Смъртното наказание е въведено в България на 21 февруари 1896 г.  Налагало се е за измяна на отечеството, убийство на държавния глава, предумишлено убийство.

През 1998 г. 38-то НС отмени смъртното наказние, като го замени с  доживотен  затвор без право на замяна, като временна и изключителна мярка. 

Това наказание не се прилага за непълнолетните и  младите пълнолетни, които към момента на деянието не са навършили 20 години, (освен ако деянието е осъществено във военно време или те са военнослужещи) и жените, които към момента на деянието или постановяване на присъдата са бременни.