съда — макар продължителността на преюдициалните дела да бе малко по-висока в сравнение с 2016 г. (15 месеца, която пък е най-ниската средна продължителност, отчетена в историята на Съда) — тя остана под 16 месеца (15,7 месеца). Това, все пак е забележително, като се има предвид сложността на някои от правните уредби, чието тълкуване наскоро е поискано от Съда.  Най-подчертано бе увеличението при производствата, образувани по жалби срещу актове на Общия съд (17,1 месеца срещу 12,9 през 2016 г.), което до голяма степен се дължи на факта, че през изминалата година бяха приключени сложни дела в областта на  конкуренцията, 14 от които са водени по жалби във връзка с обемиста преписка относно картели между производители на оборудване за баня.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Образувани дела 699 622 713 692 739
Приключени дела 701 719 616 704 699
Висящи дела 884 787 884 872 912

Общ съд

2017 г. може да се приеме за първата пълна година, през която Общият съд имаше възможност да подложи на проверка новата си организация, чиято цел бе да му позволи да изпълнява правилно задачата си, като същевременно преследва редица амбициозни цели: бързина, качество, последователност и в крайна сметка, авторитетност на неговата практика. Като се има предвид предизвикателството да се интегрират много нови съдии, може да се счита, че равносметката от тази първа година на реално прилагане на реформата е много удовлетворителна.
Почти бе постигнато равновесие между броя на образуваните и броя на решените дела (917 образувани дела, 895 решени дела2), и то въпреки изключително многобройната група свързани дела в банковата и финансовата област (около стотина). По-конкретно, след неизбежния спад в контекста на тригодишното подновяване на състава на Общия съд и свързаната с реформата вътрешна реорганизация, продуктивността отново се повиши значително (+ 140 решени дела в сравнение с 2016 г., тоест + 18,5 %). Очаква се тази продуктивност да нараства още през 2018 г., през която Общият съд следва да достигненовия си оптимален ритъм на работа.
Преди всичко продължителността на производствата – ключов показател за производителността – отбеляза още един особено рязък спад, като средната стойност
на този показател е 16,3 месеца при делата, приключили с решение или определение (тоест – 13 % в сравнение с 2016 г.). Така наблюдаваната през последните пет години
тенденция (– 40 % от 2013 г. насам) е още по-ясно изразена, и то във всички области на съдебни спорове.
Накрая трябва да се подчертае, че броят на делата, разпределени на разширен петчленен съдебен състав се увеличи значително (84 разпределени дела, при 29 през 2016 г.), което е една от проявните форми на организацията и начина на функциониране, избрани от Общия съд, за да постигне целта за запазване на качеството, която си е поставил в контекста на осъществяване на реформата. Така през 2017 г. делът на образуваните дела, разпределени на разширен съдебен състав (петима съдии), бе близо 10 %. Той се отличава рязко от средния брой дела, разпределени на такъв състав преди реформата в съдебната организация на Съюза (периода 2010—2015 г.), който бе от порядъка на 1 %.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Образувани дела 790 912 831 974 917
Приключени дела 702 814 987 755 895
Висящи дела 1 325 1 423 1 267 1 486 1 508

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004, стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

2 В този общ брой дела не са взети предвид 47 образувани дела и 53 решени дела от съдията по обезпечителни
производства.
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Министър Йорданова е включила за четвъртък в дневния ред на ВСС предложенията за отстраняване на Гешев

За отговорността на главния прокурор аз предприемам всички възможни законови стъпки. В насрочения пленум на …

Гешев пред прокурорите: Във време на разпад на държавността,  ние сме последната преграда пред беззаконието (допълнена)

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на четирима членове в Прокурорската колегия на следващия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.