Последни новини
Home / Законът / За неизпълнение на съдебно решение Италия е осъдена да плати 25 милиона EUR и още над 30 милиона за всяка шестмесечна забава

За неизпълнение на съдебно решение Италия е осъдена да плати 25 милиона EUR и още над 30 милиона за всяка шестмесечна забава

Defakto.bg

 

Съдът вече е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия за първи път в решение от 2012 г.

 

Предистория

С решение от 19 юли 2012 г.1 Съдът на ЕС е  постановил, че като е пропуснала да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че 109 агломерации, намиращи се на италианска територия, са оборудвани според случая със системи за събиране на градските отпадъчни води и/или със системи за пречистване на градските отпадъчни води, отговарящи на предписанията на Директива 91/2712, Италианската република не е изпълнила задълженията си съгласно посочената директива.

Определеният срок е изтекъл  на 11 февруари 2016 г., а  Италия все още не е предприела необходимите мерки, за да се съобрази с решението от 2012 г.. По тази причина Eвропейската комисия  предявява втори иск пред Съда за установяване на неизпълнение на задължения срещу тази страна с искане за налагане на периодични имуществени санкции.

Решението на Съда

В сегашното решение Съдът констатира, че към целевата дата 11 февруари 2016 г., Италия не е предприела всички необходими мерки за изпълнение на решението от 2012 г., за да спази задълженията си съгласно Директивата.

Съдът приема, че освен че е продължило почти шест години, неизпълнението на задължения от Италия е особено тежко, доколкото липсата или недостатъчният брой на системи за събиране или пречистване на градските отпадъчни води може да доведе до увреждане на околната среда.  Съдът посочва по-специално че броят на агломерациите, за които към датата на съдебното заседание3 Италия не е предоставила доказателство за съществуването на системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води в съответствие с Директивата (74 агломерации) е значителен, макар този брой да е намален в сравнение с решението от 19 юли 2012 г. (109 агломерации към тогавашния момент).

Освен това Съдът подчертава, че привеждането в съответствие на системите за събиране и вторично пречистване на градските отпадъчни води в някои агломерации с разпоредбите на Директивата е трябвало да бъде направено най-късно до 31 декември 2000 г.

При тези условия Съдът намира за целесъобразно да осъди Италия да заплати към бюджета на Европейския съюз периодична имуществена санкция в размер на 30 112 500 EUR за всяко шестмесечие забава при въвеждането на необходимите мерки, за да се съобрази с решението от 2012 г., като тази периодична имуществена санкция е дължима, считано от датата на сегашното решение  до пълното изпълнение на решението от 2012 г.

Освен това с оглед на конкретната ситуация и на предишните нарушения, извършени от Италия в областта на събирането и пречистването на градските отпадъчни води4, Съдът намира за подходящо да осъди Италия да заплати към бюджета на Съюза еднократно платима сума от 25 милиона евро, за да се предотврати бъдещо повтаряне на аналогични нарушения на правото на Съюза.

Правилата: Искът за установяване на неизпълнение на задължения, насочен срещу държава членка, която не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Съюза, може да бъде предявен от Комисията или от друга държава членка. Ако Съдът установи неизпълнението, съответната държава членка трябва да се съобрази с решението във възможно най-кратък срок.

Когато Комисията прецени, че държавата членка не се е съобразила със съдебното решение, тя може да предяви нов иск, като поиска налагане на имуществени санкции. В случай обаче, че Комисията не е уведомена за мерките по транспониране на дадена директива, по нейно предложение от Съда могат да бъдат наложени санкции на етапа на първото съдебно решение.

 

1 Решение на Съда от 19 юли 2012 г., Комисия/Италия (C-565/10).

2 Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 1991 г., стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43), изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ L 311, 2008 г., стр. 1).

3 Съдебното заседание е проведено на 28 февруари 2018 г.

.

About De Fakto

Проверете също

Министър Йорданова е включила за четвъртък в дневния ред на ВСС предложенията за отстраняване на Гешев

За отговорността на главния прокурор аз предприемам всички възможни законови стъпки. В насрочения пленум на …

Гешев пред прокурорите: Във време на разпад на държавността,  ние сме последната преграда пред беззаконието (допълнена)

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на четирима членове в Прокурорската колегия на следващия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.