Последни новини
Home / Законът / Кандидат за шеф на СГС отговори на нападки: Да, бил съм акционер в КТБ, на загуба!

Кандидат за шеф на СГС отговори на нападки: Да, бил съм акционер в КТБ, на загуба!

Defakto.bg

Въпреки молбата на Евгени Георгиев досега ВСС не е публикувал отговорите

На 13 март съдийската колегия на ВСС не успя да избере нов титулярен председател на Софийския градски съд. Подкрепеният от общото събрание на СГС Евгени Георгиев отбеляза 5 гласа „за“ в негова подкрепа, конкурентът му Светлин Михайлов получи 2 „за“, 7 от кадровиците отхвърлиха и двамата кандидади.

Но преди това, по време на изслушването на Георгиев и Михайлов бяха задавани ред въпроси, включително и имотни. И докато публиката беше подготвена за многото конкретни питания към Светлин Михайлов, свързани с покупки и прехвърляния на недвижими имоти, както и за банковите му влогове за над 1 милиона лева (защото ред конкретни въпроси по този повод предварително му бяха зададени от неправителствени организации), остана не докрай разбран интересът към разминавания в притежаваните, продадени и декларирани от Евгени Георгиев акции в търговски дружества.

Боян Новански (на задния план)

Въпросите за акциите под формата на съмнения бяха зададени от Боян Новански, който недоумяваше къде са отишли приходи от тях и защо ги е нямало в имотните му декларации. 

Преди това в медии съдия Георгиев бе наричан „акционер в КТБ“ – факт, който той публично е декларирал. До това, общо взето се свеждаха и отговорите му пред ВСС.

Няколко дни по-късно Евгени Георгиев е изготвил подробна справка за съдбата на всички налични и притежавани някога от него акции и я е изпратил на съдийската колегия на ВСС с молба да бъде и публикувана. Обяснимо, задаваните по време на публичното изслушване въпроси е добре да получават публични отговори. Другото е добра почва за подхранване на слухове, подозрения и недомлъвки, отлично оръжие за атаки срещу съдия, поводи винаги се намират.  

Пък и битката за СГС не е приключила – чака се обявяването на нова процедура.

ВСС до днес не е публикувал отговорите на Евгени Георгиев. Но го е направил Българският институт за правни инициативи (БИПИ) – една от неправителствените организации, задали своите питания към двамата кандидати преди публичното изслушване в съвета. За това Георгиев е изпратил копия на отговорите си и до тях.

Ето обясненията на съдия Евгени Георгиев (De Fakto ги помества за „чистота“ на публичния диалог):

По време на изслушването ми от съдийската колегия на ВСС на 13.03.2018 г.
господин Боян Новански ми зададе въпроси относно притежаваните от мен акции и направи коментар за разминаване в броя на декларираните акции на значителна стойност.
Всички сделки с акции съм осъществявал само с един инвестиционен посредник. Извърших допълнителна проверка за сделките ми с акции чрез
инвестиционния посредник, чрез който съм ги осъществявал. Удостоверението ми беше издадено на 15.03.2018 г. Анализирането на събраната информация и организирането й в настоящия вид ми отне един ден. Въз основа на тази проверка бих искал да поясня:

В периода 2007-2008 г. съм закупил следните акции на следните дружества:

1. „КТБ“ АД (в несъстоятелност) – 210 акции – те са декларирани в декларацията ми пред Сметната палата по ЗПИЛЗВДД, подадена 30.04.2008 г. От тези 210 акции 152 съм продал през 2008 г„ като съм реализирал загуба. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. Така са ми останали 58 акции, които съм декларират в декларацията ми, подадена във връзка с участието ми в процедурата за избор на председател на СГС;
2. „ХИМИМПОРТ“ АД – 2120 акции – те са декларирани в декларациите ми пред Сметната палата, подадени на 30.04.2008 г. и на 30.04.2009 г. От тях през 2010 г. съм продал 620 акции, като съм реализирал загуба от около 6,00 лева на акция или общо загубата е била над 3 600,00 лева. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. Така са ми останали 1500 акции, които съм декларирал в декларацията ми, подадена във връзка с участието ми в процедурата за избор на председател на СГС. В тази декларация погрешно съм декларирал 2100 акции. Цената на 600 акции на „ХИМИМПОРТ“ АД в момента е около 1300,00 лева;
3. „ПИБ“ АД – 305 акции, закупени на 15.05.2008 г. и продадени на 20.05.2008 г. Не съм ги притежавал към 31.12.2008 г. Затова не съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2009 г. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. От продажбата на всички тези акции съм реализирал общ приход от около 110.00 лева за 2008 г. след приспадане на разходите но сделките;
4. МОНБАТ“ АД – 84 акции, закупени на 10.04.2008 г. и продадени на 20.05.2008 г. Не съм ги притежавал към 31.12.2008 г. Затова не съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2008 г. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. От продажбата на всички тези акции съм реализирал общ приход от около 50.00 лева за 2008 г. след приспадане на разходите по сделките;
5. КАОЛИН“ АД – 164 акции, закупени на 06 и 07.02.2008 г. и продадени на 10.04.2008 г. Не съм ги притежавал към 31.12.2008 г. Затова не съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2009 г. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. От тези акции съм реализирал загуба от около 230,00 лева с включени разходи по сделката;
6. „ЕНЕМОНА“ АД – 340 акции, закупени на 23.01.2008 г. и продадени през 2008 г. Към 31.12.2008 г. не съм ги притежавал и не е следвало да ги декларирам.
Погрешно съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2008 г.. без това да е било необходимо, защото към 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. не съм ги притежавал.
Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. От продажбите на акциите на това дружество съм реализирал общ приход от около 970.00 лева за 2008 г.
7. „ОРГАХИМ“ АД – 8 акции, закупени на 22.01.2008 г. и продадени на следващия ден. Към 31.12.2008 г. не съм ги притежават Затова не съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2009 г. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа. От продажбата съм реализирал общ приход от 308,00 лева;
8. Индустриален капитал холдинг – 250 акции, закупени на 26.07.2007 г.. а съм ги продал на 23. и 29.07.2007 г. Към 31.12.2007 г. не съм ги притежавал. Затова не съм ги декларирал в декларацията, подадена на 30.04.2008 г. Продажбата на акции не е следвало да се декларира – в образеца на декларация по ЗПИЛЗВДД няма такава графа.
От продажбата съм реализирал общ приход за 242,75 лева.
Продажбата на акции не е подлежала на деклариране (в образеца декларация
липсва такава точка), освен ако не е реализирана печалба.

Според т. 13 от образеца на декларацията, подавана до Сметната палата към 30.04.2008 г., е следвало да декларирам приходи от други дейности за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г., ако са били над 500.00 лева. За този период приходите ми от продажба на акции са били 242.75 лева и не са подлежали на деклариране пред Сметната палата. Съгласно чл. 13, ад. 1. т. 3 от Закона за облагане на доходите на физически лица, действал в периода 2007-2008 г., доходите от продажба на акции на българския регулиран пазар не са подлежали на облагане с данък.
Според т. 13 от образеца на декларацията, подавана до Сметната палата към 30.04.2009 г., е следвало да декларирам приходи от други дейности за периода 01.01.2008 Г.-31.12.2008 г., ако са били над 2 000.00 лева. За този период приходите ми от продажба на акции са били 1 437,00 лева, а загубите ми 792,00 лева или съм спечелил 645,00 лева. Както приходите ми, така и спечеленото е под 2 000,00 лева.
Затова не е подлежало на деклариране. Съгласно чл. 13. ал. 1, т. 3 от Закона за облагане на доходите на физически лица, действал в периода 2007-2008 г., доходите от продажба на акции на българския регулиран пазар не са подлежали на облагане с данък.
Последната сделка с акции съм извършил през 2010 г., когато съм продал 620
акции на „ХИМИМПОРТ“ АД. През 2009 г. последно съм продавал акции на „КТБ“ АД (в несъстоятелност) – много преди възникване на проблемите с банката.

В момента притежавам:

1500 акции на „ХИМИМПОРТ” АД на стойност около 3 500,00 лева;
58 акции на „КТБ“ АД (в несъстоятелност) на стойност 0 лева.
Информацията от настоящото писмо не ми беше поискана достатъчно време предварително, за да мога да я събера, анализирам и отговоря по време на изслушването ми от вас. За да не остават никакви съмнения относно притежаваните от мен акции и приходите от продажбата им, моля да публикувате това писмо на Интернет страницата на ВСС.

About De Fakto

Проверете също

В Женева България активно участва в дискусиите по международно спортно право

  Адв.Ивайло Дерменджиев коментира  въпроса за допустимостта на изкуствен интелект в  арбитражните производства В Женева …

В Перник откриха изложба „Пробуждане между редовете“ в подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Важно е да изградим механизми за разпознаване на домашното насилие, а държавата да осъществява ефективна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1 + 10 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.