Последни новини
Home / Законът / Свръхнатовареността на столичните съдии отново на вниманието на ВСС

Свръхнатовареността на столичните съдии отново на вниманието на ВСС

Defakto.bg

Неравномерното разпределение на делата, водещо до свръхнатовареност на няколко съдилища, особено с граждански дела, отново е на вниманието на ВСС утре.

В дневния ред на съдийската колегия е сигнал на Любомир Василев от гражданските отделения на Софийския градски съд, внася го Комисията по атестирането и конкурсите.

Случва се, след като дисбалансът в разпределението на делата отново бе констариран както в годишния доклад на Лозан Панов, така и в анализа на комисията за натовареността на съдийската колегия.

Сигналът на съдия Василев е поредният, изпратен от магистратите от СГС, чиито проблеми остават нерешени. В момента, според съдии, те са на ръба на възможностите си и са готови на крайни мерки. Той се позовава на последните данни за натовареността на гражданските съдии, както и на направените отдавна предложения за законодателни промени за промяна на подсъдност и на специални закони. На последното заседание на колегията се разбра, че част от тях са отхвърлени от работна група на Министерството на правосъдието. Част от идеите обаче бяха внесени в проект за промени в ГПК, от депутати от БСП.

Още през февруари 80 съдии от СГС изпратиха на кадровиците писмо. В него се казва:

„Свръхнатовареността на съдиите от Гражданските отделения и Търговското отделение на Софийски градски съд (СГС) е дългогодишен проблем, който е констатиран многократно в множество доклади, анализи, изследвания и препоръки на най-различни органи и организации. Но въпреки това години наред все текат обсъждания на възможните му решения, което обаче само по себе си не съставлява негово решение. Този проблем, освен че поставя съдиите от СГС в стресова и неприемлива работна среда, несъмнено се отразява както на качеството на правораздаването, така и на неговата срочност.

С настоящото се обръщаме към Вас с отчаян призив за предприемане на незабавни и решителни стъпки за преодоляване на драстичния дисбаланс в натовареността между различните окръжни съдилища, като бъдат спестени по-нататъшни проучвания и обсъждания на въпроса съществува ли проблемът или не и се премине към неговото разрешаване.

През последните  години данните за натовареността на съдилища (в това число окръжните) са почти непроменени. Няма съществена промяна нито в броя на новообразуваните дела в СГС, нито в натовареността „по щат“, нито в съотношението между натовареността между отделните окръжни съдилища. Напротив, наблюдава се тенденция към нарастване на индивидуалната натовареност на гражданските и търговските съдии в СГС.

Считаме, че е обществено неприемливо положението, при което съдии от едно и също инстанционно ниво получават на месец по около 5 бр. дела, а съдии от гражданските отделения на СГС получават в продължение на години всеки месец по около 20 дела. Няма как, освен като крайно несправедлива, да бъде оценена ситуацията, при която съдии от едно и също инстанционно ниво имат  висящи (неприключени) по 10-20 дела и съдии от същото ниво (тези от СГС) имат висящи по 200 – 300 (и повече) дела, което не е резултат от тяхното поведение при изпълнение на служебните задължения.

Към настоящия момент има достатъчно като обем и достоверност данни, които са подробно анализирани и не могат повече да бъдат неглижирани.

Въпросите за съдебната карта и натовареността на съдилищата бяха засегнати в концепциите на почти всички кандидати за членове на СК на ВСС, в които се споменават Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, докладите на Европейската комисия за напредъка на България по специфични показатели в областта на съдебната реформа,  Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи за бърз и ефективен достъп до правосъдие, Стратегията за реформа и Закона за съдебната власт, и т.н.

Това означава, че въпросът за съдебната карта и натовареността на съдилищата е добре осъзнат и  е обещано неговото решаване.

Несъмнено този въпрос следва да бъде разглеждан в контекста на държавната политика за развитие на отделните райони в страна, достъпа на гражданите  до правосъдие, ефективността на съдебната система и т.н.

В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-890_bg.htm) е посочено, че: „…ефективните съдебни системи подпомагат икономическия растеж и защитават основните права.  Ето защо подобряването на ефективността на националните правосъдни системи е установен приоритет…“. Показателите, свързани с ефективността на производствата в областта на гражданските, търговските и административните дела в широк смисъл са: продължителност на производствата (необходимо време за разглеждане на висящите дела); дял на приключените производства; брой висящи дела.

В  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, Брюксел, 15.11.2017 г. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-750_bg.pdf) е посочено:

„По-конкретно съществува неотложна необходимост от разрешаване на проблема с неравномерното разпределение на натовареността между съдилищата, изразяващ се в частност в това, че по-големите съдилища в столицата имат по-високо натоварване в сравнение със средното за страната. Този въпрос е неизбежно един от важните въпроси в дневния ред на новия състав на ВСС при встъпването му в длъжност. Освен предоставянето на допълнителен персонал на претоварените съдилища, друг възможен подход за действие се състои в преразглеждане на подсъдността за някои видове дела. Правителството проучва определени възможности в тази насока. Такива промени, разбира се, изискват подходящи консултации и дебати със съответните заинтересовани страни, по-специално като се има предвид въздействието върху достъпа до правосъдие“.

Основната цел на изработването на единна система за измерване на индивидуалната норма за натовареност на всеки съдия е именно ефективното и справедливо управление на кадрите в съдебната власт, за да се гарантира възможността за незабавно управленско решение, когато бъдат констатирани устойчиви стойности на висока натовареност и свръхнатовареност. Данните  са налице. Анализът на данните е направен.

Остава да бъде взето решение“.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Президентът поканен да поеме патронажа на 30-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE)

Предстоящият 30-и конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.