Последни новини
Home / Законът / Делото за 102 милиона лева: Фалиралата КТБ става кредитор на фалиралия Бисер Лазов

Делото за 102 милиона лева: Фалиралата КТБ става кредитор на фалиралия Бисер Лазов

Defakto.bg

Софийският апелативен съд изцяло призна исковете по казуса

Софийският апелативен съд (САС) реши „делото за 102 милиона лева“ и призна изцяло твърдяните по него задължения.

Решението, подписано от Мадлена Желева – председател на състава и докладчик, Галина Иванова и Васил Христакиев е с дата 30 март, но бе публикувано днес. То не е окончателно и може да се оспори пред Върховния касационен съд, ако мине през цедката на касацията.

С решението си на практика САС изцяло уважава твърденията за реални задължения, възникнали на базата на заеми и цесии между фирмата на основния прокурорски свидетел по „КТБ“ Бисер Лазов „Евробилд 2003“ и „Ню кооп инвест“ АД (според публикации управителят на „Ню кооп“ Ненчо Трифонов е шурей на Бисер Лазов). А от миналата година всички вземания на въпросната фирма „Ню кооп“, правата и привилегиите по тях са прехвърлени на фалиралата Корпоративна търговска банка. Сред тях е и ипотеката на сградата на ул. „Граф Игнатиев“ – 10 в София, където бе централата на КТБ. Така че сега тя се връща на банката, по-точно на синдиците, които се разпореждат с имуществото й.

Бисер Лазов

От своя страна фирмата на Лазов „Евробилд“ – самостоятелен длъжник на КТБ с 11 кредита за над 90 милиона лева, бе описвана в схеми за източване на банката, по които е разпродавала или залагала активи с цел после те да бъдат оформени като дълг срещу собственост. А в момента и тази фирма е в производство по фалит.

Така че с решението на САС фалиралата КТБ става кредитор на фалиралата фирма на Бисер Лазов.

„Делото за 102 милиона лева“ стана известно след скандала, избухнал в САС заради заявлението на съдия Милен Василев, че търговският спор неправомерно му е отнет от председателя Даниела Дончева, която си е го е самовъзложила. Василев говореше за „скандални действия“, промъкваха се съмнения за корупция.

Последваха общо събрание на САС и няколко проверки. Тази на Върховиня касационен съд откри нарушения на принципа за случайно разпределение на делата в апелативния съд. Нарушения по разпределението, извършени от председателя Дончева, очевидно е открил и Инспекторатът, но засега оттам няма окончателно решение. Прокуратурата не откри никакви данни за извършени от съдия Даниела Дончева престъпления, Инспекторатът също отхвърли съмненията за корупция.

А самата Даниела Дончева си направи отвод от гледането на горещия казус и рулетката на случайния избор посочи за докладчик Мадлена Желева. В момента тя е командирована във ВКС, но трябваше да напише решението за 102-та милиона лева.

За какво се водеше делото?

Търговското дело бе за установяване на вземане на кредитор по чл. 694 от Търговския закон, неприето от съда по несъстоятелността.

Първоначално страни бяха „Ню кооп инвест“ АД, подала иска да бъде призната за кредитор на фирмата на Бисер Лазов „Евробилд 2003“ в производство по несъстоятелност. То е открито с решение на Кюстендилския окръжен съд на 25 февруари 2016 г. с начална дата 30 ноември 2014 г. на основание свръхзадълженост. Делото се води в Кюстендил, защото там е последната регистрация на „Евробилд“.

Става дума за дълг от 102 229 519,75 лева на фирмата на Лазов към „Ню кооп“, изкупила вземания на други дружества към „Евробилд“, гарантирани включително със сградата на ул. „Граф Игнатиев“- 10 в София.

Основание за иска на „Ню кооп“ са две споразумения от септември и ноември 2014 г. за изкупуване на задълженията на фирмата на Лазов и обезпеченията им с ипотеки, като на 13 ноември цялото задължение става предсрочно изискуемо.

Въпреки съгласието между „Ню кооп“ и „Евробилд“ за наличието на вземания за над 102 милиона лева, съдът по несъстоятелността отказва да впише „Ню кооп“ в списъка на кредиторите заради непредставяне на документи. После, в отделно дело именно по чл. 694 от Търговския закон, съдия Татяна Костадинова от ОС-Кюстендил също отхвърля иска, обявява, че в това производство съдът трябва да установи дали вземанията действително са съществували преди откриването на производството по фалита и преценява, че такива доказателства няма. Според нея представените споразумения, договори за заеми и цесии между двете фирми са симулативни и нищожни.

Именно това решение бе оспорено пред САС.

Как фалиралата КТБ влезе в процеса

На последното заседание в Софийския апелативен съд през февруари се оказа, че страна по спора вече е и КТБ. В края на 2017 г. „Ню кооп“ е прехвърлила вземанията си за 102 милиона от „Евробилд“ на фалиралата банка ведно с всички права и привилегии, включително ипотеката върху сградата на ул.“Граф Игнатиев“ – 10.

Тогава бе поискано да се одобри спогодба между „Евробилд“ и КТБ за пълно признаване на вземанията и прекратяване на делото. В поризводството по чл. 694 от Търговския закон това не е възможно, отсече обаче САС.

Синдикът на „Евробилд“ Боривой Миланов настоя искът да се уважи, тъй като е доказано реалното постъпване на 102 милиона лева по сметките на фирмата на Лазов. А на въпрос на журналисти как прясно приетият закон „Пеевски“ за КТБ се отразява на този казус, синдикът отвърна – не се отразява. Защото законът обявявал за нищожни и недействителни прехвърлени от длъжници на банката акции и дялове, каквито в случая нямало.

Решението на САС

Щом страните са се договорили за вземанията и са сключили споразумение за това, останалото няма значение, приемат тримата от Софийския апелативен съд. Защото дори и нищожни договори (за заеми, цесии и т.н.) могат да са предмет на спогодба и не я опорочават. А сами по себе си въпросните договори не подлежат на проверка в това производство.

От което се разбира, че дори и договорките между Лазов и „Ню кооп“ да са били само на хартия, подпечатването на едно споразумение изчиства тези „проблеми“.

Конкретно съдът казва:

„Спорните права се извеждат от споразумение от 1 септември 2014 г. и от 17 ноември 2014 г., с които страните са уредили отношенията си по повод вземания…

С оглед съдържанието на процесните споразумения следва да се приеме, че същите имат правната характеристика на извънсъдебна спогодба по смисъла на чл. 365 и сл. ЗЗД, тъй като с тях страните по съществуващите правоотношения са установили задълженията и чрез взаимни отстъпки са прекратили съществуващите между тях спорове…

Тъй като спорните права се извеждат от договори за спогодба като държи сметка за същността на тази сделка и характеристиките й въззивният съд намира, че в настоящия исков процес основателността на претенциите зависи единствено от валидността на споразуменията и от изпълнението на уговорките по тях.

Що се отнася до допустимата служебна проверка на съда за действителност на сделките, то тя се изчерпва с преценка въз основа на факти, чието осъществяване следва пряко от съдържанието на договора и обективираните в него волеизявления. Установеното от фактическа страна съдържание на договорите за заем и на договорите за цесия не може да обоснове заключение за съществуването на пороци по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД на тези сделки. Нищожните на основанията по чл. 26, ал. 2 ЗЗД договори /договори, които имат невъзможен предмет, при които липсва съгласие, предписаната от закона форма , основание, както и привидните договори/ могат да са предмет на спогодба, тъй като порокът при тях не е свързан със съществуваща забрана за сключването им – чл. 366 ЗЗД визира непозволените договори. Порок във волята при договарянето би могъл да бъде отстранен при спор чрез взаимни отстъпки и сключване на договор за спогодба.

В случая, както бе посочено, споразуменията на страните с обвързваща ги сила установяват материалноправните им отношения, в частност задълженията на длъжника – ответник по делото и за тях не съществува възможност за оспорване на предхождащото спогодбата правно положение“.

Затова САС отменя решението на Окръжния съд в Кюстендил. Приема за установени задължения в размер на над 102 милиона лева и осъжда фирмата на Бисер Лазов да плати 1 708 732,37 лв. държавна такса.

Това е положението. Дали ВКС ще каже нещо различно?

 

About Елена Енчева

Проверете също

Даниела Марчева: Медиацията пести средства, разтоварва съдебната система и съхранява отношения

С промени в Закона за медиацията и ГПК се въвежда задължителна медиация по 12 вида дела. Това …

Желаещите да участват в конкурс за назначение на 20 прокурори във ВАП и апелативните прокуратури, могат да подават заявления

В „Държавен вестник“, бр. 78 от 30 септември 2022 г., са обнародвани решенията на Прокурорската …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.