Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът пита може ли да оповестява съпрузите, конкубините и децата на магистратите

Инспекторатът пита може ли да оповестява съпрузите, конкубините и децата на магистратите

Defakto.bg

Становище за публикуването на имотните декларации на съдии, прокурори и следователи е поискал Инспекторатът от Комисията за защита на личните данни. Питането е дали може да публикува имената на съпрузите, конкубините и неполнолетните деца на магистратите.

Искането е мотивирано с еврорегламента GDPR, в сила от 25 май.

Неотдавна, КЗЛД вече излезе със становище по сходни въпроси, отправени от новата антикорупционна комисия, към която вече е регистърът на публичните длъжности – без магистратите, както и от НАП.  Че имената на лицата на публични длъжности се публикуват е безспорно, за имената на третите лица – съпрузи, конкубини, деца, зависи от предвиденото в закона, бе заявила комисията. В антикорупционния закон например е предвидено деклариране на несъгласие за оповестяването им.

Инспекторатът се движи по правилата на съдебния закон.

Ето съобщението оттам:

Инспекторатът към ВСС води електронен регистър на декларациите за имущество и интереси на съдиите, прокурорите и следователите (чл. 175г ЗСВ).  Магистратите декларират както своето имущество, така и имуществото и доходите на своите съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца (чл. 175б, ал. 4 ЗСВ).

Поисканото от Комисията за защита на личните данни становище е дали подлежат на публикуване имената, различни от имената на декларатора, посочени в подадената имуществена декларация, и в какъв вид – пълен или минимизиран.

Въпросът се отнася не само до имената на съпруга на декларатора, на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на семейни начала, и на непълнолетните деца, но и до имената на други физически лица, посочени от декларатора – във връзка с наличие на частен интерес или във връзка с имуществото (например – имената на лице, на което деклараторът е предоставил заем).

След получаване на становището от Комисията за защита на личните данни Инспекторатът към ВСС ще публикува ежегодните декларации на съдиите, прокурорите и следователите за 2017 г. съобразно отговорите.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът в Люксембург ще решава дали незрящо лице може да бъде съдебен заседател по наказателни дела

Очакват се  решения  по преюдициални запитвания на Върховния административен съд и на Специализирания наказателен съд. …

Предстоящо: Съдът на ЕС ще се произнесе по питане на Апелативен съд Варна за конфискация на средства от престъпна дейност

  В четвъртък,  21 октомври,  Съдът на ЕС ще се произнесе по съединени дела C-845/19 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.