Последни новини
Home / Законът / След обструкции за „натиск“, и ГЕРБ гласува „за“ неотложни промени в ГПК

След обструкции за „натиск“, и ГЕРБ гласува „за“ неотложни промени в ГПК

Defakto.bg

Изненадващо, управляващите подкрепиха предложенията на съдии, внесени от БСП

Проектът за въвеждане на задължителна местна подсъдност на исковете за увреждания срещу застрахователи, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи получи категорично „да“ от правната комисия на парламента. В момента има само възможност тези искове, както и исковете на потребители да се разглеждат по местопребиваването на ищците.

За първо четене промените, предложени от съдии и внесени от депутати от БСП, бяха подкрепени и от ГЕРБ, и от Обединени патриоти. Представителят на ДПС Хамид Хамид не участва в гласуването – беше си тръгнал.

Финалът бе изненадващ – на старта на обсъждането председателят на правната комисия Данаил Кирилов говореше за „целева инициатива, която дири политически дебат и състезателност“, отправяше обвинения за „поставяне в ситуация на натиск, предрешеност и предопределеност“ и риторично питаше присъстващите съдии сега ли е възникнал проблемът със свръхнатовареността на СГС, та се налага спешното му решаване.

В края на заседанието страстите се уталожиха, макар че дошлите да изкажат мнението си юристи хич не бяха единодушни по ред въпроси.

В правната комисия за ГПК днес дойдоха върховните съдии Емануела Балевска и Емилия Василева от ВКС, Валерия Братоева от Софийския градски съд (СГС), Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова от ВСС, Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет, преподавателят по граждански процес в СУ Ивайло Костов.

Предварително имаше внесени и две становища – на ВКС и на Министерството на правосъдието. В първото се изразява принципна подкрепа за основните идеи, във второто се приканва към изчакване, тъй като работна група в МП в момента също работи над нови промени в ГПК.

Политиците

От името на вносителите Крум Зарков (БСП) благодари за двете становища с уточнението, че така разбрал и за съществуването на работна група в министерството. (Същото, впрочем, в края на заседанието каза и Християн Митев от Обединени патриоти).

Зарков обобщи, че ситуацията в софийските съдилища става нетърпима и е време да се решат тезивъпроси. „Справката на ВСС е показателна – повече от 50 % от делата в СГС и 30 % в САС са по искове срещу застрахователи“, напомни той.

Тук се включи Данаил Кирилов. „Обсъждахме въпроса интензивно при голямото четене на ГПК през октомври м.г. Не взехме решение, защото и вие включително (БСП – б.р.) не участвахте в подпомагането за вземане на такова решение. Ние като управляващи нямахме куража, щеше да е преждевременно, щеше да е решение на парче, щеше да се възприеме като силово наложено. Да не бъркаме работните групи в МП! Само допреди две седмици имахме проект, резултат на другата работна група там по ГПК (за синхронизиране на закона с еврорегламенти, включмително по искове с малък материален интерес – б.р.). Тогава този проблем (за натовареността) не беше спешен. Така лансирана законодателната инициатива събуди подозрение у мен, че е целева и преднамерена и дири политически дебат и една състезателност, която не е конструктивна и красива в законодателния процес. За разлика от опозицията никога не сме отказвали да се присъединим към идеи, изхождащи от съдебната система. Сега също ще бъдем обвинени, че решаваме един казус под натиск, без обсъждане, загърбвайки работната група в МП, където тече дебат.“

И още от Кирилов: „Кога СГС реши, че това е най-тежкият проблем, не беше ли такъв и през януари, защо ни поставяте в ситуация на натиск, предрешеност и предопределеност?!“ После разкритикува проекта на БСП, че не ставал за гледане на две четения в един ден и имал нужда от редакции.

Зарков отговори: „Далеч съм от мисълта да политизирам проблема. Това е предложение на съдии и различни представители на ВСС, които се занимават с натовареността. Как и защо е дошла законодателната инициатива – тя е определена по Конституция. Не е нужно да стане на едно четене, нужно е да стане и то добре. Днес вземаме решение по принцип“.

А Хамид Хамид (ДПС) обяви, че интересът в случая явно не е насочен към защитата на увредените лица, правата на потребителите и справедливостта,  а за разтоварване на съдилищата.

„В случая правата и интересите на увреденото лице и на задръстените съдилища съвпадат“, репликира Крум Зарков

ВСС застана зад проекта

Представителите на Висшия съдебен съвет бяха категорични – твърдо „за“ проекта.

Представляващият съвета Боян Магдалинчев прикани: „Да обединим усилията на професионална основа, без никакви политически моменти. Благодаря ви за спешния порядък от името на 84-те колеги от СГС (в писмо настояли за разглеждането на поправките в спешен порядък). Въпросът с неравномерната наторавеност на съдиите в страната е основен въпрос, заложен и в концепциите на всеки от членовете на ВСС в този състав, поставен е и в актуализираната стратегия, приета от НС, в пътната карта към нея и в доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. Следващата седмица един от въпросите, които ще бъдат поставени пред нас от мисията на ЕК, ще е за неравномерната натовареност. Изправени сме пред сложната дилема какво да правим с няколко съдилища в страната, как да разрешим наплива от дела към тях. С внесените предложения правосъдието се доближава до хората, които имат нужда от това. Членовете на ВСС се солидаризираме с всичко, което ще решите“.

Председателят на съдийската комисия по натовареността Даниела Марчева напомни: „Не говорим за натиск, проблемът с натовареността не е от вчера. Колегите от гражданските и търговски отделения на СГС гледат 2,5 повече дела от останалите окръжни съдилища. Това означава забавено правосъдие и ирационалност на процеса. Щатът на СГС не може да бъде увеличен, за нови 80 бройки няма нито бюджет, нито места в Съдената палата. Що се отнася до предложенията, разглеждани в работната група на МП, те са много, сериозни са и до края на годината няма как да приключат“.

Министерството и адвокатите

„Не сме принципно против предложените текстове, а за това обсъждането им да продължи в работна група. Вчера постигнахме напредък по принципни въпроси за подсъдността, но не трябва да севзема прибързано решение, а да се чуят всички гледни точки“, бе позицията на Министерството на правосъдието.

От името на висшия адвокатски съвет говори Валя Гигова. И обяви: „Много съм изненадана от този проект. В работната група работим по тези текстове 2 месеца, но „моделът на омбудсмана“ изглежда е много заразителен, а последиците от него вече са видими – заповедното производство в ГПК стана 50 % исково, което  допълнително блокира съдилищата. Социални съображения за изменение на този текст няма. И сега увредените лица могат да предявяват исковете си по своя постоянен адрес, но не го правят. Според заради общата подсъдност седалище или адрес на ответника. А миналата година една от причиините да не променяме текста бе регламентът за застраховането, който говори за седалището на застрахователя.

84 съдии са направили подписка, представяте ли си 14 000 адвоката да го направят? Истинската причина за промените е натовареността на съдилищата.

Няма нищо лошо да разтоварим съда, въпросът е как и за чия сметка. Колко от тези дела например са на ищци, които живеят в София, защото 1/4от населението живее в София? Въпросът е това ли е начинът за разтоварване.

Вчера в работната група в МП стигнахме до някои разумни текстове – подкрепяме сановището на ВКС и това водещ критерий по подсъдността да е настоящият адрес на ищеца.

Данела Марчева отговори – 80 % от 1800 застрахователни дела в СГС са с ищци, които не живеят в София.

Съдиите

Емануела Балевска от Гражданската колгия на ВКС изрази „лични резерви“. „Местната подсъдност е свързана и с ред случаи на международна подсъдност – нахпимер с Кодекса за международно частно право и т.н. А пормяната на подсъдността няма да разреши проблема с неравномерната натовареност“, каза тя.
Емилия Василева от Търговската колегия на ВКС беше по-различна. „Повечето колеги смятат, че безспорно предложенията са в полза на по-слабата страна, не само финансово, но и делата им ще бъдат разглеждани по-бързо. Безспорно натовареността е факт, но имаме резерви по премахването на общата подсъдност и заради межднародната компетентност“, каза тя.
Дойде ред на Валерия Братоева от СГС. „Внесохме предложенията си още миналата година, ние нямаме законодателна инициатива и разчитаме държавата да ги припознае. А държавата има интерес от бързо правосъдие, както и увреденият. След излизането на данните за натовареността от ВСС получихме нов аргумент „нашият“ орган ВСС да настои за спешни решения. Ако с промяната на подсъдността правосъдието ще отиде там, където е увреденият, без да накърнява ничии права, ще се приближим до правилата в регламентите – препоръките им са по-слабата страна изрично да бъде защитена от правилата за компетентност. Да, целеният ефект е разтоварването на един натоварен съд, но зад това стои неосъждането на държавата за мудно правосъдие. В няколко съдебни зали СГС не може да разглежда делата на цяла България!“, каза тя.

Финалът

„Ще подкрепя проекта, ясни са мотивите и никой не крие, че се решават проблемите със свръхватовареността на СГС. Ясно е и че тези текстове не могат да бъдат приети без редакции на второ четене, категоричен съм, че настоящият адрес като критерий за подсъдност не трябва да отпада. Аз също сега научавам, че има работна група, която се занимава с тези въпроси, може би е въпрос на комуникация с Министерството на правосъдието“, каза Християн Митев.

Други изказвания нямаше, последва гласуване.

About De Fakto

Проверете също

Повдигнаха обвинение на Георги Семерджиев, мъжът предизвикал катастрофа и отнел живота на две жени

Георги Семерджиев, мъжът, който на 5 юли вечерта предизвика тежка катастрофа в София и отне …

Една година по-късно: ВСС решава заслужил е Иван Гешев поста на главен прокурор или трябва да бъде отстранен

Близо година след като във ВСС бе внесено първото искане за отстраняване на Иван Гешев …