Последни новини
Home / Законът / Край! Георги Ушев е новият председател на апелативния спецсъд

Край! Георги Ушев е новият председател на апелативния спецсъд

Defakto.bg

ВАС с първо тълкуване за „изключението“ при избор на административни ръководители

Вече няма съмнение – председателят на първоинстанционния специализиран наказателен съд Георги Ушев (на снимката горе) е новият шеф на апелативния спецсъд.

Това решиха Румяна Папазова, Николай Гунчев, Сибила Симеонова от ВАС, като решението им е окончателно. То се чакаше с особен интерес, защото за първи път Върховният административен съд се произнася по въпроса кога е налице „изключението“, позволяващо за административен ръководител на по-горен съд или прокуратура да се назначи магистрат от по-долно ниво, особено ако се конкурира със съдия или прокурор от по-горния.

Мъглявите параметри на „изключението“ в прочита на съдебния съвет

Правилото за кадруването на съдебните началници бе въведено в чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт с обширните промени през 2016 г. Целта бе да се гарантира предвидимост и мотивираност в решенията на назначаващия ги ВСС. На практика обаче, мнозинството от кадровиците от предния съвет на няколко пъти избираха за ръководители кандидати от по-ниски по степен съдилища при наличието и на претенденти от по-горния съд, позовавайки се на „изключението“. А параметрите ставаха все по-мъгляви.

Подобен казус веднъж стигна до ВАС покрай избора на председател на Административния съд в Перник, но делото бе прекратено след оттегляне на жалбата.

В случая с апелативния спецсъд оттегляне нямаше и се стигна до произнасяне.

Малко припомняне – след един неуспешен опит за избере нов председател на този съд, от втори път на 18 юли м.г.  с 8 срещу 5 гласа съдийската колегия на предния ВСС избра на поста Георги Ушев, втори мандат шеф на специализирания наказателен съд. Конкурент му бе Румяна Илиева от апелативния спецсъд. По нейна жалба бе образувано делото във ВАС, а назначението на Ушев бе спряно до окончателното решаване на спора.

Илиева, както преди това и подкрепилите я петима кадровици изтъкнаха, че тя отговаря на всички законови изисквания, представила е убедителна концепция на работата си и не е свързана с неудачите в работата на предното ръководство на съда. При това положение не може да налице „изключението“ по ЗСВ, заявявяха те.

На обратното мнение бяха представителите на ВСС, както и самият Ушев. А аргументите им са зачетени от Върховния административен съд, става ясно от решението му. От него се разбира също, че, според този състав на ВАС, наличието на кандидат от по-горния съд не отменя прилагането на правилото за „изключението“. А дали то ще е налице или не не зависи от разпоредбите на закона, а от направените от кадровиците констатации при изслушването на претендентите и тяхната убедителност кой ще е по-добрия ръководител. Като преценката винаги е конкретна и трябва да е мотивирана. Сиреч – каквото и да пише в закона, изборът изцяло е в ръцете на ВСС. Но историята на кадровия орган показва, че подобна пълна „свобода“ на преценката се изражда в безпринципни решения.

Какво все пак казва ВАС?

„Ограничителното условие на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ не е абсолютно.

Не намира нормативна опора становището, че изключение ще е налице само в случаите, когато в процедурата за избор не участват кандидати, отговарящи на изискванията по изр. 1 на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. Ако замисълът на законодателя е бил такъв, то той би намерил израз в изричен законов текст.
Изключение, допускащо отклонение от правилото на чл. 169, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, ще е налице при установени в хода на изборната процедура извънредни и в конкретиката им непредвидени от закона факти и обстоятелства от обективната действителност, които не биха могли да бъдат съобразени при формулиране на изискването по изр. 1 за позиция на кандидата за административен ръководител като магистрат на същото или на по-високо ниво в орган на съдебната власт.
За да се постигне прилагане на законовите разпоредби на чл. 169, ал. 1, изр. 1 и 2 от ЗСВ според точния им смисъл и разум, административнопроизводствената норма на чл. 46, ал. 2, изр. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, издадена по законова делегация, поставя изискване решението на съответната колегия на ВСС, с което по изключение за административен ръководител е назначен магистрат от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, да бъде придружено от мотивирано описание на обективните обстоятелства и факти, наложили вземането му.

Във връзка с доводите на жалбоподателката за нарушения на административнопроизводствените правила за провеждане на избора следва да се отбележи, че в закона липсват специални административнопроизводствени правила, предвиждащи извършване на преценка за „изключение“ по смисъла на чл. 169, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ на по-ранен етап от изборната процедура от постоянния помощен орган по чл. 37, ал. 3 от ЗСВ. Преценката за „изключение“ се извършва единствено от компетентния кадрови орган след провеждане на събеседването по реда на чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ, при приемането на решение по чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ.
От приложения в административната преписка пълен стенографски протокол се установява, че мотивираното описание на обективните обстоятелства и факти, наложили прилагането на изключението по чл. 169, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ, се съдържат в становищата на трима изказали се члена на СКВСС. Създаденият в края на 2011 г. Апелативен специализиран наказателен съд не е постигнал степен на институционална стабилност, необходима за ефективното и нормално функциониране на специализираното наказателно правосъдие. Причини от субективно естество са довели до недоверие на съдиите в ръководителите им, конфликти и недобра организация на работата. Отрицателните управленски практики, сред които се откроява проблемът с прилагането на принципа за случайно разпределение на делата и формирането на един от съставите, са породили напрежение и проблеми във функционирането на този орган на съдебна власт. От 2015 г., когато е проведена съвместна среща с Председателя на ВКС и Председателя на НК на ВСС, не е отчетен напредък в междуличностните отношения или в организацията на работата. Наложително е срочно предприемане на решителни управленчески мерки, насочени към създаване на ясни правила и прозрачност при разпределението и отчитането на делата, равномерното натоварване на съдиите, осигуряване на кариерното им развитие, ангажирането им с проблемите на управлението. С оглед данните за конфликтни отношения между първоинстанционния и второинстанционния специализиран наказателен съд е необходимо да бъдат взети мерки за постигане на колегиалност и доверие между съдиите от двете инстанции.
Предвид специфичните и служебно известни на СКВСС негативи в организацията и работата на Апелативния специализиран наказателен съд, за да се постигне качество и ефективност на съдебната дейност, от административния ръководител се изискват усилия, решимост и управленчески капацитет в по-висока степен от обичайните за изпълнение на длъжността. Изброените по-горе обективни обстоятелства във връзка с проблемната обстановка в този орган на съдебна власт обосновават „изключение“ по смисъла на чл. 169, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ, допускащо отклонение от правилото по изр. 1.

Съдия У. (Георги Ушев – б.р.), който заема длъжност в орган от по-ниско ниво на съдебната власт, е с доказани управленчески умения, като едновременно с това е запознат с работата на въззивните съдилища и конкретно на въззивната инстанция в специализираното наказателно правосъдие. Без да се подлага на съмнение високият професионализъм на съдия Р. И. (Румяна Илиева – б.р.), анализът на фактите насочва към извод, че съдия У. при конкретните условия би могъл да постигне по-бързо и успешно наложителните за нормалното функциониране на съда позитивни резултати, свързани с административната организация на работата, междуличностните и междуинституционалните отношения.“

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът алармира: Недопустимо е хора с увреждания да си плащат за достъпна среда  

  Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до социалния министър в оставка Георги Гьоков, в което …

Министър Асена Сербезова съди прокуратурата за 70 000 лв. заради незаконно обвинение

Здравната министърка в оставка проф. Асена Сербезова е завела дело за обезщетение срещу прокуратурата по …

Един коментар

  1. Димитър

    Честито на г-н Ушев!!!!!!

Вашият отговор на Димитър Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.