Последни новини
Home / Законът / Броят на съдиите във ВАС нараства с още трима

Броят на съдиите във ВАС нараства с още трима

Defakto.bg

Новите бройки, поискани от Георги Чолаков, бяха одобрени от мнозинството

Разкриване на три нови съдийски щата във Върховния административен съд гласуваха кадровиците с 9 срещу 3 гласа. Окончателното решение ще бъде взето от пленума на ВСС, резултатите могат да се прогнозират отсега – искането най-вероятно ще бъде одобрено. В момента по щат върховните съдии във ВАС са 93, ще станат 96.

„Против“ в съдийската колегия днес гласуваха председателят на другия върховен съд – ВКС, Лозан Панов, Атанаска Дишева, доскоро съдия от ВАС и Олга Керелска – от ВКС.

А по време на разгорелия се дебат се повдигаха и принципни въпроси.

Пари няма, но ще се намерят

Председателят на ВАС Георги Чолаков обоснова искането си със свръхнатовареността на върховните съдии, както и с намерението си да създаде аналитично звено, по подобие на това в Наказателната колегия на ВКС. Като магистратите там ще работят с намалена натовареност.

Севдалин Мавров каза, че ще подкрепи. Но изтъкна, че има финансов недостиг от половин милион лева до края на годината, съответно има свободни бройки, но недофинансирани. И призова бройките да започнат да се обезпечават при изготвянето на новия проектобюджет.

Шефът на бюджетната комисия Боян Магдалинчев обяви, че искането е разгледано много внимателно и е подкрепено от тази комисия именно заради високата натовареност във ВАС. Новобразуваните дела за годината са близо 8000, вероятно до края на годината ще станат 14 000, има висящи 6 000 от предната година. А ВСС в рамките на календарната година може да преразпредели средства от наличието на икономии по различните параграфи в различните органи на съдебната власт, защото управлява целия съдебен бюджет.

Ще гласувам против!

Олга Керелска се обяви „против“. „В страната има две върховни съдилища ВКС – със 110 съдии по щат и ВАС – с щат от 93. Общо 203 броя върховни съдии са твърде много за населението, територията, историята на нашата държава. Доколкото си спомням, по статистика сме под 7 милиона и се искат 3 нови бройки във ВАС. Преди да започнем да откриваме или съкращаваме бройки трябва да имаме визия, а нямаме, още не сме се произнесли какви ще са политиките ни в основните ни дейности, включително в кадруването. Обосновава се искането с факта,че съдиите във ВАС са много натоварени. Но после тези три бройки се искат не за съдийстване и разтоварване на останалите, а за аналитично звено. Такова звено във ВКС има само в Наказателна колегия и съществуването му не се посреща еднозначно. Да не говорим, че в най-голямата колегия Гражданската, такова звено нито е изграждано, нито предстои. Същото е и в Търговската колегия. Да натоварваме съдии с чиновнически функции не е правилно и дразни. И без такова звено са изработвани становища до КС, парламента и т.н. Преди време подкрепихме колегата Чолаков в искането МС да оттегли заявката си за функционален анализ на административното правосъдие, защото има висящо дело в КС и тепърва ще се правят допълнителни стъпки за разтоварването на административните съдилища. Ние подкрепихме, МС оттегли, решението на КС излезе. В ход са промени в АПК“, изтъкна Керелска.

Каза и друго – от началото на годината 10 районни съдилища са поискали увеличаване на щата, всички искания са отхвърлени, разрешено е само на РС-Несебър. „Не слагам знак на равенство между ВАС и районните съдилища, но нека сме последователни“, прикани Керелска. Попита и какво дава увереност на Магдалинчев, че с преразпределението на направени икономии новите 3 щата ще бъдат финансово осигурени, след като трябва по закон да се увеличават и заплатите на магистратите (базата са две средномесечни заплати в бюджетния сектор – б.р.).

„Прогнозите са за нарастване на заплатите с около 12 %, а и в края на краищата ВСС управлява бюджета на цялата съдебна власт“, отговори представляващият Боян Магдалинчев. Каза също и че е наясно, че в парламента текат промени в АПК, но изброените дела ще продължат да се влачат. А ако след законовите промени настъпи същинско разтоварване на съдиите във ВАС и е налице нужда от намаляване на числеността им, това ще бъде направено. „Г-н Чолаков спомена, че ще има аналитично звено, но пленумът ще определи натовареността на членовете му, те няма да се занимават само с аналитична дейност, но и пряко с правораздаване“, подчерта още Магдалинчев.

„Защо тогава винаги отказваме увеличение на щата на районни съдилища с аргумента, че няма пари? Откъде ще се намерят икономии – от незаетите бройки по другите съдилища, нека се грижим за цялата система!“, не отстъпи Дишева.

Ще е поредно фаворизиране на съдии

Намеси се Атанаска Дишева с други аргументи, също „против“. Тя припомни, че увеличението на щата е поискано още от предишния председател на ВАС Георги Колев, имало е и намерения за създаване на Трета колегия, където да отидат всички касационни дела, по които решенията са окончателни. Дишева заговори и за решение с принципно съгласие за нови 4 бройки във ВАС, но след анализ на натовареността. После една от тези бройки е отпусната от действащя ВСС по искане на Георги Чолаков, за да може бившият зам.-председател Румяна Монова да бъде преназначена като съдия. „Към предложението на КАК липсва анализ за натовареността на съда към миналата година, има прикачена една статистика за постъпилите дела от началото на годината. Това звено ще дове пореден път до фаворизиране и неравно третиране на съдиите във ВАС. Тази година не беше обявен конкурс за ВАС, защото нямаше свободни бройки, сега те ще бъдат заети от командировани, поне в следващата една година“, категорична бе Дишева.

Даниела Марчева прикани да се премине към гласуване. „Не съм върховен съдия, но дела се отлагат и за след една годна, просто сме длъжни да гласуваме разкриването на тези нови бройки. Сравняването на върховни съдии с районните е недопустимо, работата е съвсем различна, умората също. Специализацията на новите три състава ще бъде определена с решение на пленума на ВАС. Има натовареност, в пъти над нормалната, гражданите чакат и с години да им се решат казусите“, каза Марчева.

Дишева предложи решението да се отложи до представянето на анализа за натовареността във ВАС. „Да изчакаме и законодателните промени, които ще са до края на тази парламентарна сесия, поне така се казва“, добави тя.

Колегите изнемогват, бройките са за тях!

„Колегата явно е забравила как се работи във ВАС. Ако вие, колега Дишева имате някакъв проблем с Трета колегия, няма да има Трета колегия във ВАС. Да, промените в АПК предстоят, но там е предвидено, че вече образуваните дела продължават по досегашния ред. Тези бройки ми трябват за колегите, които изнемогват и ако не бъдат открити, ще командировам по правилата!“, разгневи се Георги Чолаков.

Олга Керелска се присъедини към предложението за отлагане. „Колегата Чолаков трябва да ни убеди и с един доклад какво е направено след неговия избор с разпределянето на материята по колегии и отделения с оглед уеднаквяване на натоварването на съдиите“, каза тя.

„Когато председателите на СГС и СРС представят доклади, ще ги представя и аз!“, отвърна Чолаков.

Боян Магдалинчев пък посочи, че само преди месец кадровиците са приели отчетния доклад на председателя на ВАС, където са всички искани данни.

Дайте да дадем!

Включи се Лозан Панов. „Лозунгът: „Другари, дайте да дадем!“ явно още съществува. Моята позиция няма да се промени – 110 върховни съдии във ВКС, 94 във ВАС – през февуари 2016 г. са били 88. С това темпо скоро ще надхвърлим много над 200 върховните съдии в страната. ВСС явно има политика – за екстензивно разрастване. През февруари 2016 г. г-н Колев поиска 10 бройки, сега това отново е неговата политика. И тогава казах, че подходът трябва да е друг – за търсене на начини за разтоварване на върховните съдии, това сега се случва по законодателен път, нека изчакаме резултата и тогава да предприемаме мерки от кадрово екстество. Помните през февруари 2016 г. каква беше битката за бюджета, тогава ВСС заяви, че е нужна оптимизация на съдебната система. Вие преценете дали е правена и дали се прави такава оптимизация. Няма в Европа система с такъв огромен брой магистрати. Скоро на вниманието ни ще застанат бройки за СРС, за специализирания съд, с оглед на новата му компетентност, но ще има ли ресурс за тях?“, попита Панов.

За аналитичното звено в Наказателната колегия на ВКС обясни, че е създадено след законови промени, освободили върховните съдии от част от делата, прехвърляйки ги към апелативните съдилища. И е обособено с наличните щатове, без създаване на нови. Да отложим, да изчакаме АПК, поиска Панов. Изтъкна – увеличаването още на броя на върховните съдии обезстойностява професията.

Против отлагането

Красимир Шекерджиев се обяви „против“ отлагането. „Странно ми е предложение, направено миналата година, сега да се прецени като преждевременно. В качеството си на върховен съдия съм участвал в работни групи по законопроекти, изготвял съм материали във връзка с конституционни дела и т.н. Мога да уверя г-жа Керелска, че тази работа не е по-малка от това да пишеш дела. Да се сравнява дали да се даде щат в РС Омуртаг с бройка във ВАС не е коректно. В комисията по натовареност имаме постоянен подход – да не се разкрива нова бройка, ако може да се трансформира съществуваща. И сега внимателно огледахме бройките в административните съдилища, но нямаше как оттам да бъдат взети, единствените, които биха могли да се вземат са в АССГ, а това е абсурдно. Затова предлагаме бройките да бъдат разкрити“.

„Ние, поне избраните от квотата на съдиите, дойдохме тук да правим реформа, а не я виждам. На същото мнение са и колегите от съда“, отвърна Керелска.

С 3 „за“ срещу 9 „против“ отлагането не бе прието.

Огледално, но с 9 „за“ срещу 3 „против“ увеличаването на съдийския щат във ВАС с 3 нови бройки бе одобрено.

About De Fakto

Проверете също

ВАС върна частично случаят „Жоси“ за разглеждане от ВСС, ограничи „Йончева и „Баневи“ до избора на Гешев за гл. прокурор

  Частично Върховният административен съд върна за разглеждане на ВСС казуса „Жоси“и  отхвърли като неоснователни …

Организация на прокурорите изразява изненада и тревога от закриването на спецправосъдието у нас

В специална декларация, Постоянната конференция на прокурорите, занимаващи се с организирана корупция и престъпност, в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.