Последни новини
Home / Законът / Производственият критерий за „разтоварване“ не важи за съда, който решава съдби!

Производственият критерий за „разтоварване“ не важи за съда, който решава съдби!

Defakto.bg

Системата съществува заради хората и не може да решава проблемите си за тяхна сметка

Делата в София – особено гражданските и търговските, а покрай тях и решаващите ги съдии, са под заплаха. Струпването на преписки прави невъзможно произнасянето в „разумен“ срок, което от своя страна накърнява интересите и правата на гражданите и, пост фактум, удря по самата държава. Това, в общи линии, написаха в началото на седмицата 84 съдии от СГС до депутати, министри, ВСС. И призоваха за решения – държавнически.

Едно от тях – приемане, в спешен порядък, на промените в ГПК за промяна на подсъдността по дела срещу застрахователи и по искове на потребители, внесени от депутати. Магистратите поканиха гореизброените на среща с тях в Съдебната палата, когато им е удобно, между 11 и 15 юни (за да има и време за обсъждания в парламента). Отговори – дотук – няма.

Темата за натовареността, справедливостта, правата отдавна е на дневен ред. С настоявания проблемът да се реши излезе и Еврокомисията в мониторинга си върху нашето правосъдие и вътрешен ред.

Отчасти тя бе засегната и днес от ВСС, без такъв дебат между кадровиците, но в искане за пренасочване на евросредства.

Не са достатъчни едно искане, едно обсъждане, едно предложение – косвено взема думата съдия Владимир Вълков, от гражданските отделения на СГС, онези, признато натоварените.

Както Де факто неведнъж е писал, Вълков е особен съдия, с особен поглед, интерес и съпричастност към страните по делата. Съдия, на който му пука.

Ето го:

Владимир Вълков

Наболял е моментът да напомня една идея за пренастройка на СИНС (система за измерване на натовареността на съдиите) при отчитане на стандарта справедливо решение в разумен срок.

Усещането за справедливост у страните се опира на отдаденото им внимание. Съдията дължи да стори това спрямо всички, потърсили защита и съдействие.

СИНС може и следва да осигури измерване на необходимото време за времеемките и съществени от процедурна гледна точка действия.

Функционалната връзка между СИНС, деловодната система и системата за измерване на натовареността може и следва да осигури поглед върху реалната натовареност на съдията и оползотворяване на наличния ресурс.

Надявам се, че неслучилият се дебат в рамките на кампанията за избор на ВСС ще се състои сега, когато избраните имат исторически шанс да изградят централизирана деловодна система.

Дали ще бъде възприета моята идея не е важно. Наложително е обаче да подчертая, че при определяне на подхода трябва да се държи сметка за търсения резултат. Доказано е, че удовлетворението от правораздавателната дейност се опира на отношението към проблема.

Производственият критерий – единица бройка за единица време е порочен. Бройката е проблем за системата. Системата обаче съществува заради хората, поради което няма причина да разрешава своя проблем за тяхна сметка, игнорирайки дължимото внимание.

Производственият критерий за ефективност провокира занаятчийски подход, а усещането у страната, че е бройка пряко рефлектира върху имиджа на правораздаването.

Незабавните действия – наложителни!

Считам за загуба на време изчакване на резултатите от проверка на СИНС. Наложително е предприемане на незабавни действия за проверка функционалността на наличните деловодни системи и преценка способността им да отчитане вложеното време за всяко действие в процеса на администриране на отделното дело и съвместяване функциите за случайно разпределение на делата. Чух, че АСУД позволява такава функционалност.

Дължа да разясня идеята си за рестартиране на системата за измерване на натовареността.

Разработената понастоящем методика не позволява възможност за ефективно управление на потока от делата като същевременно допълнително ангажира значителен персонален ресурс. Системата дава информация колко е бил натоварен съдията и отразява очакването, че ще вложи определено време като ще приключи делото в рамките на три години.

Считам, че методология, основана на абстрактно формулирани стойности и предпоставяща корекция на тежестта на делото при хипотетично заложени параметри без да държи сметка за реално извършеното – прекратено дело след извършване на времеемки процесуални действия не е в състояние да отрази действителната минала натовареност. СИНС не отчита всички действия, ангажирали вниманието на съдията, поради което извън вниманието й остават обективно възможни, но изискващи време процесуални действия. При наличието на реална възможност за отчитането им предположението, че това се компенсира при различни дела е необосновано. Още повече, че при системата за случайно разпределение също толкова вероятно е струпване на дела с по-висока сложност. Лишеното от тежест дело след третата година на образуването му напрактика изкривява реалната картина на натовареността. Тежестта, отнесена към делото създава проблем и за идентифициране на свършената работа от различни съдии.

Предложения

Подходът да бъде определена тежестта на различните съдебни производства с оглед необходимото време да бъде решено всяко дело е единствено възможният, Смятам обаче, че ефективното управление на потока от дела, на която нужда тази система дължи да откликне, изисква представа за непосредствения ангажимент на отделния съдия. Това налага яснота за предстоящите съществени процесуални действия по всички дела, изискващи неговото внимание към един и същ момент. .Прогнозата за натовареност е безусловно необходима за планиране на дейността. Това именно е безусловно необходимата гаранция за съдията, че необходимото време за непосредствено предстоящото процесуално действие е осигурено. Информацията позволява ясна картина кога е разумно да се очаква, че съдията ще приключи с това дело. Иначе казано, прогнозата за времевата тежест отразява момента, когато е разумно да се очаква, че съдията ще може да приключи всички дела, очакващи неговото внимание, доколкото обективно е невъзможно това да стане едновременно.

Убеден съм, че остойностяване на времевата тежест на съществените процесуални действия по типово определени дела ще доведе до отчитане непосредствения ангажимент на съдията с оглед предстоящото действие по всички възложени му дела.

При отчитане реалната натовареност в рамките на централизирана деловодна система, коефициентите остават безпредметни. Меродавно е реално влаганото време като обичайно е отделеното време, съответстващо а възможността системата да регистрира събития в реално време обезсмисля нуждата от индексиране на делото. Погледът върху еднотипни производства в различни съдилища позволява и възможност за съотнасяне на данните. На тази основа времевата тежест на отделното съществено процесуално действие не изисква човешка намеса. Такава е необходима за анализ ефективността на дейността.

Така обобщената информация от централизираната деловодна система позволява оптимизиране на рутинни дейности.

Съвместяването на деловодната система с функции за случайно разпределение на делата гарантира равномерната натовареност, а реалната картина за ангажимента на съдията, отразяваща необходимото време за разрешаване на конкретно стоящите на вниманието му въпроси, осигурява и възможност за насочване на новопостъпващите дела към състави, разполагащи с ресурс да ги разгледат.

Прогнозираното като необходимо време за съответното процесуално действие по типово определени дела позволява своевременно идентифициране на затруднения при управление потока от дела както непосредствено от съдията, така и от ангажираните с управлението на процесите в системата. Адекватната подкрепа в подходящия момент е в състояние да предотврати затлачване на състава.

Непременно – единна система

Единната система, основана на отчитане на реално извършените действия позволява съобразяване реалната натовареност при промяна на съдията-докладчик било при замяна на титуляра на състава, било при заместването му.

Разграничението на времево оценените отделни процесуални действия в рамките на типово обособени дела позволява и анализ ефикасността на процедурите с произтичащата от това реална възможност за идентификация на проблемите.

About De Fakto

Проверете също

Обвиниха сръбския шофьор за катастрофата на магистрала „Тракия“

Районна прокуратура-Стара Загора е привлякла като обвиняем сръбският гражданин  Д.К., на 40 г.,  за това, …

ПРБ предлага да се създаде национално междуведомствено звено за предстоящите избори

Ръководството на прокуратурата изпрати писма до служебния вътрешен министър  Иван Демерджиев и до председателя на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.