Последни новини
Home / Законът / „Информационно обслужване“ изнудва магистратите за търговските досиета?

„Информационно обслужване“ изнудва магистратите за търговските досиета?

Defakto.bg

Фирмата искала около 900 000 лв. за достъп до данните, които дължи безплатно

От началото на годината „Информационно обслужване“ АД е прекратила достъпа на съдебната власт до електронно водените от тях търговски регистри по вписванията, стана ясно днес на заседание на ВСС. Нещо повече – фирмата искала около 900 000 лв., за да възобнови достъпа, който, според магистрати и кадровици, им се дължи безплатно. А цялата суматоха блокира пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от съдебните регистри в тези на Агенцията по вписванията.

На практика ни рекетират, обяви представляващият ВСС Боян Магдалинчев днес.

Точката, формулирана като „Обсъждане на въпроса за прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“АД по смисъла на пар. 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията, обн. ДВ, бр. 62 от 02.08.1991 г.„, бе внесена днес в съдийската колегия от Даниела Марчева и Вероника Имова. За проблема с „Информационно обслужване“ отделно сигнализираха и съдии. И посочиха, че от началото на годината окръжните съдилища и най-вече СГС са изключително затруднени да издават удостоверения за актуално състояние, заради спрения достъп до масивите на „Информационно обслужване“. А тези данни от съдебните регистри се пазят именно при тях. Предвид промените в Закона за ЮЛНЦ, в сила от началото на годината, изискващи пререгистрация в Агенцията по вписванията, настава истински кошмар. Стана ясно и друго – по силата на отдавнашен договор между третата власт и въпросната фирма на нея й се дължи заплащане за услуги, предвидено в закон. Данните за актуалното състояние обаче са безплатни.

Решението

По този повод от ВСС съобщават:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати писмо до „Информационно обслужване“ АД, в което да се заяви, че сключеният договор на 22.06.1999 г. между дружеството и ВСС не е прекратен и не е изменен в частта относно задължението на „ИО“ АД да осигурява на окръжните съдилища, СГС, прокуратури, ОСС достъп в реално време до базата данни на електронно водените при тях търговски регистри, поради което „ИО“ АД следва да продължи да изпълнява задълженията си по договора до разрешаване на спора между страните.

Съдийската колегия ще внесе в следващото заседание на Пленума на ВСС предложение обсъждане на въпроса за прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД по смисъла на пар. 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията, обн. ДВ, бр. 62 от 02.08.1991 г.

Съгласно договор от 22.06.1999 г., сключен между „Информационно обслужване“ АД и ВСС, дружеството извършва със собствени технически средства и персонал дейностите по създаване, експлоатация и поддръжка на водените от съдилищата електронни регистри.

Създаденият и поддържан от дружеството програмен продукт „Делфи-ТР“ понастоящем е единственият, който осигурява поддържането на регистри в електронен вариант относно вписаните обстоятелства за съответните правни субекти, което позволява осигуряване на актуалност на вписаната информация, възможност за справки и извличане на избрани данни с оглед предвидената публичност на регистрите и издаването на удостоверения за актуално състояние и други удостоверения. На практика не е възможно без електронна форма на регистъра да се извърши проверка и да се удостовери каквото и да било обстоятелство относно участие на физически лица в управителни и контролни органи на юридически лица, вписани във водените в съда регистри.

Считано от 01.01.2018 г. служителите на „Информационно обслужване“ АД отказват да генерират чрез електронния регистър удостоверения, в които се описват задължително обстоятелства като постановени регистърни решения, наименование, седалище, цели, средства, имената на представляващите ги лица, начин на представителност и т.н., следва да се изготвят след физическо преглеждане на всяко от делата с оглед проследяване на постановените вписвания и изменение на вписаните обстоятелства. По данни, предоставени от и.д. председателя на СГС, дейността по създаване на удостоверение отнема повече от 60 минути на един съдебен помощник, като от началото на 2018 г. са издадени над 3100 броя удостоверения. Само за СГС базата данни сочи, че юридическите лица с нестопанска цел са 18 000. Общо за цялата страна те са 44 000. За първите шест месеца на 2017 г. само от СГС са издадени 8479 бр. удостоверения за актуално състояние, което прави средно по 60 бр. удостоверения на ден.

Сочената от дружеството причина за спиране на достъпа до посочените по-горе електронни регистри е липсата не само на каквото и да е финансиране на извършваните дейности от страна на дружеството, но и извършването на разходи за дружеството в приблизителен размер от около 120 000 лева годишно (отделно се искат по 19,20 лв. на удостоверение – б.р.).

Въпросът е поставен на проведеното годишно Общо събрание на съдиите в Софийски градски съд, проведено на 23.03.2018 г. С писмо до Съдийската колегия на ВСС, подписано от 47 съдии и над 100 съдебни служители, е посочена необходимостта от предприемане в спешен порядък на мерки за възстановяване на възможността удостоверения за актуално състояние по фирмени дела да бъдат издавани чрез автоматичното им генериране въз основа на електронните регистри, поддържани от „Информационно обслужване“ АД с програмния продукт „Делфи-ТР“.

About De Fakto

Проверете също

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

ВКС потвърди: Прокуратурата дължи обезщетение от 150 000 лв. за лихви върху „ задържани“ средства по незаконно обвинение

Състав на ВКС потвърди задължение  на прокуратурата да заплати  150 000 обезщетение за лихви на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 + two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.